Sammen i sorgen | Den norske Helsingforskomité

Sammen i sorgen

Sammen i sorgen

25 mødre og enker fra Aserbajdsjan og Armenia møttes i Bosnia & Hercegovina fra 27. mars til 2. april for å dele sorgerfaringer etter store personlige traumer. Møtet kom i stand som en del av prosjektet The pain of human loss: Ceasefire, som er etablert av organisasjonene Center of Humanitarian Studies i Aserbajdsjan og Civil Society Institute i Armenia. Helsingforskomiteens Enver Djuliman er rådgiver i prosjektet.

For første gang etter at krigshandlingene mellom Aserbajdsjan og Armenia tok slutt i 1994 fikk disse kvinnene anledning til og møtes i Sarajevo. Samtlige har opplevd at deres nærmeste har blitt ofre for snikskyttere etter at krigen formelt ble avsluttet. Hensikten med besøket i henholdsvis Sarajevo, Srebrenica og Mostar var og møte representanter fra blant andre den bosniske organisasjonen Mødre fra Srebrenica, å høre om deres erfaring med traumebearbeiding, hvordan man kan møtes på tvers av etniske skillelinjer og hvilke resultater de har oppnådd med sitt arbeid.