Seminar: Bosnia på bristepunktet? | Den norske Helsingforskomité

Seminar: Bosnia på bristepunktet?

Seminar: Bosnia på bristepunktet?

Helsingforskomiteen inviterer til seminar om Bosnia mandag 23. mai kl 9.30 – 12.00 på Litteraturhuset. Vi har samlet bosniske og norske eksperter for å belyse Bosnias politiske krise.

 

Bosnia på bristepunktet?

Tid: Mandag 23. mai 9.30 – 12.00

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Bosnia er i sin verste politiske krise siden krigen sluttet i 1995. ”Dette ikke er en kortsiktig negativ trend, men en langsiktig utvikling”, sa FNs høye representant i Bosnia, Valentin Inzko, i FNs Sikkerhetsråd 9. mai. Myndighetene i Republika Srpska, den serbiskdominerte halvdelen av landet, har fortsatt å arbeide for oppløsning av staten og setter statsinstitusjonene under press. Parlamentet i Republika Srpska har utlyst folkeavstemning om den statlige domstolens og FNs myndighet. Folkeavstemningen kan underminere Dayton-avtalen som utgjør det eksisterende konstitusjonelle systemet i Bosnia og Hercegovina. Mer enn sju måneder etter forrige valg er det fortsatt ingen utsikter til dannelse av en ny statsregjering og i Føderasjonen er stillingen mellom de to største kroatiskdominerte og øvrige partier fastlåst. Den politiske krisen er åpenbar, men hvordan ser den ut på bakken?

Innledninger

- Svein Mønnesland, Professor Universitetet i Oslo: Den politiske situasjonen i Bosnia akkurat nå. Hva består krisen i og hvorfor er det krise?

- Meddzida Kreso, President i Bosnia and Hercegovinas domstol: Domstolenes rolle og legitimitet i Bosnia og arbeidet for rettoppgjør etter grove krigsforbrytelser. Finnes det alternativer til den nasjonale domstolen?

- Vera Jovanovic, leder av Helsingforskomiteen i Bosnia og Hercegovina: Krisens konsekvenser for menneskerettighetene og sivilsamfunnet. Hva kan organisasjonene gjøre og hva kan gjøres for å styrke deres rolle?

- Vildana Selimbegovic, redaktør Oslobodjenje: Om medias rolle. Hva kan gjøres for å styrke uavhengig journalistikk?

- Enver Djuliman, Den norske Helsingforskomité: Krisens konsekvenser for forsoning.

Kommentarer

- Karin Woldseth, (FrP) medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité og rapportør om Bosnia i Europarådets parlamentarikerforsamling

Debatt

Gratis inngang

Ingen påmelding

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet