Støttemarkering for Ukraina | Den norske Helsingforskomité

Støttemarkering for Ukraina

Støttemarkering for Ukraina

Den norske Helsingforskomité var med å arrangere gårsdagens støttemarkering for Ukraina foran Stortinget.

Sammen med Den Ukrainske Foreningen i Norge, Norsk Pen og Human Rights House Foundation oppfordret Den norske Helsingforskomité Stortinget om å sende en delegasjon til Ukraina for å observere situasjonen i landet, og gjennom dette bidra til et internasjonalt press for å løse den pågående situasjonen i Ukraina på fredelig vis. 

Samtidig krevde arrangørene at ukrainske myndigheter stopper alle angrep på fredelige demonstranter og journalister, at tiltaler mot fredelige demonstranter blir droppet, at de ansvarlige for den brutale volden vi har sett i Kiev den siste uken straffes for sine handlinger, og sørge for at etterforskningen som er satt i gang er åpen og uavhengig.

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell fra Sosialistisk venstreparti tok i mot kravene fra organisasjonene, og skulle bringe de videre til Stortinget. Solhjell stilte seg positiv til oppfordringene fra demonstrantene, og ønsket at Norge skal spille en konstruktiv rolle i den situasjonen Ukraina nå er inne i.