Tiggerforbud er ingen løsning | Den norske Helsingforskomité

Tiggerforbud er ingen løsning

Tiggerforbud er ingen løsning

Det var det tydelige svaret fra rumenske romaktivister som tirsdag 27. januar var deltakere på seminaret "Behov for en ny norsk rompolitikk" i regi av Den norske Helsingforskomité.

Tiggerforbud er ingen løsning
Bjørn Engesland

Seminaret fant sted på Litteraturhuset, og blant deltakerne var representanter for norsk sivilsamfunn og norske beslutningstakere, i tillegg til gjestene fra Romania. Seminaret var fullsatt, og viser det engasjementet som spørsmålet om tiggerforbud vekker. Opptakene gjort fra seminaret er tilgjengelig i sin helhet under.

- Den norske Helsingforskomité ønsker en politikk i romspørsmålet som balanserer respekt for grunnleggende menneskerettigheter med tiltak som har en reell og positiv effekt på situasjonen mange roma befinner seg i, sa generalsekretær Bjørn Engesland i sin velkomstinnledning.

 

 

 

 

 

 

Tiggerforbud er ingen løsning
Ciprian Necula og Rune Berglund Steen

Ciprian Necula, romaktivist fra Bucuresti gjorde rede for romfolkets situasjon i Romania i dag. - Mange rom lever i ekstrem fattigdom. 80 prosent av rombefolkningen i Romania lever under fattigdomsgrensen. Skal vi klare å få rom ut av fattigdommen, må det satses på utdanning, det må skapes arbeidsplasser, og det må en sterk politisk vilje til, både lokalt og nasjonalt. Denne mangler i dag, og er avgjørende for å løse problemet. I tillegg trengs et sterkt sivilt samfunn som benytter enhver anledning til å påvirke politkere, sa Ciprian Necula i sin innledning.

- Alle har et ansvar for å utfordre egne og andres fordommer, sa Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk senter på seminaret. Han gjorde rede for funnene fra rapporten Tilreisende rom i Oslo, som Antirasistisk senter publiserte i 2012. - De fleste rom har hatt negative opplevelser i møte med norsk politi. Majoriteten av de vi intervjuet har blitt jaget vekk fra under broer og lignende tilholdssteder. Noen rapporterte også om at de hadde opplevd vold, og flere har blitt kjørt ut av byen og forlatt på farlige steder, sa Berglund Steen i sin innledning. Når da det gjaldt tiggerforbud var han veldig tydelig: - Behovet for hjelp til denne gruppen er så stort, og et tiggerforbud vil kun gjøre situasjonen for denne gruppen enda vanskeligere, understreket han.

Tiggerforbud er ingen løsning
Ola Kvisgaard og Guri Hestflått Gabrielsen

I paneldebatten kom også Guri Hestflått Gabrielsen fra Likestillings-og diskrimineringsombudet med en klar oppfordring til regjeringen: - Forbud mot tigging er svært uklokt sett fra et diskrimineringsperspektiv. Det vil medføre økt diskriminering og føre til en enda vanskeligere situasjon for rom i Norge. Kriminalisering er ikke løsningen, men vil kun forverre problemet, sa Hestflått Gabrielsen i sitt innlegg.

Ola Kvisgaard, Høyres fraksjonsleder i Helse og sosialkomitéen i Oslo Bystyre, deltok også i debatten, og støttet sitt partis forslag om tiggerforbud. - Tigging er ikke en del av løsningen for denne gruppen, det er mer fokus på skole og utdanning og flere jobber i Romania som kan hjelpe rom ut av fattidomen, sa Kvisgaard i debatten.