Til minne om Jo Benkow | Den norske Helsingforskomité

Til minne om Jo Benkow

Til minne om Jo Benkow

Med Jo Benkows bortgang er en markant støttespiller i kampen for demokrati og menneskerettigheter i Europa gått bort.

Jo Benkow var i flere år president i Den internasjonale Helsinkiføderasjonen, og markerte seg med et sterkt engasjement for minoriteters rettigheter, mot diskriminering og for demokratiske prinsipper og likeverd. Benkow hadde også vervet som president i Sakharovs Frihetsfond, som siden 1980 har delt ut Helsingforskomiteens egen Sakharovs frihetspris. Jo Benkow var helt til det siste medlem i Den norske Helsingforskomités råd, og han vil bli husket for sin innsats og engasjement for den internasjonale helsinkibevegelsens prinsipper. Vi i Den norske Helsingforskomité uttrykker vår medfølelse med Benkows etterlatte.