Til minne om Vaclav Havel | Den norske Helsingforskomité

Til minne om Vaclav Havel

Til minne om Vaclav Havel

Demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Vaclav Havel døde søndag. – Med Vaclav Havels bortgang har Europa mistet en av sine virkelig store demokratiske ledestjerner, en forkjemper for humanisme, menneskerettigheter og demokrati i Europa, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Havel var en stor inspirator og et forbilde for hele den europeiske menneskerettighetsbevegelsen. Han spilte også en viktig rolle i å etablere Helsinki Watch på slutten av 1970-tallet, og hadde tett kontakt med den internasjonale Helsinkibevegelsen. Hans betydning i arbeidet for et demokratisk og fritt Europa tuftet på respekt for menneskerettighetene er enorm, fortsetter Engesland.

Som dramatiker og opposisjonell dissident allerede fra 1960-tallet fikk Havel en viktig plass i kampen mot det autoritære kommunistiske styret i Tsjekkoslovakia. Hans folkelige appell var også bred, og med essayet De maktesløses makt, som tar for seg det kommunistiske diktaturets manipulasjon, og skuespill som Audiens og Protest, ble Havel en viktig person i det tsjekkoslovakiske folks bevissthet.

Vaclav Havel var en av arkitektene og grunnleggerne av Charta 77, et avgjørende politisk dokument hvor sentrale intellektuelle krevde demokrati og ytringsfrihet i Tsjekkoslovakia, og markerte en tydelig opposisjon mot det kommunistiske diktaturet. Havel var talsmann for bevegelsen og ble i 1979 fengslet. Fengselsoppholdet varte til 1982. Havel var også sentral under fløyelsrevolusjonen i 1989, som markerte slutten på det kommunistiske styret i Tsjekkoslovakia. Havel ble valgt til President i Tsjekkoslovakia i 1989, og Tsjekkias første president etter delingen 1993, en posisjon han hadde frem til 2003. Vaclav Havel var en fredselskende europeer. Han vil bli savnet.