Ukraina: Parlamentsvalget – et skritt tilbake | Den norske Helsingforskomité

Ukraina: Parlamentsvalget - et skritt tilbake

Ukraina: Parlamentsvalget - et skritt tilbake

Parlamentsvalget 28. oktober forsterker dessverre inntrykket av at Ukraina er i fred med å forlate Oransjerevolusjonens løfter om mer demokrati. Fengsling av opposisjonspolitikere og og andre former for maktmisbruk er i ferd med å bli et alvorlig hinder på veien til ukrainsk integrering i Europa, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær.

-Det har lenge vært et krav fra befolkningen om at styret i Ukraina må preges av mer demokrati og åpenhet. Europeiske ledere må nå intensivere støtten til demokratiske krefter, selv om forholdet til President Janukovitsj og hans regjering blir kjøligere, legger Ekeløve-Slydal til.

Rapportene fra internasjonale og lokale valgobservatører slår fast at det var en fredelig og rolig atmosfære på valgdagen, men at det var flere eksempler på alvorlig maktmisbruk under valgkampen. Presidentens parti hadde tilgang til omfattende administrative resurser, det var lite åpenhet omkring finansieringen av partier og deres valgkampanjer, og mediedekningen var partisk. To av landets fremste opposisjonspolitikere, Julia Tymoshenko og Yuri Lutsenko, sitter i fengsel etter politisk motiverte rettsprosesser.

EU har lenge kritisert behandling av Tymoshenko og Lutsenko og advart om at framtidig samarbeid med Ukraina og en eventuell handlingsavtale avhenger av om Ukraina avholder frie og rettferdige valg.

Den ukrainske valgobservasjonsorganisasjonen Opora hadde over 3500 observatører ute på selve valgdagen. Organisasjonen publiserte også et lignende elektronisk kart for registrering av valgfusk og brudd på valgloven som det den russiske organisasjonen GOLOS hadde stor suksess med under parlaments- og presidentvalgene i Russland.

Lenker

Opora: http://oporaua.org/en/news/3372-zajava-gromadjanskoji-merezhi-opora-shchodo-provedennja-vyboriv-narodnyh-deputativ-ukrajiny-28-zhovtnja-2012-roku

Internasjonal vurdering av valget: http://www.osce.org/odihr/96675