Vellykket bursdagsfeiring | Den norske Helsingforskomité

Vellykket bursdagsfeiring

Vellykket bursdagsfeiring

Amnesty Norge, LLH og Helsingforskomiteen markerte i går Putins fødselsdag med kake og spesielt inviterte gjester på Egertorget

I går var det også 7 år siden Anna Politkovskaja ble skutt og drept på vei inn i oppgangen til sin leilighet i Moskva. Hennes minne ble hedret med hedersplass ved enden av bursdagsbordet, sammen med andre spesielt inviterte gjester som er uønsket i dagens Russland.

Vellykket bursdagsfeiring
Free Pussy Riot!

Gjestene rundt gårsdagens bursdagsbord i tillegg til generalsekretærene Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen og John Peder Egenæs i Amnesty Norge og daglig leder i LLH Bård Nylund, var blant andre Nils Bøhmer fra Bellona, Arnstein Vestre fra Natur og Ungdom, Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Akmed Gisaev fra Tsjetsjenia, en fiktiv representant fra punkebandet Pussy Riot, Aleksandra Dukhanina som fortsatt sitter i husarrest i Russland var representert med et bilde på bordet, og flere andre som representerer uønskede elementer i dagens Russland.

Sivilsamfunnet i Russland er under et sterkt press, og nye lover som innskrenker ytrings- og organisasjonsfrihet blir vedtatt på løpende bånd. Amnesty, LLH og Helsingforskomiteen ønsket med gårsdagens aksjon å markere støtte til sivilsamfunnet og opposisjonelle i Russland, som opplever en stadig hardere hverdag med massivt press mot det arbeidet de driver.

Vellykket bursdagsfeiring
Akhmed Gisaev

- De nye lovene vil ramme hele det russiske sivilsamfunnet. Kravet om å registrere NGO-er som «utenlandske agenter», kan bare ha til hensikt å diskreditere de frivillige organisasjonene. De nye lovene strider mot Russlands internasjonale forpliktelser, og undergraver grunnleggende friheter, inkludert ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfriheten, sier generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland i en kommentar til situasjonen i dagens Russland.