Foranledningen til konferansen var boken "Den v... | Den norske Helsingforskomité

Den vanskelige forsoningen

Den vanskelige forsoningen

Rapporten har sitt utgangspunkt i en konferanse om forsoning som Kirkens Nødhjelp og Den norske Helsingforskomité arrangerte i februar 2001 der formålet var å fokusere på forsoningsarbeid som et viktig element i oppbygging av samfunn etter krig og konflikt.

Foranledningen til konferansen var boken "Den vanskelige forsoningen" som ble utgitt i februar 2001 av Helsingforskomiteen og Kirkens Nødhjelp med Institutt for Menneskerettigheter som en viktig samarbeidspartner. Boken, som omhandler forsoning og forsoningsprosesser, er skrevet på serbisk, bosnisk og kroatisk og er distribuert over hele det tidligere Jugoslavia. Målsettingen er å formidle kunnskap og forståelse om forsoning slik at mennesker og aktører kan finne sin rolle i dette arbeidet.

Rapporten er basert på innleggene til foredragsholdere på konferansen, men enkelte av bidragene er betydelig utvidet og bearbeidet. Selv om konferansens hovedfokus var det tidligere Jugoslavia, behandler de fleste bidragene forsoning i et generelt perspektiv, uavhengig av geografisk område. Den norske Helsingforskomité håper med dette å bidra til å utvikle en faglig basert kunnskap om forsoning, og starte en diskusjon om hvilke utfordringer som finnes langs veien.

Last ned rapporten

15/12-2001