Den vanskelige freden i Øvre Bernica, rapport 2/2001 | Den norske Helsingforskomité

Den vanskelige freden i Øvre Bernica, rapport 2/2001

Helsingforskomiteen ved Anne Marit Austbø og Sylo Taraku besøkte Øvre Bernica den 14. august 2001 for å undersøke situasjonen. Denne rapporten er basert på Helsingforskomiteens egne observasjoner og intervjuer med seks personer fra Øvre Bernica: fem kosovoalbanere og en serber, samt tre asylsøkere fra Øvre Bernica i Norge. Rapporten fra besøket kan du lese ved å klikke på linken.