Divided Communities | Den norske Helsingforskomité

Divided Communities

Divided Communities

Til tross for mange advarsler om de inter-etniske forholdene i Makedonias korte historie som selvstendig stat, var verken makedonske myndigheter, landets befolkning eller det internasjonale samfunnet forberedt på krigshandlingene som tok til våren 2001. Situasjonen fikk verdenssamfunnet til å rette blikket mot den makedonske staten og de sterke motsetningene mellom den makedonske majoriteten og den store albanske minoriteten.

Bestill rapporten her

15/04-2001