Et godt gjennomført parlamentsvalg i Albania | Den norske Helsingforskomité

Et godt gjennomført parlamentsvalg i Albania

Helsingforskomiteen ved Sylo Taraku observerte valget i Albania 24 juni sammen med 260 andre internasjonale observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Taraku rapporterer om et godt gjennomført valg i de kretsene i sør som han observerte. OSSE konkluderer i en pressemelding 25 juni at valget er et viktig skritt for demokratiutviklingen i Albania.