MR-magasinet 2001 | Den norske Helsingforskomité

MR-magasinet 2001

MR-magasinet 2001

Mr-magasinet 2001 tar for seg krigen i Tsjetsjenia etter en reise Bjørn Engesland, Aage Borchgrevink og Tomasz Wacko gjorde i naborepublikken Ingusjetia i månedsskiftet september-oktober 2001. I tillegg kan du lese om utleveringen av Slobodan Milosevic til Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag, om årets parlamentsvalg i Kosovo og om situasjonen for menneksrettighetene i Norge, blant annet.