Årsrapport 2001 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2001

Årsrapport 2001

Fjoråret ga begrepet terror en ny dimensjon. Bildene fra angrepene på World Trade Center i New York gikk verden over i det øyeblikket de skjedde. Helsingforskomiteen engasjerte seg sterkt i debatten om hvordan man skulle forholde seg til terroren, og hvordan man kunne hindre at noe slikt ville skje igjen. Dette, og Helsingforskomiteens innsats i Nord-Kaukasus, Hviterussland, Balkan og Sentral-Asia kan du lese mer om i årsrapporten for 2001.