Kina ønsker fortsatt dialog | Den norske Helsingforskomité

Kina ønsker fortsatt dialog

- Fortsatt menneskerettighetsdialog er nødvendig, sier Kinas statsminister og vedgår at landet har mange mangler på dette feltet. Dette skriver Aftenposten idag i forbindelse med statsminister Bondeviks besøk i Kina. Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen, som er rådgiver i statsministerens delegasjon, sier at menneskerettighetene er drøftet på en konkret og tydelig måte.

Les mer om saken her

 

22.01.2002