Lesebok for levende | Den norske Helsingforskomité

Lesebok for levende

Lesebok for levende

Årets viktigste bok er skrevet av Vigdis og Lillian Hjort. Boken er for alle unge som vil "tenke sjæl og mene" i 2002, og den er et uvurderlig utgangspunkt for samtale og diskusjon rundt Verdenserklæringen om menneskerettighetene. En bok til å bli klok av! Boken er delt i en skjønnlitterær del og en faktadel med henvisninger til Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Boken kan bestilles ved å kontakte forlaget Cappelen Damm.

15.06.2002