Myk sikkerhet - menneskerettigeter i kampen mot terror | Den norske Helsingforskomité

Myk sikkerhet - menneskerettigeter i kampen mot terror

Hvordan bør myndighetene arbeide for å øke samfunnets og innbyggernes sikkerhet? I FN og særlig i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er det utformet omfattende strategier som i tillegg til «harde» militære og politimessige tiltak også inneholder «myke» komponenter. Økonomisk og politisk samarbeid, menneskelig kontakt på tvers av grenser og respekt for menneskerettigheter og demokratiske spilleregler er sentrale elementer i dette sikkerhetsbegrepet. I OSSE-sammenheng ble det tidlig slått fast at respekt for menneskerettighetene ikke er et indre anliggende for statene, men et forhold som hele det internasjonale samfunnet har rett til å engasjere seg i. Begrunnelsen er at undertrykkelse i ett land, truer sikkerhet og fred også i andre land.

15.02.2002