| Den norske Helsingforskomité

En oversikt

I 2005 fornyet Helsingforskomiteen sine hjemmesider. Utvalgte saker fra 2000 til 2004 ble hentet inn i de nye sidene og er tilgjengelige med fungerende linker blant annet her i arkivene. Denne første artikkelen under hvert årstall gir en helhetlig oversikt over komiteens tidligere aktiviteter. Her finner du alle nyhetssakene fra de gamle hjemmesidene. De er kopiert inn med titler og ingress, men uten fungerende bilder og linker.

Les mer om En oversikt
Film: Må vi arve hatet?

Film: Må vi arve hatet?

(15/12-2003) En dokumentar om ungdommer på en Menneskerettighetsskole i Serbia.

Les mer om Film: Må vi arve hatet?
MR-magasinet 2003

MR-magasinet 2003

I dette nummeret av MR-magasinet kan du lese om terror i Tsjetsjenia, dumavalget i Russland, flyktninger i Pankisidalen og en kronikk om hvilken start vi gir unge flyktninger, blant annet.

Les mer om MR-magasinet 2003

Store utfordringer i Georgia

(25/11-2003) Georgias opposisjon er avhengig av tre faktorer for å kunne klare seg, mener Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. De to første er innbyrdes samarbeid og samarbeid med Russland og USA. Men ikke minst må opposisjonen klare å løse problemene som Eduard Sjevardnadze ikke klarte å løse, sier Engesland.

Fare for borgerkrig i Georgia

(22/11-2003)Sterke politiske motsetninger, en langvarig makt- kamp og stor frustrasjon i folket. Elementene som skal til for en meget farlig utvikling ligger der, og jeg frykter at dette kan utvikle seg til mer voldsbruk og en borgerkrigslignende tilstand, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen til Dagsavisen. Han var i Georgia på overvåkingsreise før valget, et valg opposisjonen hevder var preget av valgfusk. Valget var den direkte foranledningen til demonstasjonene som kulminerte i parlamentsstorming og unntakstilstand.

Menneskerettighetsdialog med Kina

(19/11-2003) Generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland deltar i delegasjonen som i går og i dag har møter i Oslo med representanter for kinesiske myndigheter. Engesland har gjennom flere år deltatt som NGO-representant og ekspert på menneskerettighetsspørsmål i den norske dialogen med Kina. Årets rundebord vil fokusere særlig på fangers, anholdtes og arbeidstakers rettigheter.

Les mer om Menneskerettighetsdialog med Kina

Tyrkia på rett vei, men svært mye gjenstår

(07/11-2003) - Det er fremgang i Tyrkia. De er på rett vei, men det gjenstår svært mye å gjøre, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen til Aftenposten i forbindelse med statsministerens besøk til landet. - Våre samarbeidspartnere i Tyrkia er forbeholdne. De sier at de mottar like mange meldinger som før fra torturofre. Norge må derfor gå inn i et samarbeid med åpne øyne og være klar over hva som kan skje, sier Karlsen.

Les mer om Tyrkia på rett vei, men svært mye gjenstår

Helsingforskomiteen i Georgia

(27/10-2003) Bjørn Engesland, Anne Marit Austbø og Aage Borchgrevink er i Georgia sammen med Ulrich Fisher fra den tyske Helsingforskomiteen. Formålet er å få en oversikt over den politiske og menneskerettslige situasjonen, og ikke minst hvordan krigen i nabolandet Tsjetsjenia påvirker forholdene. Det er tusenvis av tsjetsjenske flyktninger i Georgia og krigen har negative konsekvenser for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen. Georgia anses å være viktig i kampen mot internasjonal terrorisme og mottar betydelig amerikansk militær støtte. Forholdet til Russland er anstrengt, blant annet fordi myndighetene mener russerne støtter separatistiske krefter i landet. Den 2 november er det parlamentsvalg i Georgia, og det er knyttet stor spenning til om valget vil bli gjennomført på en fri og rettferdig måte.

Menneskerettigheter - en innføring (russisk utgave)

Menneskerettigheter - en innføring (russisk utgave)

Boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem. Boken har et eget kapittel om menneskerettighetssituasjonen i Bosnia og Hercegovina. Boken diskuterer aktuelle problemstillinger og er full av eksempler som for eksempel Kosovo-krisen, bombingen av Irak og terrorangrepene i New York 11 september 2001. Boken er skrevet at Knut V. Bergem, Beate Slydal og Gunnar M. Karlsen.

Datamaskiner til Rwanda

(04/09-2003) Helsingforskomiteen har samlet inn og videreformidlet 20 brukte PCer, som snart skal sendes til Rwanda. PCene skal brukes av den ikke-statlige organisasjonen "E-ICT Training Center" i Kigali, som gir opp- læring i bruk dataverktøy og elektro- nisk utstyr til tidligere soldater, deriblant barnesoldater, kvinner og andre sårbare grupper i samfunnet. Daglig leder for treningssenteret Ragne Ristvedt fra Norge,sier at senteret fremdeles har store behov for PCer og annet teknisk utstyr.

Les mer om Datamaskiner til Rwanda

Fordømmelse av angrepet mot FN

(20/08-2003) Den norske Helsingforskomité og Stiftelsen Menneskerettighetshuset fordømmer på det sterkeste angrepet mot FNs hovedkvarter i Bagdad. Et angrep rettet direkte mot FN personell er et anslag mot det internasjonale samfunn. Anslaget vil ha betydelige negative konsekvenser for FNs innsats for å bedre den humanitære situasjonen for befolkningen i Irak, og er en tragedie for FN som institusjon.

Les mer om Fordømmelse av angrepet mot FN
Menneskerettigheter - en innføring (bosnisk, serbisk, kroatisk utgave)

Menneskerettigheter - en innføring (bosnisk, serbisk, kroatisk utgave)

(15/06-2003) Boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem. Boken har et eget kapittel om menneskerettighetssituasjonen i Bosnia og Hercegovina. Boken diskuterer aktuelle problemstillinger og er full av eksempler som for eksempel Kosovo-krisen, bombingen av Irak og terrorangrepene i New York 11 september 2001. Boken er skrevet av Gunnar M. Karlsen og Enver Djuliman.

Liten tro på USAs fredsbygging i Irak

(03/06-2003) "FN har betydelig erfaring i fredsbygging. Det har ikke USA." Dette var et hovedpoeng i innlegget til Den norske Helsingforskomiteens generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Internasjonalt hus i Hillevåg i går kveld.

USA og internasjonal rettspleie

(30/04-2003) I et brev til utenriksminister Jan Petersen advarer Helsingforskomiteen mot den modellen for rettsoppgjør mot Saddam Hussein-regimets overgrep som USA har signalisert at man ønsker å bruke. Ifølge USAs ambassadør for krigsforbrytelser, Pierre- Richard Prosper, bør forbrytelser begått av Saddam Hussein-regimet mot sivilbefolkningen i Irak gjennom de siste 23-24 år, straffeforfølges i irakiske domstoler. Men for å sikre et uavhengig, upartisk og effektivt rettsoppgjør, mener Helsingforskomiteen at det bør opprettes en egen internasjonal straffedomstol.

Les mer om USA og internasjonal rettspleie

Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights

(24/04-2003) Ifølge en ny rapport fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen, har flere stater i OSSE-området krenket menneske- rettighetene i sin kamp mot terrorisme. Dette inkluderer også rettigheter som ifølge internasjonal lov ikke kan brytes selv under unntakstilstand. "Det er viktig at regjeringer tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte sine innbyggere fra terrorhandlinger. Men det er like viktig at de gjør dette uten å undergrave kjerne- verdiene i våre samfunn, nemlig respekten for menneskerettighetene, rettsstaten og ikke-diskriminering", sier Aron Rhodes, leder for Helsingforsføderasjonen i en kommentar.

Les mer om Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights

"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

(23/04-2003) I 2001 truet væpnet konflikt i deler av Makedonia med å føre landet inn i en fullskala borgerkrig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av staten undertegnet 13 august 2001. Helsingforskomiteens rapport gir en oversikt over utviklingen i landet etter 2001, og er basert på omfattende feltarbeid. Temaer er de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og utfordringer som nasjonale myndigheter og internasjonale aktører står overfor med forsoning og gjenreising av samfunnet.

Les mer om "Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

Turkmenistan på dagsordenen i FN

(02/04-2010) Den vanskelige menneskerettighetssituasjonen i Turkmenistan ble satt på dagsordenen på FNs menneskerettighets- kommisjonsmøte i Geneve i går. "Kulten" rundt president Niyazov (“Turkmenbashi” eller "far til alle turkmenere") blir stadig større og regimet ligner i økende grad på Nord-Korea. Det finnes ingen uavhengige medier, ingen opposisjonspartier, og bare to religioner er tillatt, nemlig den russisk ortodokse kirke og en statsstyrt og kontrollert form for islam. Innlegget ble, foruten Den norske Helsingforskomité, holdt på vegne av Den internasjonale Helsingforsføderasjonen, The International League for Human Rights og menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Russland.

Les mer om Turkmenistan på dagsordenen i FN

Seminar og rapportlansering onsdag 26 mars: Makedonia - forsoning eller fortsatt konflikt?

(18/03-2003) Makedonia stod på randen av borgerkrig våren og sommeren 2001. Intenst internasjonalt diplomati førte til at en fredsavtale ble inngått mellom albanske og makedonske partier. Det er vedtatt omfattende endringer i den makedonske grunnloven som gir det albanske mindretallet sterkere rettigheter. Sentrale spørsmål på seminaret, som Helsingforskomiteen organiserer sammen med Atlanterhavskomiteen, vil være: - om forholdet mellom de to gruppene fortsatt er preget av mistro og fiendskap, - hvordan vanlige mennesker og politikere i Makedonia ser på EU, USA og NATOs innblanding i konflikten, og - hvordan fremtiden ser ut. Helsingforskomiteens nye rapport om Makedonia "Divided Perceptions" vil lanseres

Les mer om Seminar og rapportlansering onsdag 26 mars: Makedonia - forsoning eller fortsatt konflikt?
Årsrapport 2002

Årsrapport 2002

(15/03-2003) Helsingforskomiteen har i 2002 vært opptatt av at det internasjonale menneskerettighetssystemet er under press som følge av kampen mot terrorismen. Autoritære regimer har benyttet kampen mot terrorisme som begrunnelse til å slå ned på politisk opposisjon, religiøse grupper, massemedier og ikke-statlige organisasjoner. Men også moderne og demokratiske stater i Vesten tenderer til å bruke virkemidler som innskrenker gruppers og enkeltindividers rettigheter. Dette er en farlig vei og representerer en alvorlig trussel mot det viktigste felles normsystemet vi har, nemlig de internasjonale menneskerettighetene.

Les mer om Årsrapport 2002

Valgrapport fra Tyrkia

(24/02-2003) Seks valgobservatører fra Helsingforskomiteen og Det norske rådet for kurderens rettigheter som observerte parlamentsvalget i Tyrkia i november i fjor, uttalte seg kritisk til gjennomføringen. Basert på observasjoner i provinsene Mardin og Diarbakir sa delegasjonen at landet enda har en vei å gå før man kan snakke om en forsvarlig valgavvikling i tråd med internasjonale standarder. Nå er den fullstendige rapporten fra valget klar.

Les mer om Valgrapport fra Tyrkia