"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia | Den norske Helsingforskomité

"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

(23/04-2003) I 2001 truet væpnet konflikt i deler av Makedonia med å føre landet inn i en fullskala borgerkrig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av staten undertegnet 13 august 2001. Helsingforskomiteens rapport gir en oversikt over utviklingen i landet etter 2001, og er basert på omfattende feltarbeid. Temaer er de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og utfordringer som nasjonale myndigheter og internasjonale aktører står overfor med forsoning og gjenreising av samfunnet.