Årsrapport 2002 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2002

Årsrapport 2002

(15/03-2003) Helsingforskomiteen har i 2002 vært opptatt av at det internasjonale menneskerettighetssystemet er under press som følge av kampen mot terrorismen. Autoritære regimer har benyttet kampen mot terrorisme som begrunnelse til å slå ned på politisk opposisjon, religiøse grupper, massemedier og ikke-statlige organisasjoner. Men også moderne og demokratiske stater i Vesten tenderer til å bruke virkemidler som innskrenker gruppers og enkeltindividers rettigheter. Dette er en farlig vei og representerer en alvorlig trussel mot det viktigste felles normsystemet vi har, nemlig de internasjonale menneskerettighetene.