Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights | Den norske Helsingforskomité

Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights

(24/04-2003) Ifølge en ny rapport fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen, har flere stater i OSSE-området krenket menneske- rettighetene i sin kamp mot terrorisme. Dette inkluderer også rettigheter som ifølge internasjonal lov ikke kan brytes selv under unntakstilstand. "Det er viktig at regjeringer tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte sine innbyggere fra terrorhandlinger. Men det er like viktig at de gjør dette uten å undergrave kjerne- verdiene i våre samfunn, nemlig respekten for menneskerettighetene, rettsstaten og ikke-diskriminering", sier Aron Rhodes, leder for Helsingforsføderasjonen i en kommentar.