Datamaskiner til Rwanda | Den norske Helsingforskomité

Datamaskiner til Rwanda

(04/09-2003) Helsingforskomiteen har samlet inn og videreformidlet 20 brukte PCer, som snart skal sendes til Rwanda. PCene skal brukes av den ikke-statlige organisasjonen "E-ICT Training Center" i Kigali, som gir opp- læring i bruk dataverktøy og elektro- nisk utstyr til tidligere soldater, deriblant barnesoldater, kvinner og andre sårbare grupper i samfunnet. Daglig leder for treningssenteret Ragne Ristvedt fra Norge,sier at senteret fremdeles har store behov for PCer og annet teknisk utstyr.

Helsingforskomiteen har samlet inn og videreformidlet 20 brukte PCer, som snart skal sendes til Rwanda. PCene har tidligere vært i bruk hos Aftenposten.

PCene skal brukes av den ikke-statlige organisasjonen "E-ICT Training Center", som har sine lokaler sentralt i hovedstanden Kigali. Treningssenteret gir opplæring i bruk av PC'er og dataverktøy til tidligere soldater, deriblant barnesoldater, kvinner og andre sårbare grupper i det rwandesiske samfunnet.

Daglig leder for treningssenteret Ragne Ristvedt fra Norge, sier at senteret har som formål å gi opplæring til sårbare grupper i det rwandesiske samfunnet. På senteret kan arbeidsledige få kompetanse og øke sine muligheter på arbeidsmarkedet, mens mennesker som har arbeid kan få bedret sin kompetanse.

Filtvedt sier at senteret fremdeles har store behov og trenger utstyr. Dette kan være brukte PCer, skrivere og vanlig teknisk utstyr, men også programmer (software).

Dersom du/dere har ting å gi bort, ta kontakt med Ragne Ristvedt i Rwanda på telefon: 250 083 02766 eller per e-post: marie@e-ict.ac.rw