En oversikt | Den norske Helsingforskomité

En oversikt

I 2005 fornyet Helsingforskomiteen sine hjemmesider. Utvalgte saker fra 2000 til 2004 ble hentet inn i de nye sidene og er tilgjengelige med fungerende linker blant annet her i arkivene. Denne første artikkelen under hvert årstall gir en helhetlig oversikt over komiteens tidligere aktiviteter. Her finner du alle nyhetssakene fra de gamle hjemmesidene. De er kopiert inn med titler og ingress, men uten fungerende bilder og linker.

Nytt nummer!

Menneskerettighetsmagasinet

(23 desember 2003) I Helsingforskomiteens ferske magasin kan du lese om disse sakene: - Terror i Tsjetsjenia; internasjonalt tribunal må opprettes - søkelys Georgia - Serbia i en ond sirkel av Sonja Biserko leder i den serbiske Helsingforskomité - Kronikk: Hvilken start gir vi våre unge flyktninger - flerkulturell forståelse i Barentsregionen - kurs i menneskerettigheter på internett - fengselsprosjekt i Armenia og mye mer... Magasinet kommer i posten til alle støttemedlemmer. Les MR-magasinet

 

 

 

Kronikk: Hvilken start gir vi unge flyktninger?

 

Unge flyktninger på menneskerettig- hetsskole 2003 Om prosjektet

 

 

(16 desember 2003) "Ved å komme til Norge har de bare vunnet en plass på startstreken i det som, for mange, kan bli et meget vanskelig hinderløp," skriver Helsingfors- komitèens Enver Djuliman og Lillian Hjorth i en kronikk i Dagbladet i dag. - De fleste flyktningungdommer opplever en vanskelig livssituasjon i Norge. Enslige mindreårige er en særlig utsatt gruppe. ”Produksjon av tapere” var en av de talende overskriftene om dette i Dagbladet tidligere i høst. Det å satse på å gi flyktningungdom en god start når de kommer hit til landet er viktig, både for dem selv og for det norske samfunnet... Les hele kronikken

 

 

 

 

 

Refs til Norges asylpolitikk (11 desember 2003) En rekke menneskerettighetseksperter kritiserer i Dagsavisen i dag regelen om at asylsøknader skal behandles innen 48 timer. Rådgiver Aage Borchgrevink i Helsingforskomitéen sier at tilsvarende regler i andre land har medført dokumenterte eksempler på at asylsøkere ikke får sakene sine skikkelig behandlet. Les hele uttalelsen Les saken i Dagsavisens nettutgave Helsingforskomiteen om 48-timers regelen

 

OSSE om Duma-valget i Russland:

Tilfredstilte ikke internasjonale standarder

(9 desember 2003) Over 500 internasjonale observatører fra 42 land observerte Duma-valget der Putins støtteparti «Forent Russland» ble valgets klare vinner med 36,8 prosent av stemmene. OSSE er imidlertid kritisk til gjennomføringen og sier at selv om valget var godt organisert, tilfredstilte det ikke internasjonale standarder: "Given that procedures on election day were conducted in a technically correct way, it is even more regrettable that the main impression of the overall process is a regression in the democrazitation process in Russia". Les hele uttalelsen Om valget i Aftenposten og Dagsavisen Samleside om Russland

 

Tsjetsjenia på NGO-møte i Maastricht

(3 desember 2003) "To speak about impunity in the OSCE area is to speak about Chechnya, the worst human rights crisis in the region. Under federal control Chechnya has become a lawless zone where violence, crime and human rights abuses are perpetrated by a wide range of state and non-state actors." Tsjetsjenia var hovedsaken i Helsingforskomiteens innlegg på NGOenes egen konferanse i Maastricht. Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), sammen med den nederlandske Helsingforskomité, arrangerte konferansen som gikk parallellt med OSSEs Ministerrådsmøte. Den norske komiteen hadde invitert menneskerettighetsaktivister fra Russland og Tsjetsjenia for å rette fokus på menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia.

 

Vi finner lik overalt

(29 november 2003) "Vi finner lik overalt. I skogen, på jorder, overalt. Når likene blir funnet begraves de bare. Ingen tar bilde av dem, ingen undersøker dem", sier tsjetsjenske Tatyana I. Kasatkina, leder av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Moskva. Kasatkina og andre menneskerettighets- aktivister var nylig i Norge etter invitasjon fra Helsingforskomiteen. Les intervjuet i Klassekampen Les også Aftenpostens artikkel Les om besøketMenneskerettighetsskole for flyktningungdom i Bergen

Fra urett til menneskerett

 

 

Fra menneskerettighetsskole i Hurdal oktober 2003

 

 

(28 november 2003) Fra 28 november til 6 desember vil 19 ungdommer fra 12 ulike nasjoner delta på menneske- rettighetsskole utenfor Bergen. Målsettingen med prosjektet er å formidle kunnskap og verdier knyttet til menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og bedre integreringen av flyktningungdom i det norske samfunnet. De norske ungdommene på sin side får innblikk i flyktningungdommenes situasjon og problematikken knyttet til det å være asylsøker.Les pressemelding Les mer om prosjektet

 

 

 

– Store utfordringer i Georgia

 

 

 

(25 november 2003) Georgias opposisjon er avhengig av tre faktorer for å kunne klare seg, mener Bjørn Engesland, general- sekretær i Den norske Helsingforskomité. De to første er innbyrdes samarbeid og samarbeid med Russland og USA. Men ikke minst må opposisjonen klare å løse problemene som Eduard Sjevardnadze ikke klarte å løse,sier Engesland.Les resten av intervjuet med Engesland i Klasse- kampen i dag SE BILDER fra faktareise til Georgia oktober 2003 SE FILM fra reisen Samleside om Georgia

 

 

 

Krekar-saken:

Blir i landet på ubestemt tid

(25 november 2003) - Det er all grunn til å vise den nødvendige tålmodighet før vi begynner å sende personer tilbake til dette området, sier Bjørn Engesland til Aftenposten i forbindelse med nyheten om at norske myndigheter foreløpig ikke vil gjennomføre utvisningen av Mullah Krekar. - Vi vet i dag lite om situasjonen i Irak. Okkupasjonsmakten USA har et ansvar for sikkerheten i landet, men vi vet at de sliter med å holde kontrollen. At man tenker ett år frem i tid virker rimelig, sier Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen. Les hele saken

 

 

 

Fare for borgerkrig i Georgia

(22 november 2003) - Sterke politiske motsetninger, en langvarig makt- kamp og stor frustrasjon i folket. Elementene som skal til for en meget farlig utvikling ligger der, og jeg frykter at dette kan utvikle seg til mer voldsbruk og en borgerkrigs- lignende tilstand, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen til Dagsavisen. Han var i Georgia på overvåkingsreise før valget, et valg opposisjonen hevder var preget av valgfusk. Valget var den direkte foranledningen til demonstasjonene som kulminerte i parlamentsstorming og unntakstilstand... Les resten av intervjuet

 

SE FILM: Tsjetsjenske flyktninger i Georgia

 

 

 

 

(21 november 2003) Krigen i Tsjetsjenia fører til at tusenvis av mennesker flykter. Helsingfors- komiteen var i nabolandet Georgia i oktober i år for å undersøke situasjonen for de vel fire tusen tsjetsjenske flyktningene som bor der. De fleste av dem kom i 1999 og rundt 80 prosent er kvinner, barn og eldre. SE FILM

 

Menneskerettighetsdialog med Kina

 

 

 

(19 november 2003) General- sekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland deltar i delega- sjonen som i går og i dag har møter i Oslo med representant- er for kinesiske myndigheter. Engesland har gjennom flere år deltatt som NGO-representant og ekspert på menneskerettighetsspørsmål i den no1rske dialogen med Kina. Årets rundebord vil fokusere særlig på fangers, anholdtes og arbeidstakers rettigheter. Utenriksdepartementets pressemelding

 

 

 

Politimann tiltalt for drap på Tomasz Wacko

 

 

 

 

(13 november 2003) - Helsingforskomiteen er glad for at Tomasz Wackos (Tomek) tragiske dødsfall nå vil bli rettslig belyst, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i forbindelse med statsadvokatens beslutning om å tiltale en 28 år gammel politimann for uaktsomt drap på

 

Wacko. Tomek kom til Norge i 1989 som politisk flyktning fra Polen. Han var aktivt med i Solidaritetsbevegelsen og satt fengslet i nærmere tre år. Tomek gjorde en uvurdelig innsats i Helsingforskomiteen og arbeidet hele sitt liv for andre menneskers rettigheter og rettsvern. Politimann tiltalt for drap (Aftenposten) Menneskerettighetsforkjemperen Tomasz Wacko

 

Russiske desertører får ikke asyl

(11 november 2003) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har rundt 40 saker med militærnektere og desertører i året skriver Vårt Land i dag.... Den russiske offiseren Aleksander Takrayev, som nekter å tjenestegjøre i Tsjetsjenia, sitter på andre året i kirkeasyl i Hol i Hallingdal med sin familie. Etter det NOAS kjenner til har ingen russiske desertører fra Tsjetsjenia-konflikten fått asyl i Norge. - Naboskapet til Russland burde gi oss et spesielt ansvar for å beskytte flyktninger derfra, sier fagsjef i NOAS Rune Berglund Steen. (...) Rådgiver Aage Borchgrevink i Helsingfors- komiteen er en av dem som hevder at Russland helt klart begår grove krigsforbrytelser i Tsjetsjenia. - Problemet er at konflikten ikke er anerkjent som krig, men som en antiterroristisk operasjon. Les hele artikkelen

 

Menneskerettighetsskole i Hurdal:

Frihet, lekenhet og kunnskap

 

 

Foto: Aftenposten

 

 

(11 november 2003) Unge asylsøkere bor sammen med norsk ungdom. De lærer om menneskerett- igheter, debatterer, leker og dramatiserer. Målet er god integrering. Men "Menneskerettighets- skolen" henger i en tynn tråd, skriver Aftenposten i

 

dag. Avisen har intervjuet ungdommene som deltar på menneske- rettighetsskolen som varer i ni dager. - Dette er kjempebra. Jeg hadde ingen norske venner fra før av. Nå er vi som en familie, og kommer til å ringe hverandre og holde kontakt etter kurset. Jeg har også blitt mye mer tolerant, forteller somaliske Zakaria Mohammed (19). Det siste halvannet år har han sittet på et flyktningmottak og ventet på behandlingen av sin asylsøknad. Les hele artikkelen Pressemelding 7 november Mer informasjon om prosjektet

 

Tyrkia på rett vei, men svært mye gjenstår

 

 

 

(7 november 2003) - Det er fremgang i Tyrkia. De er på rett vei, men det gjenstår svært mye å gjøre, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen til Aftenposten i forbindelse

 

med statsministerens besøk til landet. - Våre samarbeidspartnere i Tyrkia er forbeholdne. De sier at de mottar like mange meldinger som før fra torturofre. Norge må derfor gå inn i et samarbeid med åpne øyne og være klar over hva som kan skje, sier Karlsen. Les hele saken Fortsatt store menneskerettighetsproblemer i Tyrkia (artikkel 5 november 2003) Samleside om Tyrkia

 

 

 

Georgia I

Parlamentsvalget 2 november

(6 november 2003) Helsingforskomiteen var i Georgia i forkant av valget. Menneskerettighetsorganisasjoner og opposisjonspolitikere uttrykte da stor bekymring for at myndighetenes rot og mani- pulering av valglister ville svekke valgets legitimitet. Les OSSEs kritikk av gjennomføringen Samleside om Georgia

 

Georgia II

SE BILDER

 

 

 

(5 november 2003) Bjørn Engesland, Anne Marit Austbø og Aage Borchgrevink fra Helsingfors- komiteen var på faktareise i Georgia i oktober, i samarbeid med Ulrich Fischer fra Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF). Formåletmed reisen var først og fremst å undersøke situasjonen for de flere tusen tsjetsjenske flyktningene i Georgia og dessuten å få oversikt over den generelle politiske og menneskerettslige situasjonen. Landet anses å være viktig i kampen mot

 

inter nasjonal terrorisme og mottar betydelig amerikansk militær støtte. Forholdet til Russland er anstrengt, blant annet fordi myndighetene mener russerne støtter separatistiske krefter i landet. SE BILDER med kommentarer

 

Tyrkia:

Prosess mot menneskerettighetsorganisasjon

(3 november 2003) I et brev til utenriksminister Jan Petersen uttrykker Helsingforskomiteen bekymring over rettsprosessen mot organisasjonen Human Rights Foundation of Turkey (HRFT). Tyrkiske myndigheter har innstilt på at organisasjonens styre skal fradømmes sine stillinger. I følge HRFT er siktelsen basert på at stiftelsen har hatt kontakt med internasjonale organisasjoner uten regjeringskollegiets godkjennelse. Human Rights Foundation og andre organisasjoner og enkeltpersoner i Tyrkia har i en årrekke møtt hindre i sitt arbeid for å fremme menneskerettighetene. Trenering har blant annet skjedd gjennom lovverk og rettsvesen. Helsingforskomiteen håper at norske myndigheter deler bekymringen for saken og at man vil finne en passende måte å formidle dette til tyrkiske myndigheter samt at ambassaden er tilstede under rettsmøter i saken. Les hele brevet Samleside om Tyrkia

 

SE BILDER: Flerkulturelt i Sør-Varanger

 

 

 

(31 oktober 2003) Ungdommer fra Russland, Norge og Afghanistan er samlet for å lære om flerkulturell forståelse skriver avisen Finnmarken. "Det er kjempegøy, og vi har fått masse nye venner" sier Laura Karine Seppola Isaksen (18) fra Tromsø tilavisen. Hun og de andre ungdommene har akkurat vært ute på havrafting i Jarfjorden, en mer sosial del av det faglige opplegget på den flerkulturelle skolen. Et prosjekt som er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune, Severomorsk,

 

Murmansk og Tromsø. Helsingforskomiteen er ansvarlig for det faglige opplegget, og i tillegg har de med egen dramalærer. Les artikkelen SE BILDER

 

"Innføring i menneskerettigheter" på russisk!

 

 

 

(29 oktober 2003) Boken "Menneskerettigheter en innføring" som først utkom i Norge i 1998 og i ny revidert utgave i 2002, finnes nå også på russisk. Utgivelsen er et samarbeid mellom Helsingfors- komiteen og OSSEs kontor for demokrati og menneskerettigheter (ODIHR). Boken skal distribueres til OSSEs feltkontorer

 

i russisktalende områder. Helsingforskomiteen vil bruke boken i sin undervisningsvirksomhet, blant annet Barentsprosjektets menneskerettighetsskoler for russisk og norsk ungdom og kurs for lærere. Boken kan kjøpes. Tlf: Helsingforskomiteen 23301100.

 

Helsingforskomiteen i Georgia

 

 

Kart fra BBC news

 

 

(27 oktober 2003) Bjørn Engesland, Anne Marit Austbø og Aage Borchgrevink er i Georgia sammen med Ulrich Fisher fra den tyske Helsingforskomiteen. Formålet er å få en oversikt over den politiske og menneskerettslige situasjonen, og ikke minst hvordan krigen i

 

nabolandet Tsjetsjenia påvirker forholdene. Det er tusenvis av tsjetsjenske flyktninger i Georgia og krigen har negative konsekvenser for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen. Georgia anses å være viktig i kampen mot internasjonal terrorisme og mottar betydelig amerikansk militær støtte. Forholdet til Russland er anstrengt, blant annet fordi myndighetene mener russerne støtter separatistiske krefter i landet. Den 2 november er det parlamentsvalg i Georgia, og det er knyttet stor spenning til om valget vil bli gjennomført på en fri og rettferdig måte. Samleside om Georgia OSSE Mission to Georgia OSSE Election Observation Mission "Georgia in Transition, Political Background and Human Rights Situation", The Norwegian Helsinki Committee, Report 2/2000

 

Fredelige midler i kampen for kurdernes rettigheter

(27 oktober 2003) "Vi ønsker med dette brevet å rette en sterk appell om at det i kurdernes kamp for sine rettigheter bare blir anvendt fredelige midler. Vi tar avstand fra menneskerettighetsbrudd uansett hvem som begår dem og i hvilken hensikt. Vi tror kurdernes sak er best tjent med at en bruker fredelige midler. Vi vil fortsette å tale for og støtte kurdernes rettigheter så langt vi makter. (...) " Les brevet som Stiftelsen Menneskerettighetshuset, Rådet for kurdernes rettigheter og Den norske Helsingforskomité har sendt til KADEK (tidl. PKK, "Kurdernes arbeiderparti") i forbindelse med årsmøtet 2003. Les mer

 

Taust om russisk terror

 

Foto: Klassekampen

 

 

(24 oktober 2003) - Det er i ferd med å bli et klasseskille i internasjonal rettsorden. Vesten bryr seg lite om hva som skjer i et lite land som Tsjetsjenia, sier Ingvald Godal til avisen Klassekampen. Avisen har intervjuet han i forbindelse med utgivelsen av hans bok "Tsjetsjenia: Der enkene blir selvmordsbombere". Boken omhandlerkrigen i Tsjetsjenia og flere av historiene er basert på Helsingfors- komiteens rapporteringer fra felten i Ingusjetia og Tsjetsjenenia. Les hele intervjuet

 

Flerkulturell forståelse i Barentsregionen

 

 

Russiske lærere, kurs i Murmansk 2002

 

 

(16 oktober 2003) I alt skal rundt 60 ungdommer og voksne fra Russland og Norge møtes i Sør-Varanger, Finnmark 17 - 26 oktober for å lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. En menneskerettighetsskole for ungdom og to kurs for lærere og kommuneansatte skalorganiseres. "Barentsprosjektet" er et samarbeid mellom Sør-Varanger og Tromsø kommuner, Severomorsk byadministrasjon, Murmansk fylke og Helsingforskomiteen. Målsettingen er å skape positive arenaer og tiltak som kan bidra til å bygge broer mellom

 

mennesker med ulik nasjonalitet og bakgrunn i regionen. Prosjektet har pågått siden 1998 og partnerne har tidligere organisert en rekke menneskerettighetsskoler og kurs både i Sør-Varanger og Murmansk. SE BILDER fra menneskerettighets- skole i Murmansk 2002 Mer om Barentsprosjektet

 

Valget i Aserbajdsjan

(16 oktober 2003) OSSE konkludere at valget i Aserbajdsjan ikke fullt ut tilfredstiller internasjonale standarder. "Voting in the 15 October Azerbaijan presidential election was generally well administered in most polling stations, but the overall election process still felt short of international standards in several respects. International observers noted a number of irregularities in counting and tabulation..." Les resten av pressemeldingen fra OSSE

 

Kurdernes rettigheter i Tyrkia

 

Lilleås, valgobservasjon Tyrkia 2002

 

 

Tyrkia må bedre rettighetene til den kurdiske minoriteten i landet, var budskapet i inn- legget som Ole B. Lilleås holdt på OSSEs implemen- teringsmøte i dag på vegne av Helsingforskomiteen og med støtte fra Helsingforsfødera - sjonen (IHF) og Human

 

Rights Foundation of Turkey. "... Turkey has formally included improvements for minorities. However, while many restrictions on the use of Kurdish language in different sectors of life have been relaxed, little has been implemented in practice and new regulations have been adopted which, again, restrict free use of the Kurdish language..." Les hele innlegget. Flere innlegg: OSCE Field Activities - "Rule of law" - "Democratic Elections"

 

- OSSE må inn i Tsjetsjenia igjen

(13 oktober 2003) Ole B. Lilleås har, i sitt innlegg på vegne av Helsingforskomiteen og Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), på OSSEs implementeringsmøte i dag, bedt russiske myndigheter om å invitere OSSE tilbake til Tsjetsjenia. "... we deeply regret that in spite of systematic and wide-spread violations of human rights, there is no presence in, nor near, Chechnya. Russian authorities claim to be involved in a genuine political process towards peace in Chechnya, a minimum to demonstrate dedication to that end, would be to invite an OSCE-mission and to issue open invitations to international human rights bodies and their mechanisms..." Les innlegget Flere innlegg: "Rule of law" og "Democratic Elections"

 

Valg i Aserbajdsjan

(10 oktober 2003) Helge Blakkisrud og Julie Wilhelmsen, styre- medlemmer i Helsingforskomiteen, reiser i dag til Aserbajdsjan for å observere presidentvalget 15 oktober. Aserbajdsjan er preget av demokratisk underskudd og mangel på respekt for sivile og politiske rettigheter. Presidentens maktapparat har meget stor innflytelse. 2 oktober i år trakk den sittende presidenten Heydar Aliyev sitt kandidatur, til fordel for sin sønn Ilham Aliyev, som er statsminister. Det er åtte president- kandidater og utfallet av valget vil danne viktige føringer for den fremtidige utvikling og stabilitet i landet. Samleside om Aserbajdsjan OSSE om valget i Aserbajdsjan

 

"Bygg broer ikke murer" i Mostar

 

 

 

(10 oktober 2003) Én menneskerettighetskole og et kulturprosjekt for i alt 40 norske og bosniske ungdommer, samt et kurs for bosniske og norske lærere, fant sted i byen Mostar i Bosnia og Hercegovina i perioden 26 september til 5 oktober. Helsingfors- komiteen, FN- sam- bandet og Drammen kommune var ansvarlige organisatorer. Aktivitetene er en del av prosjektet "Bygg broer, ikke murer" som de tre aktørene har samarbeidet om siden 1998 der formålet er å formidle menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. SE BILDER

 

Kritisk til 48-timersregel

(8 oktober 2003) Helsingforskomiteen og NOAS frykter at en 48-timers frist for utsendelse av grunnløse asylsøkere kan føre til brudd på menneskerettighetene, skriver Aftenposten 7 oktober. Utsendelse innen 48 timer er ett av hovedtrekkene i den tiltaks- pakken kommunalminister Erna Solberg la fram i går for å halvere antall asylsøkere til Norge. Det er asylsøkere med åpenbart grunnløse søknader, fra såkalt trygge land, som etter planen skal sendes ut av Norge innen 48 timer. I en artikkel problematiserer Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen bruk av hurtigprosedyrer i behandlingen av asylsøknader.

Er menneskerettighetene tilstrekkelig sikret i hurtigprosedyrer for behandling av asylsøknader?

Aftenposten 4 oktober: Asylsøkere skuffet over tiltakspakke

 

 

 

Kritikk av valg i OSSE-området

Tsjetsjenia, Azerbajdjan, Armenia, Kirgisistan og Hviterussland

 

 

 

(7 oktober 2003) "Regrettably the standards for free and fair elections that the OSCE participating states have recognized, are frequently violated in the OSCE area. The March 2003 constitutional referendum in Chechnya was neither free nor fair. Neither security procedures nor open adequate public debate were sufficient to allow for this. The Chechen people were subjected to a barrage of official propaganda in the lead-up to the referendum, local authorities threatened citizens with penalties..."

 

Les innlegget "Democratic Elections" som Anne Marit Austbø holdt på vegne av Helsingforskomiteen og Helsingforsføderasjonen på OSSEs implementeringsmøte 6 oktober.

 

Valget avgjort i i Tsjetsjenia

 

 

 

(5 oktober 2003) "Søndag gikk tsjetsjenerne til valgurnene for å velge ny president. Utfallet var imidlertid gitt på forhånd. Med gulrot og pisk har Moskva sørget for at alle seriøse motkandidater til den sittende Moskvautnevnte president Akhmed Kadyrov er ute av valgkampen." Slik innledet styremedlem i Helsingforskomiteen Helge Blakkisrud kronikken "Valget avgjort i Tsjetsjenia" i Dagbladet søndag 5 oktober.Den internasjonale Helsingforsføderasjonen om valget

Moscow Helsinki Group om valget

BILDET: Helsingforskomiteen besøkte en leir for tsjetsjenske flyktninger, Ingusjetia juli 2003. Kvinnen holder frem bildet av sin bror på 23 år. Han ble bortført om natten av maskerte, russisk- talende menn. Ingen har sett ham siden.

 

Tsjetsjenia, Kosovo og det internasjonale samfunn

 

(25 september 2003) "Det hører til unntakene at stater intervenerer for å stoppe folkemord eller andre forbrytelser mot menneskeheten. Og det internasjonale samfunn responderer ofte ulikt på like overgrep. Politiske allianser og statenes økonomiske og andre interesser veier ofte tyngre enn hensynet til å stoppe omfattende overgrep. Den manglende interessen for situasjonen i Tsjetsjenia er et nytt eksempel på at verdenssamfunnet ser en annen vei..." Slik innledet Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen sitt foredrag på konferansen "Tsjetsjenias glemte tragedie" i Oslo 22 september. Les foredraget "Det internasjonale samfunns reaksjon på Kosovo og Tsjetsjenia"

 

 

 

Kriminelle handlinger mot barnehjemsbarna:

Nasjonal gjennomgang er nødvendig

 

 

 

(25 september 2003) - Dette er grove overgrep mot helt forsvarsløse. De som utførte overgrepene begikk kriminelle handlinger, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland til Aftenposten i forbindelse med avdekking av omsorgssvikt mot barnehjemsbarn i Bergen og Oslo. Engesland sier det nå er viktig å få en nasjonal gjennomgang av behandlingen av barnehjemsbarna. Aftenposten

 

 

Menneskerettighetsbok i Bosnia godt mottatt

 

 

 

Gunnar M. Karlsen

 

 

Enver Djuliman

 

 

(24 september 2003) Det har i dag vært pressekonferanse og lansering av boken "Menneskerettigheter en innføring" (på bosnisk) i Bosnia-Hercegovina. Bokens redaktører, Helsingfors- komiteens Gunnar M. Karlsen og Enver Djuliman, forteller om stor deltakelse og bred interesse fra presse og TV .- Reaksjonene er meget positive. Boken er viktig fordi det ikke finnes mye materiale om menneskerettig- heter i det bosniske skolesystemet,

 

sier de to fra Sarajevo. Boken er trykket i et opplag på 5000 og skal brukes i bosnisk skole og i det bosniske samfunnet forøvrig. Samleside om Bosnia-Hercegovina

 

Menneskerettighetsundervisning i Bosnia

 

 

 

 

(23 september 2003) Fire av Helsingforskomiteens medarbeidere reiser til Bosnia-Hercegovina i disse dager for å lansere boken "Menneskeret- tigheter en innføring" (på bosnisk) og gjennomføre en rekke kurs i menneskerettig- heter. Først ut er et kurs for lærere i Sarajevo, deretter følger et mer omfattende opplegg for bosniske og norske lærere og kulturarbeidere i Mostar, samt en menneskerettighetsskole og et kulturprosjekt for bosnisk og norsk ungdom.

 

Aktivitetene skjer i regi av "Bygg broer, ikke murer", et samarbeid mellom FN-sambandet, Drammen kommune og Helsingforskomiteen.

 

Tsjetsjenia - Europas glemte tragedie

Om konferansen "Chechnya- Tombstone or Russian Power?", Stavanger 20 september " (Stavanger Aftenblad 22 september)

 

 

BILDER Tsjetsjenia 2003

 

 

(19 september 2003) Situasjonen i Tsjetsjenia blir fokusert gjennom to arrangementer i Norge i disse dager. På litteraturfestivalen "kapittel 4" i Stavanger lørdag, skal Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink styre debatten "Checnhya: Tombstone or Russian Power?". På mandag skal assisterende general- sekretær Gunnar M. Karlsen, på konferansen "Tsjetsjenia - Europas glemte tragedie" i Oslo, foredra over temaet "Kosovo og Tsjetsjenia. En sammenlikning av verdensamfunnets reaksjon på disse to konfliktene". Den kjente russiske journalisten Anne Politkovskaja deltar begge steder. Samleside om Tsjetsjenia

LES RAPPORT fra faktareise til Tsjetsjenia juli 2003: "Still in a State of Terror - Chechnya after the Referendum"

 

Norske organisasjoner om FNs Generalforsamling I

Still myndighetene til ansvar

(16 september 2003) Menneskerettighetssituasjonen i mange land gir grunn til stor bekymring. Generalforsamlingen i FN er en viktig mulighet til å ansvarliggjøre myndigheter og aktører, en mulighet norske myndigheter ikke bør la gå fra seg. Dette sier Helsingforskomiteen, Amnesty International Norge, Flyktninge- rådet, Norsk Folkehjelp, LO, Human-Etisk forbund, Mellom- kirkelig Råd og andre norske menneskerettighetsorganisasjoner i en uttalelse. Særlig ber vi om at oppmerksomheten rettes mot Colombia og DR Kongo, Israels ansvar som okkupantmakt i forhold til palestinske flyktninger, Den russiske føderasjons ansvar i Tsjetsjenia og ugandiske myndigheters ansvar for barnesoldatenes rettigheter. Brevet til utenriksministeren Recommendations to the Government of Norway regarding selected countries and areasOm FNs generalforsamling

 

orske organisasjoner om FNs Generalforsamling II

Styrk FNs arbeid for menneskerettighetene

(16 september 2003) Sammen med 16 norske organisasjoner har Helsingforskomiteen i dag bedt norske myndigheter om å gjøre en særlig innsats under FNs Generalforsamling for menneske- rettighetsbeskyttelsen i kampen mot terror; den internasjonale straffedomstolen; FN-tiltak for beskyttelse av kvinner mot overgrep; økt støtte til FNs høykommissær for menneske- rettigheter; samt styrkning av en multilateral tilnærming til internasjonale kriser og av FNs rolle i internasjonale operasjoner, herunder presisering av en okkupantmakts plikter og prinsippet om at humanitær bistand skal gis av sivile. Brevet til utenriksministeren Thematic recommendations to the Government of Norway

 

Menneskerettigheter og terrorisme

 

 

Bjørn Engesland

 

 

(16 september 2003) Generalsekretær i Den norske Helsingforskomitè Bjørn Engesland er en av flere representanter fra Den internasjonale Helsingforsbevegelsen som deltar på OSSE-seminaret 18 september om menneskerettigheter og terrorisme i Haag, Nederland. Den nederlandske Helsingforskomiteen er medarrangør.

Anti-terrorism Measures, Security and Human Rights developments in Europe, Central Asia and North America in the Aftermacth of September 11 (The International Helsinki Federation April 2003)

 

Menneskerettigheter i klemme, kampen mot terrorisme og dens konsekvenser Rapport Den norske Helsingforskomité og Menneskerettighethuset mars 2002

 

SEFO innstiller på tiltale mot politimann

(12 september) SEFO vil ha drapstiltale. (Dagsavisen)

(11 september) Tomasz Wacko forsvant brått fra oss på en måte som ikke skal forekomme i vårt samfunn", uttaler general- sekretær i den norske Helsingforskomité Bjørn Engesland. SEFO innstiller ifølge en pressemelding i dag på tiltale mot den ene polititjenestemannen som deltok i arrestasjonen av Wacko 2 juni i år. SEFO mener tjenestemannen overtrådte straffeloven § 239 som gjelder uaktsom forvoldelse av en annens død. - "Vi er glade for at SEFO finner grunnlag for at Wackos tragiske dødsfall blir rettslig belyst. Han arbeidet hele sitt liv for andre menneskers rettigheter og rettsvern." Menneskerettighets- forkjemperen Tomasz Wacko (1958-2003)

 

Fremdeles terror i Tsjetsjenia

 

 

Føderal (russisk) kontrollpost i Grozny. Soldatene stanser og sjekker alle biler.

 

 

(11 september 2003) Forsvin- ninger, drap, tortur, kamper og terroraksjoner: fra 11. til 20. juli var en delegasjon fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF), deriblant Aage Borchgrevink fra Den norske Helsingforskomiteen, på faktareise i Ingusjetia og Tsjetsjenia. Rapporten fra reisen, "Still in a State of Terror - Chechnya after the Referendum", konkluderer med at menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia har forverret seg sommeren 2003, og at det planlagte presidentvalget i republikken ikke kan gjennomføres før sikkerheten er bedret. Les rapporten SE BILDER Samleside om Tsjetsjenia

 

Felles innspill mot rasisme

(8 september 2003) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), Human Rights Watch og Amnesty International fremmet et felles innspill på OSSE-møtet om rasisme, fremmedhat og diskriminering som fant sted i Wien 4 og 5 september. Organisasjonene mener at det nå er viktig å fokusere på statenes implementering og foreslår organisering av en ad-hoc konferanse der internasjonale og nasjonale aktører vurderer statenes gjennomføring av forslag mot rasisme og diskriminering som ekspertorganer i Europarådet, FN og OSSE har fremmet. Les innlegget Om IHF og Helsingforsbevegelsen

 

Datamaskiner til Rwanda

 

 

 

(4 september 2003) Helsingforskomiteen har samlet inn og videreformidlet 20 brukte PCer, som snart skal sendes til Rwanda. PCene skal brukes av den ikke-statlige organisasjonen "E-ICT Training Center" i Kigali, som gir opp- læring i bruk dataverktøy og elektro- nisk utstyr til tidligere soldater, deriblant barnesoldater, kvinner og andre sårbare grupper i samfunnet. Daglig leder for treningssenteret Ragne Ristvedt fra Norge,sier at senteret fremdeles har store behov for PCer og annet teknisk utstyr. Les mer Samleside om Rwanda

 

Familien Kungajev fant trygg havn i Florø

OM SAKEN: "Rape and death in Chechnya" (BBC news 17 september 2003)

 

 

Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink besøker familien Kungajev, Ingusjetia 2003

 

 

(2 september 2003) Firdaposten skriver i dag om familien Kungajev som har fått opphold i Norge. Helsingforskomiteen har flere ganger besøkt familien i flyktningleiren i Ingusjetia. Firda- posten skriver: "Eldste dotter til Visa Kungajev (49) og Rosa Bosjèjeva (42) frå Tsjetsjenia blei Valdteken og drepen av ein russisk oberst rett framfor auga til heile familien. Etter tre års kamp fekk dei obersten dømd, men måtte flykte for godt". Les resten av artikkelen Se bilder fra Ingusjetia og Tsjetsjenia, juli 2003 Samleside om Tsjetsjenia

 

Fengselsovervåking i Armenia

(1september 2003) Helsingforskomiteen ved assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen og styremedlem Helge Blakkisrud, er nå i Armenia for å overvåke situasjonen for de innsatte i fengslene. Overvåkingen er del av et samarbeidsprosjekt med Helsinki Association of Armenia som vil dokumentere situasjonen i fengslene og komme med anbefalinger om tiltak for å forbedre forholdene i samsvar med internasjonale standarder. Prosjektet skjer i forståelse med det armenske justisdepartementet og er et bidrag til den pågående demokratiseringsprosessen i Armenia. For mer informasjon kontakt Gunnar M. Karlsen (95210307) Les mer

 

28 august 2003

NY BOK om menneskerettigheter på bosnisk

 

 

 

Helsingforskomiteen har nylig utgitt boken "Menneske- rettigheter en innføring" på bosnisk- serbisk- kroatisk. Boken er tilpasset det bosniske sam- funnet og har et eget kapittel om situasjonen for menneskerettig- hetene i Bosnia. Boken, som er trykket i et opplag på 5000 eksemplarer, skal brukes i skolesystemet samt i det bosniske samfunnet som sådan. Noen av bøkene skal også selges i Norden. Ansvarlige redaktører er Enver Djuliman og Gunnar M. Karlsen.

 

26 august 2003

Valgseier med bismak i Rwanda

 

 

Foto: Sylo Taraku

 

 

Befolkningen i Rwanda har for første gang deltatt i flerpartivalg for å bestemme hvem som skal sitte med den øverste makten i landet. Foreløpige resultater tyder på at den sittende presidenten, Paul Kagame, er gjanvalgt med stor margin. Dessverre var det i periodenfør valget mange uregelmessigheter og en kan ikke konkludere med at valget fullt ut er fritt og rettferdig. “Selv om de 1900 valg- observatørene konkluderer med at valget teknisk sett ble gjennomført på en tilfredsstillende måte, har valgkampen vært preget av politisk motiverte trusler, trakasseringer og

 

fengslinger av opposisjonspolitikere,” sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. Les Helsingforskomiteens uttalelse om valget Intervju i Dagsavisen m/ Gunnar M. Karlsen Aftenposten BBC Samleside om Rwanda

 

26 august 2003

Til Norge for å finne trygghet

Kungajev seek peace in Norway (www.Gazeta.ru)

 

Om saken på russisk-språklige nettstederLenta.ru Izvestia.ru(25 august 2003) Kungayeva's Family Finds a Home in Norway (The Moscow Times. com)

21 august 2003

Helsingforskomiteens Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink møtte den tsjetsjenske familien Kungajev da de landet på Gardermoen. Familiens datter ble voldtatt og drept av den russiske obersten Budanov og familien har nå fått asyl i Norge. "Det har vært en veldig tøff rettsprosess, der familien har engasjert seg sterkt. De har vært redde for sin egen sikkerhet", uttaler Engesland til Dagbladet. Borchgrevink syntes det var spesielt å møte familien igjen. Kontrasten til den skitne, gjørmete leiren og teltet der han møtte dem sist, var stor. Da var han i Ingusjetia sammen med kollegaen sin, nå avdøde Tomasz Wacko. Les saken i Dagbladet SE BILDER fra flyktningleiren i Ingusjetia 2001Samleside om Tsjetsjenia

 

20 august 2003

Fordømmelse av angrepet på FN

Den norske Helsingforskomité og Stiftelsen Menneskerettighetshuset fordømmer på det sterkeste angrepet mot FNs hovedkvarter i Bagdad. Et angrep rettet direkte mot FN personell er et anslag mot det internasjonale samfunn. Anslaget vil ha betydelige negative konsekvenser for FNs innsats for å bedre den humanitære situasjonen for befolkningen i Irak, og er en tragedie for FN som institusjon. Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettighetshuset beklager dypt de mange mennesker som gikk tapt i angrepet og bortgangen av FNs spesialutsending for Irak, Sergio Vieira de Mello.(...) Les mer

 

11 august 2003

Åpent møte tirsdag 12 august

Situasjonen i Kurdistan etter Irak-krigen

Mahmut Çolak fra "Kongres- sen for frihet og demokrati i Kurdistan" (KADEK) og Kurdistans Nasjonalkongress (KNK) i Norden er i Oslo. På et åpent møte på Menneskerettighetshuset tirsdag 12 august kl. 13.00 vil han informere om situasjonen for den kurdiske befolkningen etter krigen i Irak og den spente situasjonen som har oppstått for KADEK i Irak. Andre temaer vil være reformer og EU-tilnærming i Tyrkia med særlig vekt på kurdernes forhold til den tyrkiske staten. Vel møtt!

 

6 august 2003

Forsoningspris til Enver Djuliman

Les om arrangementet på Aktive Fredsreisers hjemmesider

 

 

Enver Djuliman sammen med Blanche Major (t.v) og Helga Arntzen.

 

 

Undervisningsleder i Helsingforskomiteen Enver Djuliman, ble tildelt Blanche Majors forsoningspris ved en tilstelning på Universitetet i Oslo 4 august. Prisen, som er opprettet av Aktive Fredsreiser, gis til Djuliman for sin innsats for flyktninger i Norge og det norske samfunn, samt for å sette forsoning på dagsorden og skape forsoningsprosesser i det tidligere Jugoslavia.

Presentasjon av Enver Djuliman og hans arbeid

Takketale av Enver Djuliman holdt ved prisutdelingen

Les artikkel i Aust-Agder blad om tildelingen

Les artikkel i Drammens Tidende (8 august)

Om forsoningsprisen og Blanche Major på Aktive Fredsreisers nettsider

 

21 juli 2003

Menn hindrer kamp mot kvinnehandel

En statsadvokat i Montenegro har henlagt saken mot fire menn som var anklaget for kvinnehandel - såkalt «trafficking». Etter at saken ble henlagt, strømmet protestene inn fra opposisjonspartier og menneskerettsorganisasjoner. Den lokale Helsingforskomiteen har også samlet dokumentasjon i denne saken. Les artikkelen i Dagsavisen

 

19 juli 2003

– Forsvinninger. Drap. Terror. Overgrepene i Tsjetsjenia fortsetter, og folk er livredde, sier Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen etter en reise til det krigsherja landet.

Les artikkelen i klassekampen

"Russia blamed for Chechnya abuses" artikkel BBC News

"Permanent state of terror in Chechnya, charges Helsinki Federation" artikkel VOA News

Se BILDER fra Helsingforskomiteens faktareise til Tsjetsjenia

 

17 juli 2003 Helsingforskomiteen i Tsjetsjenia: Overgrepene fortsetter

(18 juli 2003) Sammen med fire kolleger fra Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), reiste Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen til Moskva, Ingusjetia og Tsjetsjenia. Målet med reisen var å undersøke menneskerettighetssituasjonen i området i etterkant av folkeavstemningen i Tsjetsjenia i mars, som russiske myndigheter hevder er innledningen på en politisk prosess for å skape fred i republikken. I sin uttalelse konkluderer IHF med at overgrepene fortsetter som før.

Les uttalelsen på IHFs hjemmeside

 

17 juli 2003

Norge trosser USA og sender irakere tilbake

USA mener det er for tidlig å sende irakere hjem, men den norske regjeringen gir blaffen. -Norge bør høre på FNs høykommissær for flyktninger og de ansvarlige i Irak, altså USA som okkupasjonsmakt. Dette minner om da norske myndigheter hadde det veldig travelt med å få returnert asylsøkere til Kosovo før situsjonen der var stabil nok, sier assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Karlsen. Les artikkel i Dagsavisen

 

16 juli 2003

"Død av oksygenmangel"

Han overlevde mye, unntatt norsk politi. Han reddet mange, unntatt seg selv." Dagbladet har skrevet en artikkel om Helsingforskomiteens seniorrådgiver Tomasz Wackos tragiske død. Les artikkelen i Dagbladet 15 juli

 

16 juli 2003

Faktareise til Tsjetsjenia

 

Helsingforskomiteen deltar 10-18 juli på faktareise til Tsjetsjenia og Ingusjetia sammen med Den internasjonale Helsingfors føderasjon og Den nederlandske Helsingforskomité. Hensikten er å kartlegge overgrep mot sivilbefolkningen og hvordan konflikten mellom føderale russiske og tsjetsjenske styrker utvikler seg. Pressekonferanse 18 juli 2003 i Moskva, sted: Institute of Press Development, Tverskojy Bulvar, 20, 3 etg. Kontakt Aage Borchgrevink, rådgiver i Helsingforskomiteen, for nærmere informasjon: mobil 90751150 (send SMS hvis vanskelig å oppnå kontakt).Les pressemelding Se BILDER fra reisen "The Ethnic war" Persecution of Chechens in the Russian Federation Rapport desember 2002 Forgotten Terror: Chechnya October 2001

Rapport oktober 2001

 

8 juli 2003

Ambassader ber UD om hjelp mot norsk politi

Flere ambassader i Oslo har klaget til UD på politiets behandling av utenlandske fanger. De fleste klagene kommer fra Ungarn, Estland og Latvia. UD har bedt Justisdepartementet om å ta affære overfor politiet. Helsingforskomiteen mener sentrale myndigheter bør rydde opp. Les saken i Aftenposten

 

7 juli 2003

IHF fordømmer bombeaksjonen i Moskva

Les uttalelsen fra IHF

 

20 juni 2003

Menneskerettighetsskole i Neiden, Finnmark

 

 

 

18 flotte ungdommer fra Irak, Somalia, Tsjetsjenia, Nepal, Norge, Afghanistan, Bosnia og Hercegovina og Makedonia var sammen i ni dager på menneskerettighetsskole i Neiden i Finnmark. Det ble mange fine og lærerike stunder både for ungdommene og for Kirsti Thorsen, Enver Djuliman og Lillian Hjorth som deltok fra Helsingforskomiteens side. Les mer Om prosjektet "Menneskerettighetsskoler for flyktningungdom og norsk ungdom

 

 

 

15 juni 2003

Ble fredsambassadører på leir

 

 

 

To 14-åringer fra Gulskogen ble uoffisielle fredsambassadører etter å ha deltatt åtte dager på en menneske- rettighetsskole i Neiden i Finnmark. Elisabeth Lindberg og Ruben Tøger Aronsen er to 14-åringer utenom det vanlige. Det ble bevist ved at de på én dags varsel satte seg på flyet til Kirkenes - for å delta som reserver for noen som trakk seg fra menneskerettighetsskolen, der norsk og utenlandsk ungdom møttes. Arrangør var Helsingforskomiteen som i flere

 

år har samarbeidet med Drammen kommune ved å holde lokale menneskerettighetsskoler for ungdomsskoleelever. Les saken i Drammens Tidende Ble fredsambassadører på leir: Drammens Tidende 15 juni Se også BILDER fra menneskerettighetsskole utenfor Nesna, i mars i år

 

10 juni 2003

Vil ha gransket overgrep i Nord-Irak

Menneskerettsforkjemper Gunnar M. Karlsen mener norsk påtalemyndighet gjør rett i å prioritere etterforskning av grove overgrep som mullah Krekar mistenkes for i Nord-Irak, skriver Aftenposten. - Jordan har så langt tilsynelatende ikke dokumentert påstandene om at mullah Krekar er en heroinbakmann. Dertil gjør faren for tortur det problematisk å sende ham dit. Men Norge har et selvstendig ansvar for å etterforske og eventuelt straffeforfølge påstandene om grove overgrep mot sivile i Nord-Irak, sier Karlsen, som mener det dermed vil være en ren ansvarsfraskrivelse å sende Krekar ut av landet uten gransking. Les mer

 

13 juni 2003

Tomas Wacko 1958 -- 2003

 

 

 

 

 

Tomasz Wacko døde på Moss sentralsykehus 5. juni 2003. Tomek ble bare 44 år. Han etterlater seg Jolanda og deres tre barn. Det er uvirkelig å skrive om Tomek i fortid når vi for bare noen dager siden diskuterte høstens mange planer. Men vi er stolte over å ha kjent en person som i løpet av et kort liv utrettet veldig mye. Tomek var en unik person: kunnskapsrik, temperamentsfull og glad i

 

mennesker. Det norske menneskerettighetsmiljøet har mistet en ildsjel, Den norske Helsingforskomité har mistet en varm og klok kollega (...)

 

Les nekrologen skrevet av Maria Dahle, på vegne av Det norske Menneskerettighetshuset, Ingvald Godal, Støttekomiteen for Tsjetsjenia, Kjell Olaf Jensen, Norsk P.E.N., Morten Tjessem, Rune Berglund Steen, NOAS, Bjørn Engesland, Aage Borchgrevink, Den norske Helsingforskomité.

 

Nekrolog av Tourpal-Ali Kaimov, på vegne av tsjetsjenere i Norge

 

 

 

11 juni 2003

Minnesamvær ved Tomasz Wackos bortgang

Helsingforskomiteen arrangerer et minnesamvær for alle som ønsker å hedre Tomasz Wackos minne i Det norske medicinske selskabs lokaler i Oslo, Drammensveien 44, tirsdag 17 juni fra kl. 12.00. Vi håper at mange har anledning til å komme. Det er fint hvis du kan melde fra om deltakelse på minnesamværet på telefon: 23 30 11 00.Informasjon på polsk Informasjon på engelsk

 

 

 

4 juni 2003

Liten tro på USAs fredsbygging i Irak

"FN har betydelig erfaring i fredsbygging. Det har ikke USA." Dette var et hovedpoeng i innlegget til Den norske Helsingforskomiteens generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Internasjonalt hus i Hillevåg i går kveld. Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad

 

28 mai 2003

Neiden i Finnmark:

Flyktningungdom og norsk ungdom samles

 

 

Jenter på menneskerettighets- skole, Kristiansand mars 2003

 

 

Rundt 20 ungdommer, de fleste av dem flyktninger skal delta på menneskerettighetsskole i Neiden, 3 mil utenfor Kirkenes 30 mai til 7 juni. Ved å gi opplæring i menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering, ønsker Helsingforskomiteen å bidra til positiv holdningsskaping slik at de unge kan tilpasse seg den nye virkeligheten g det norske samfunnets behov. Ved at skolene også fungerer som et et møtested for ungdom med ulik etnisk bakgrunn,

 

er det et mål å bygge opp nye sosiale nettverk. Se timeplan Mer om prosjektet

SE BILDER: MR-skole i Kristiansand, mars 2003

SE BILDER: MR-skole i Nesna, sept. 2002

 

25 mai 2003

En krigsveteran med 24 års fartstid

En av de store veteraner fra et av den kalde krigens barskeste frontavsnitt er i Oslo denne helgen. Men verken navnet eller ansiktet får noen til å sperre øynene opp når de står overfor Ljudmila Mikhailnova Aleksejeva. Det passer henne godt at hun ikke er ansiktskjendis. Likevel får nok presidenten i føderasjonen av Helsingforskomiteer et par fotnoter når 1900-tallets historie skal skrives. På møte i Oslo i går, stedsriktig arrangert i Menneske- rettighetshuset i Urtegata på Grønland, tok hun en pause for å fortelle litt om den innsats som Helsingforskomiteen i Moskva forsøker å gjøre i Tsjetsjenia.

Per Egil Hegges artikkel i Aftenposten

 

21 mai 2003

Viktig støttespiller gått bort

Menneskerettighetsaktivisten, tidligere leder av Amnesty International Norge og mangeårig rådsmedlem i Den norske Helsing- forskomité, Leif Vetlesen, døde søndag 18 mai. Helsingforskomiteen er takknemlig for Vetlesens langvarige og sterke engasjement i kampen for menneskerettighetene.Portrett av Leif Vetlesen i Klassekampen

 

21 mai 2003

Historiesamleren fra grenseland

 

 

Aage Borchgrevink

 

 

Aage Borchgrevink reiste dit øst møter vest i Europa, bevæpnet med penn og notisblokk. Så begynte han å samle. Euro- stories. Eurostories er reiseskildringer fra et Europa nordmenn ikke reiser til. Hvite- russland, Kaukasus/ Tsjetsjenia og Makedonia er det glemte Europa. Selv om områdene utgjør kontinentenes sentrum og brennpunktet der øst møter vest.... Les resten av intervjuet i Dagsavisen

 

 

 

20 mai 2003

seminar torsdag 22 mars 2003:

Sentral-Asia: Menneskerettigheter, sikkerhet og internasjonalt engasjement etter 11 september

Etter 11 september 2001 og den påfølgende amerikansk- ledete intervensjonen i Afghanistan, har de sentral-asiatiske republikkene kommet i internasjonalt søkelys. Hvordan har det nye "anti-terrorist partnerskapet" mellom Russland og USA, samt et økende internasjonalt engasjement i Sentral-Asia påvirket de post-sovjetiske republikkene? Dette er utgangspunktet for seminaret som Helsingforskomiteen, sammen med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Atlanterhavskomiteen inviterer til torsdag 22 mars. Leder for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) Aaron Rhodes innleder.For påmelding og mer informasjon

 

19 mai 2003

Ny undertrykkelseskampanje i Hviterussland

 

 

Hviterussisk opprørspoliti satt inn mot demonstranter i Minsk, 2001: Foto: Tomasz Wacko

 

 

(19 mai 2003) Hviterussiske myndigheter har iversatt en ny undertrykkelseskampanje mot uavhengige organisasjoner og menneskerettig- hetsaktivister i landet. Den norske Helsingforskomité har, sammen med Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen, skrevet et brev til president Aljaksandr Lukashanka der de ber om at trakasseringen av de ikke-statlige organisasjonene stoppes umiddelbart.Les brevet Les Helsingforskomiteens rapport (2002): Maintaining the Democratic Ghetto: The Persecution of Civil Society in Belarus

 

14 mai 2003

Menneskerettigheter i OSSE-området

Diskriminering og fordommer mot Romabefolkningen (sigøynere) er et av de mest alvorlige menneskerettighetsproblemene i OSSE-området, slår den Internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF) fast i sin årsrapport for 2002. Rapporten dokumenterer også en økning i rasediskriminering, antisemittisme og "Islamofobi" i land som Frankrike og Belgia. Kampen mot internasjonal terrorisme har ført til en forverret situasjon for menneskerettigheter i mange land.

Les Helsingforsføderasjonens pressemeldingKapitler om enkelte land (IHFs hjemmesider)

 

7 mai 2003

Menneskerettighetsskole for voksne

Flyktninger, ledere for flyktningmottak og representanter fra skolesektoren i Rana kommune er samlet utenfor Mo i Rana denne uken for å kurses i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Den Norske Helsingforskomiteen har i samarbeid med Moveien mottak på Nesna tidligere organisert to menneskerettighetsskoler for flyktningungdom og norsk ungdom. Dette er den første pilotskolen for voksne. Med bakgrunn i kunnskapene om menneskerettigheter diskuteres også spørsmål som dreier seg om deres daglige situasjon som flyktninger eller som ansatte på flyktningmottak. Les mer om Helsingforskomiteens prosjekt med menneskerettighetsskoler

 

5 mai 2003

Rettsoppgjør i Irak

For at rettsoppgjøret skal bli oppfattet som upartisk, rettferdig og uavhengig, bør FN etablere en egen domstol for Irak. Å overlate oppgaven til amerikanske militærdomstoler eller til det irakiske rettsvesenet er ingen god løsning, skriver Gunnar M. Karlsen. Les hele kronikken i Dagbladet

 

30 april 2003

USA og internasjonal rettspleie

I et brev til utenriksminister Jan Petersen advarer Helsingforskomiteen mot den modellen for rettsoppgjør mot Saddam Hussein-regimets overgrep som USA har signalisert at man ønsker å bruke. Ifølge USAs ambassadør for krigsforbrytelser, Pierre- Richard Prosper, bør forbrytelser begått av Saddam Hussein-regimet mot sivilbefolkningen i Irak gjennom de siste 23-24 år, straffeforfølges i irakiske domstoler. Men for å sikre et uavhengig, upartisk og effektivt rettsoppgjør, mener Helsingforskomiteen at det bør opprettes en egen internasjonal straffedomstol..Les brevet Notat: Internasjonalt rettsoppgjør i Irak

 

28 april 2003

Stopp utsendingen av tsjetsjenske asylsøkere til Russland!

I ly av "stillheten" som eksisterer rundt menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia, risikerer tsjetsjenske asylsøkere fra Russland å bli sendt ut fra Schengenområdet uten å få en rettmessig behandling av sine asylsøknader. Dette skriver Den internasjonale Helsingforsføderasjonen og Den norske Helsingforskomité i et brev til tyske immigrasjonsmyndigheter 25 april. Brevet viser til et eksempel der tyske myndigheter har sendt tilbake tsjetsjenske asylsøkere i strid med FNs flyktningkonvensjon. Les brevet Samleside om Tsjetsjenia

 

25 april 2003

Brudd i alle OSSE-land

 

Gunnar M. Karlsen

 

 

- Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen retter flengende kritikk mot en rekke OSSE-land for menneskerettighetsbrudd etter 11 september. Norge slipper unna med ganske mild kritikk, skriver Klassekampen i dag. I artikkelen uttaler assisterende general- sekretær i Helsingforskomiteen Gunnar M. Karlsen at utviklingen i Norge ikke har gått så galt som man kunne frykte senhøsten 2001. Les artikkelen Rapporten fra Helsingforsføderasjonen

 

24 april 2003

Ny rapport fra Den internasjonale Helsingforsføderasjonen:

Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights

Ifølge en ny rapport fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen, har flere stater i OSSE-området krenket menneske- rettighetene i sin kamp mot terrorisme. Dette inkluderer også rettigheter som ifølge internasjonal lov ikke kan brytes selv under unntakstilstand. "Det er viktig at regjeringer tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte sine innbyggere fra terrorhandlinger. Men det er like viktig at de gjør dette uten å undergrave kjerne- verdiene i våre samfunn, nemlig respekten for menneskerettighetene, rettsstaten og ikke-diskriminering", sier Aron Rhodes, leder for Helsingforsføderasjonen i en kommentar.

Les merHele rapporten (pdf)

 

23 april 2003

"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

 

FLYKTET:

Makedonia 2001

Foto: Anne Marit Austbø

 

 

I 2001 truet væpnet konflikt i deler av Makedonia med å føre landet inn i en fullskala borger- krig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av staten undertegnet 13 august 2001. Helsingforskomite- ens rapport gir en oversikt over utviklingen i landet etter 2001, og er basert på omfattende feltarbeid. Temaer er de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og utfordringer som nasjonale myndigheter og internasjonale aktører står overfor med forsoning og gjenreising av samfunnet.

Rapporten (pdf-format) Samleside om Makedonia

 

10 april 2003

Rettsoppgjør i Irak

Hvordan bør rettsoppgjøret mot de omfattende overgrepene som har funnet sted i Irak under Saddam Husseins styre gjennomføres? Assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen argumenterer i et intervju i Vårt Land 9 april for at det bør være et internasjonalt rettsoppgjør. Irakisk rettsvesen nyter ingen tillit, og en amerikansk ledet domstol kan lett bli oppfattet som seierherrens justis. Den faste internasjonale straffedomstolen har ikke domsmyndighet over Irak. Derfor bør det opprettes en egen Irak-domstol med bred internasjonal støtte og deltakelse, lignende Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia. Les hele intervjuet

 

våren 2003

En litteraturprofessors avskjed med virkeligheten

"Arild Linnebergs bok eksemplifiserer mange litteraters, "intellektuelles", maktmisunnelse overfor "aktørene" gjennom å pukke på refrenget om hvor dumme alle vestlige politikere er. Underforstått: Verden hadde vært mye bedre med meg som sjef. Men hvis det er én ting å lære av krigene i det tidligere Jugoslavia, er det den sentrale rollen mange litterater, "intellektuelle", hadde i konstruksjonen av krigsspråket som gjorde krigene mulig, og i opprettelsen av mafiaregimene som førte dem...." Dette skriver skriver Aage Borchgrevink i det litterære tidsskriftet "Samtiden" om boka "Tretten triste essays om krig og litteratur".

Les Borchgrevinks artikkel og andre innlegg i saken i Samtiden 1/2003

 

9 april 2003

"- Fra urett til menneskerett"

Flyktningungdom og norsk ungdom sammen på menneskerettighetsskole

 

 

 

 

(9 april 2003) 22-30 mars organiserte Helsingforskomiteen en menneskerettighetsskole for flyktningungdom og norsk ungdom i Søgne utenfor Kristiansand. Ved å gi opplæring i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt- håndtering, ønsker komiteen å bidra til positiv holdnings- skaping slik at de unge kan tilpasse seg det flerkultur- elle Norge og det norske samfunnets behov. Dette er en av flere skoler som Helsingforskomiteen organiserer i år. Skolene er også ment å være et møtested for ungdom med ulik etnisk, religiøs og nasjonal bakgrunn, og bidra til å

 

bygge opp sosiale nettverk mellom flyktningungdom og norsk ungdom.

SE BILDER Se også artikkel i Fædrelandsvennen

 

9 april 2003

- Lærer opp fredsarbeidere

- Fjerde kull er i god gang på Helsingforskomiteens menneskerettighetsskole, skriver Drammens Tidende 8 april. - For- håpentligvis dukker elevene opp igjen når freds- og kultursenteret kommer på plass. Prosjektet "Bygg broer, ikke murer" ble satt i gang i 1999 med et stort inspirasjons- seminar for 700 lærere. En del av prosjektet er menneskerettighetsskolen, som i går ble innledet med sin fjerde utgave. 20 ungdomsskoleelever, frivillig påmeldt, stilte opp på Victoria Kulturhus, klare for en svært annerledes skoleuke - vekk fra sin tradisjonelle klasseromstilværelse.

Les artikkelen i Drammens Tidende

 

4 april 2003

Helsingforskomiteen tar opp Tsjetsjenia i FN

 

 

Leir i Ingusjetia for tsjetsjenske flyktninger : Foto: Tomasz Wacko

 

 

(4 april 2003) I Tsjetjsenia har de militære aksjonene tatt form av geriljakrig. Russiske offisielle representanter har uttalt at aksjonene mot de tsjetsjenske opprørsstyrkene må vurderes som et ledd i kampen mot internasjonal terrorisme. Imidl- ertid må det internasjonale samfunn være klar over at de russiske føderale styrkene har begått alvorlige menneskerettighetsovergrep mot den tsjetsjenske sivilbefolkningen. Dette går frem av

 

innlegget som Helsingforskomiteen i Norge, sammen med Helsingforsføderasjonen, The International League for Human Rights og organisasjonen Memorial i Russland holdt i FNs menneskerettighetskommisjon 2 april.

Les innlegget (engelsk)

 

2 april 2003

Turkmenistan på dagsordenen i FN

Den vanskelige menneskerettighetssituasjonen i Turkmenistan ble satt på dagsordenen på FNs menneskerettighets- kommisjonsmøte i Geneve i går. "Kulten" rundt president Niyazov (“Turkmenbashi” eller "far til alle turkmenere") blir stadig større og regimet ligner i økende grad på Nord-Korea. Det finnes ingen uavhengige medier, ingen opposisjonspartier, og bare to religioner er tillatt, nemlig den russisk ortodokse kirke og en statsstyrt og kontrollert form for islam. Innlegget ble, foruten Den norske Helsingforskomité, holdt på vegne av Den internasjonale Helsingforsføderasjonen, The International League for Human Rights og menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Russland.

Les innleggetMer om Turkmenistan

 

1 april 2003

Første Srebrenica-begravelse

(1april 2003) Tusener av mennesker deltok i den første masse- begravelsen 31 mars i Sebrenica av ofre for Europas verste massakre etter andre verdenskrig. I siste fase av krigen i Bosnia-Hercegovina, i juli 1995, erobret bosnisk-serbiske styrker Srebrenica til tross for at byen var erklært ”sikker sone” av FNs sikkerhetsråd. I dagene etter ble mer enn 8000 menn og unge gutter drept av de bosnisk-serbiske styrkene, til tross for at det fantes nederlandske FN-styrker i området. Først nå er man i stand til å identifisere de drepte ut fra materiale funnet i over 60 massegraver. 600 navngitte personer ble begravd på den nye kirke- gården som ligger i nærheten av der FN-basen lå under krigen i Bosnia.BBCs bilder fra begravelsen

“Folkemordet i Srebrenica”, av Gunnar M. Karlsen"Srebrenica finally buries its dead” "Largest Bosnian grave found"

 

 

 

1 april 2003

Rollespill for konfliktløsning

 

HEFTIG ROLLESPILL: Ukraineren Volodymyr Ponivsky (17) spilte rollen som leder på et statlig asylmottak som ikke helt klarte å ta hånd om de to asylsøkerne Adnan Mohamed Sheik (18) fra Somalia og Zein-Aldin Alobaide (19) fra Bagdad i Irak. Det hjalp da tolken kom - Axelle Kamikazi (17) fra Rwanda.

 

Foto: Fædrelandsvennen

 

 

(1 april 2003) - Unge asylsøkere fra forskjellige land har den siste uken lært om fredelig konflikthåndtering og flerkulturell forståelse i Søgne, skriver Fædrelandsvennen søndag 31 mars. - Jeg synes det var veldig vanskelig da jeg kom til Norge første gang. Ingen skjønte hvajeg sa, og det var heller ikke tolk. Da er det ikke lett, forteller 18 år gamle Adnan Mohamed Shein fra Somalia. Han kom alene til Norge for to år siden og har bodd i Kristiansand

 

siden. Shein er en av de omkring 20 ungdommene på den første menneskerettighetsskolen i regi av flyktningtjenesten i Kristiansand og Den norske Helsingforskomité.Les mer

 

28 mars 2003

Ny rapport om Makedonia

"Rapporten gir oversikt over utviklingen i Makedonia etter 2001. Da truet væpnet konflikt i deler av landet med å føre landet inn i en full-skala borgerkrig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av den makedonske staten undertegnet i Ohrid 13 august 2001. Rapporten er basert på omfattende feltarbeid og fokuserer på de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og hvilke utfordringer nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunnet står over for i arbeidet med forsoning og gjenreising av samfunnet. Les mer Bestill rapporten (Pris: kr.100 pr rapport).

 

24 mars 2003

-Tvilsomt valg i Tsjetsjenia

"Vi er svært skeptiske til meldinger om at tsjetsjenerne har sagt ja til en ny grunnlov. Det er all grunn til å være kritisk til tall som viser høy valgdeltagelse og et "godt" resultat", mener Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Les hele artikkelen i Aftenposten

 

22 mars 2003

Sirkus Krekar

"Det virker umiddelbart temmelig underlig at norske myndigheter torsdag kveld gikk til en meget håndfast arrestasjon av Najmudin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar", skriver Aftenposten på lederplass i dag. "(...) Krekar har, ved å drive geriljakrig i et land har har flyktet fra, brutt våre asylregler. Den norske Helsingfors- komité har tidligere sagt at mullahen bør bli stilt for en domstol her i landet etter først å ha blitt etterforsket grundig. Det vil være å ta vår del av ansvaret for en internasjonal rettsorden". Les mer Helsingforskomiteen om sakens prinsipielle sider

 

19 mars 2003

Menneskerettighetsforkjemper frigitt i Tsjetsjenia!

Den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial kunne i dag tidlig opplyse at Imran Ezhijev, leder for det russisk- tsjetsjenske vennskapsforbundet og Helsingforskomiteens samarbeids- partner i Ingusjetia, som ble kidnappet av ukjente menn om kvelden lørdag 15 mars nå er frigitt! Han er forslått, men i live. Imran, hans kone og de fire barna uttrykker takknemlighet til alle som har støttet dem i denne vanskelige situasjonen.Les komiteens brev 17 mars til Russlands president Vladimir Putin om saken..."Han var ikke lett å knekke" Aage Borchgrevinks portrett av Imran, Amnestynytt 29.05.02 "Noen lever fortsatt i familien Elsjejev", Amnestynytt 11.12.02

 

19 mars 2003

Lærer konfliktløsning - frykter krig

 

 

Foto: Rana Blad

 

 

Menneskerettig- hetsskolen samler ungdom fra asylmottak på Helgeland og elever fra Kristen videregående skole Nordland (KVN). De lærer konflikt- løsninger, men frykter en krig i Irak. For andre året på rad arrangerer Den norske Helsingforskomiteen og asylmottaket på Nesna menneskerettighetsskole. I år var samlinga blant de unge fra 12 nasjoner lagt til Hadnes- øya. I uka som gikk har de bodd i gymsalen på skolen, fått undervisning og deltatt i gruppearbeid. Les hele artikkelen i Rana Blad...Om menneskerettighetsskoler SE BILDER med kommentarer fra en tilsvarende skole i fjor

 

18 mars 2003

Seminar og rapportlansering onsdag 26 mars:

Makedonia - forsoning eller fortsatt konflikt?

Makedonia stod på randen av borgerkrig våren og sommeren 2001. Intenst internasjonalt diplomati førte til at en fredsavtale ble inngått mellom albanske og makedonske partier. Det er vedtatt omfattende endringer i den makedonske grunnloven som gir det albanske mindretallet sterkere rettigheter. Sentrale spørsmål på seminaret, som Helsingforskomiteen organiserer sammen med Atlanterhavskomiteen, vil være: - om forholdet mellom de to gruppene fortsatt er preget av mistro og fiendskap, - hvordan vanlige mennesker og politikere i Makedonia ser på EU, USA og NATOs innblanding i konflikten, og - hvordan fremtiden ser ut. Helsingforskomiteens nye rapport om Makedonia "Divided Perceptions" vil lanseres.For påmelding, program, innledere, tid og sted

 

19 mars 2003

Menneskerettighetsforkjemper kidnappet i Tsjetsjenia

Imran Ezhijev, leder for det russisk-tsjetsjenske vennskapsforbundet og Den norske Helsingforskomiteens samarbeidspartner i Ingusjetia, som ble kidnappet av ukjente menn om kvelden lørdag 15. mars er nå frigitt! Les komiteens brev 17 mars til Russlands president Vladimir Putin om saken

 

17 mars 2003

Fra urett til menneskerett

- flyktningungdom og norsk ungdom møtes på Nesna

 

Fra menneskerettighets- skolen på Nesna 2002

 

 

Ungdommer fra 12 ulike land deltar på Helsingforskomiteens menneskerettighetsskole som i disse dager foregår på en øy utenfor Nesna i Nordland. De 14 flyktning- ungdommene (hvorav syv enslige asylsøkere) og seks norske ungdommer skal undervises i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Komiteen ønsker å skape

 

positive forventninger og holdninger knyttet til det å leve i fred med andre i det flerkulturelle Norge. Skolen er en av fem som skal organiseres i år.

 

13 mars 2003

Drapet på Serbias statsminister Zoran Djindjic

 

 

 

- Dette er dypt tragisk og et angrep på demokratiseringsprosessen i Serbia, uttaler Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité etter drapet på den serbiske statsministeren. - Zoran Djindjic var en forkjemper for demokrati og forsoning og arbeidet for en sterkere tilknytning til Vesten. Drapet bekrefter at Serbia og Balkan på ingen måte kan sies å være

 

ute av den vanskelige situasjonen regionen har befunnet seg i de siste femten årene. Nasjonalisme og organisert kriminalitet preger samfunnet og reformpolitikken til Djindjic møtte stor motstand. Det er viktig at Vesten, deriblant Norge, nå ikke mister fokus, men aktivt gir støtte til politikere og andre aktører som arbeider mot nasjon- alisme og for demokrati og forsoning, både i Serbia og på Balkan for øvrig, avslutter Engesland.

 

12 mars 2003

Straffedomstol uten USA og Russland

En domstol for rettferdighet (Aftenpostens leder)

- Dette er først og fremst en gledens dag, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen til Dagsavisen i forbindelse med at FNs internasjonale permanente straffedomstol åpner i Haag i dag. Domstolen vil etterforske og straffeforfølge folkemord og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene. 89 stater har ratifisert avtalen om domstolen, men USA, Russland, Kina og India er blant dem som ikke har gjort dette. Helsingforskomiteen har oppfordret norske myndigheter om å gjøre det den kan for å fremme en endret holdning fra USAs og Russlands side. Les saken i Dagsavisen...

"Historisk domstol mot grove overgrep åpner"

Pressemelding fra Helsingforskomiteen

"Kampen mot straffrihet må intensiveres"

Uttalelse fra Helsingforskomiteens årsmøte 10 mars

 

10 mars 2003

Uttalelse fra Helsingforskomiteens årsmøte:

Kampen mot straffrihet må intensiveres

Årsmøtet i Den norske Helsingforskomité ser på etableringen av Den internasjonale straffedomstolen som et viktig skritt fremover i arbeidet for å bekjempe straffrihet for grove overgrep og dermed styrke respekten for menneskerettighetene og humanitær rett. Det er desto mer beklagelig at de to største deltakerstatene i OSSE, USA og Russland, ikke har ratifisert vedtektene for domstolen og dermed har stilt seg utenfor denne viktige institusjonen. Hele uttalelsen

 

27 februar 2003

Seminar 27 februar:

"Tsjetsjenia - et internt russisk anliggende?"

 

Bjørn Engesland

 

 

Russiske myndigheter har unnveket internasjonal fordømmelse av sine handlinger i Tsjetsjenia med henvisning til at situasjonen er et "internt russisk anliggende". Etter 11 september har de også forsøkt å sette konflikten inn i et større perspektiv, som en del i den internasjonale kampen mot terror. Med hvilken rett? Har Vesten sluppet taket i konflikten, og lykkes Moskva med sin sabotasje av informasjonsstrømmen? Dette er spørsmål som generalsekretær

 

Bjørn Engesland skal holde foredrag om på seminaret som Norges Røde Kors' humanitære forum arrangerer i dag. Les mer

 

27 februar 2003

Balkans ødelagte kulturarv

De grusomme og massive brudd på menneske- rettighetene under krigene på Balkan, og da spesielt retten til liv, har med rette i tiden etterpå overskygget andre hendelser. Imidlertid er det nå på tide å belyse andre typer forbrytelser som også pågikk i stor målestokk: nemlig de systematiske og omfattende ødeleggelsene av den historiske kulturarven. Helsingforskomiteen ved Gunnar M. Karlsen og Enver Djuliman er nå i Sarajevo for å planlegge to konferanser om emnet med målsetting å få et mer oversiktlig bilde av omfanget og belyse ødeleggelsene ut fra et menneskerettslig perspektiv.

Om prosjektet i MR-magasinet (s.18)

 

24 februar 2003

Finnes det en tredje vei i Irak-konflikten?

 

 

 

"Fredsbevegelsen lyktes gjennom demonstrasjonene 15. februar å vise et stort og bredt folkelig engasjement mot USAs og Storbritannias planer om krig mot Irak. Det bør gjøre inntrykk på beslutningstagerne i Washington og London. Den unike mobiliseringen ble nok også lagt merke til i Bagdad. Fredsbevegelsens dilemma er

 

hvordan den kan kjempe mot krigen uten indirekte å gi støtte til Saddam Husseins redselsregime. Mens de som ønsker krig står overfor et alvorlig begrunnelsesproblem: Hvorfor er krig nødvendig nå?". Dette skriver assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Aftenposten i dag. Les hele innlegget

 

24 februar 2003

Valgrapport fra Tyrkia

Seks valgobservatører fra Helsingforskomiteen og Det norske rådet for kurderens rettigheter som observerte parlamentsvalget i Tyrkia i november i fjor, uttalte seg kritisk til gjennomføringen. Basert på observasjoner i provinsene Mardin og Diarbakir sa delegasjonen at landet enda har en vei å gå før man kan snakke om en forsvarlig valgavvikling i tråd med internasjonale standarder. Nå er den fullstendige rapporten fra valget klar. Les mer

 

24 februar 2003

Mulla Krekar og Norge

I forbindelse med kommunalminister Erna Solbergs beslutning om at mulla Krekar skal utvises, skriver Dagbladets leder at det må "være opp til retten å avgjøre om Krekar har gjort seg skyldig i straffbare handlinger andre steder i verden, slik Amnesty International og Helsingforskomiteen påpeker. Hadde Erna Solberg konkludert med dette, ville hun og hennes regjering bidratt til menneskerettighetenes rettslige stilling internasjonalt." Les Dagbladets leder Helsingforskomiteen om sakens prinsipielle sider..Les også Aftenposten 20 februar

 

19 februar 2003

Presidentvalg i Armenia

Helsingforskomiteen ved Tomasz Wacko er i Armenia for å observere dagens presidentvalg. I likhet med de fleste andre tidligere sovjetrepublikker sliter landet med en tung arv fra kommunistperioden. Armenia ble i 2001 medlem av Europarådet og har startet en prosess for å gjennomføre lovendringer og andre reformer for å styrke de demo- kratiske rettighetene og menneskerettighetssituasjonen. Det er fremdeles store problemer med ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og rettsikkerhet med bruk av tortur og kritikkverdige forhold i fengslene. Dagens president- valg blir ansett å være en viktig prøve for konsolideringen av demokratiet i landet. OSSE om valget Helsingforskomiteen om parlamentsvalget 1999 / presidentvalget 1998

 

19 februar 2003

Fredskultur på Victoria kulturhus

På kulturhuset i Drammen denne uka arbeider 20 ungdommer med å reflektere over hva fredskultur er for noe. Gjennom bevisstgjøring omkring menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering skal elevene fra Galterud skole selv arbeide med en visjon for skolen og hvordan skolemiljøet kan bedres. Hvordan ønsker vi at skolen vår egentlig skal være? Menneskerettighetsskolen er en del av prosjektet "Bygg broer, ikke murer!" som Helsingforskomiteen og FN-sambandet driver i samarbeid med Drammen kommune. "Bygg broer ikke murer"

 

17 februar 2003

15 organisasjoner henvender seg til norske myndigheter:

Årets møte i FNs menneskerettighetskommisjon

Irak og situasjonen for sivilbefolkningen i tilfelle utbruddet av en krig, er en av 12 saker som 15 norske menneskerettighets- organisasjoner anbefaler at Norge prioriterer å legge stor vekt på under årets 6 uker lange møte i FNs menneskerettighetskommisjon (17 mars- 25 april). Foruten Irak-krisen er organisasjonene opptatt av Israel og situasjonen i de palestinske områdene, Tsjetsjenia-konflikten, Colombia, Iran, Zimbabwe og Uganda samt disse temaene: ytringsfrihet, kvinner i krig og konflikt, sikkerhets-lovgivning i forhold til bekjempelse av terrorisme, straff-frihet og flyktningproblematikk. Dokumentet som redegjør for sakene og anbefalingene Følgebrev til utenriksminister Jan Petersen

 

13 februar 2003

Krekar-saken

Mulla Krekar er en kurder fra Nord-Irak som har hatt flyktningasyl i Norge siden 1991. Samtidig er han leder for en sunni- islamistisk gruppe i sitt hjemland som blir beskyldt for grove overgrep. Hans sak reiser viktige prinsipielle spørsmål for norsk håndtering av flyktninger fra konfliktområder som kan ha begått internasjonale forbry- telser. Blant de viktigste spørsmålene er hvilke regler som gjelder for at myndighetene kan frata personer flyktningstatus, hvilke betingelser som må være oppfylt før personer kan utvises fra Norge og om norske myndigheter kan straffeforfølge personer uten norsk statsborgerskap – men med en tilknytning til Norge – for overgrep de har begått i utlandet. Helsingforskomiteen om sakens prinsipielle sider

 

13 februar 2003

Tsjetsjenske asylsøkere deportert fra Norge

 

 

Zarema Bekmurzaie- wa og hennes tre barn ble høsten 2001 sendt til Hellas fordi de hadde gresk visum.

 

 

Helsingforskomiteen har i to år arbeidet i forhold til tsjetsjenske asylsøkere som har kommet til Norge med gresk visum, og som norske myndigheter har deportert til Hellas. Sammen med NOAS har komiteen to ganger reist til landet og fått dokumentert at flyktningene får en mangelfull og uverdig behandling av greske myndigheter. Dette har bidratt til at Norge har stoppet deportasjonene. Nå er imidlertid utsendelsene i gang igjen. Komiteen holder kontakt med mange av flyktningene og har utarbeidet et notat, som vil bli løpende oppdatert, med informasjon om situasjonen til noen av dem. Om saken og situasjonen for asylsøkerne

 

12 februar 2003

Fremtidig internasjonal og nasjonal flyktningepolitikk

Den norske Helsingforskomité har i en høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet, kommet med innspill til norske myndigheters oppfølging av UNHCR's (FNs høykommissær for flyktninger) handlingsplan ”Agenda for Protection”. Handlingsplanen tar for seg hvordan det internasjonale samfunn og stater bør arbeide for å styrke det flyktningrettslige arbeidet i fremtiden på en best mulig måte. Les mer

 

11 februar 2003

Åpent seminar med kurdisk eksilpolitiker

Helsingforskomiteen inviterer herved til seminar med Nizattin Toguc, som er Den kurdiske nasjonalkongressens representant til de nordiske land. Toguc vil innlede til debatt om den aktuelle situasjonen for kurderne i Midt-Østen, blant annet på bakgrunn av den spente situasjonen i Irak og faren for krigshandlinger mot Irak fra USA og Storbritannias side. Situasjonen for kurderne i Tyrkia etter politiske reformer som styrker minoritetens kulturelle rettigheter, vil også bli berørt. Sted: Det norske menneskerettighetshuset, Urtegt. 50 Tid: Torsdag 13 februar kl. 14:30-16:00.

 

10 februar 2003

Forslag til styrket vern mot etnisk diskriminering

Helsingforskomiteen har som målsetting å fremme etablering av et enhetlig menneskerettighetsvern i Norge, som beskytter hele spekteret av menneskerettigheter. På denne bakgrunn er komiteen positiv til forslagene i NOU 2002:12 om å styrke det rettslige vernet mot etnisk diskriminering i Norge gjennom en egen lov mot slik diskriminering, enkelte andre lovendringer og etablering av et eget håndhevingsapparat. Den ovennevnte NOU er et viktig dokument som har brakt arbeidet mot etnisk diskriminering viktige skritt videre...Les hele høringsuttalelsen

 

6 februar 2003

Sivilbefolkningen i Irak

Helsingforskomiteen, sammen med 15 andre menneske- rettighetsorganisasjoner i Norge, uttrykker bekymring for sivilbefolkningen i Irak og oppfordrer norske myndigheter til aktivt å bidra til at situasjonen for flyktninger, internt fordrevne og sårbare grupper ivaretas på best mulig måte dersom det blir krig. Under Saddam Husseins regime har landet bl.a. gjennomgått to kriger og 12 år med sanksjoner. Befolkningen lider nå under ødelagt infrastruktur, alvorlig mangel på rent vann, på helsestell og nødvendige legemidler. En majoritet av befolkningen er totalt avhengig av matrasjoner... Les resten av pressemeldingen

 

3 februar 2003

Fredsreiser til nazismens konsentrasjonsleire

 

 

Lillian Hjorth og Enver Djuliman, sammen med Helga Arntzen (midten), stifter av Aktive Fredsreiser

 

 

Hvert år reiser 8000 ungdomsskoleelever, i regi av Aktive Fredsreiser, til Tyskland og Polen, for å lære om den andre verdenskrigen og selv besøke nazismens konsentrasjons- leire. Fordi Aktive Fredsreiser nå ønsker et sterkere fokus på menneske- rettigheter som et element i undervisningsopplegget på turene, var Helsingforskomiteen invitert til Risør 30 og 31 januar for å holde kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for 25 av reiselederne. Les mer

 

 

29 januar 2003

Tsjetsjenia på dagsorden i Europarådet

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner med felles utspill

 

 

Tsjetsjenske flyktninger i leir i Ingusjetia november 2002 (Foto: Tomasz Wacko)

 

 

Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), sammen med Human Rights Watch og Amnesty International, uttaler i forbindelse med møtet i Europa- rådets parlamentarikerforsamling (27-31jan.) at følgende problemer må tas opp i resolusjo- nen om Tsjetsjenia: " - Pressure on internally displaced persons to return to Chechnya, and camp closures amounting to de facto forcible return of internally displaced persons; - The targeting of civilians by both sides to the conflict in violation of international law;... Les resten av uttalelsenHelsingforskomiteens siste rapport om Tsjetsjenia (des. 2002) Samleside om Tsjetsjenia

 

28 januar 2003

Menneskerettigheter på timeplanen i Montenegro

20 ungdommer er for tiden samlet i kystbyen Bar i Montenegro for å lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Menneskerettighetsskolen på ni dager er et samarbeid mellom den norske og den montenegrinske Helsingforskomité. Prosjekt- leder Anne Marit Austbø deltar fra den norske komiteens side. Et sentralt poeng er at ungdom med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn lærer hverandre å kjenne på skolen. I tillegg til foredrag og teoretisk opplæring, legges det stor vekt på pedagogiske metoder som oppfordrer til ungdommenes egen deltakelse. Blant annet brukes drama/ teater, film, diskusjoner og besøk til ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Mer om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler

 

23 januar 2003

Seminar mandag 27 januar

Turkey: Between the European Union accession process and the threat of war in the region

Helsingforskomiteen får besøk av en delegasjon fra Den tyrkiske menneskerettighetsstiftelsen "Human Rights Foundation of Turkey" til uken. Stiftelsen arbeider med dokumentasjon av overgrep, rehabilitering og annen bistand i forhold til torturofre og deres familier. I forbindelse med besøket inviterer Helsingforskomiteen til et seminar på mandag med tittelen: "Human Rights in Turkey: Between the European Union accession process and the threat of war in the region". Tid: 27 januar kl. 10.00 - 12.00 Sted: Menneskerettighetsshuset i Oslo. Program og påmeldingsinformasjon

 

23 januar 2003

Åpent brev til den russiske presidenten:

OSSE-kontoret i Tsjetsjenia må gjenåpnes

I brevet ber Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), Amnesty International, Human Rights Watch og International League for Human Rights, om at OSSEs kontor i Tsjetsjenia snarest må gjenåpnes. "(...) In permitting a renewed OSCE presence in Chechnya, with a positive mandate to monitor and address human rights violations, your government would demonstrate its commitment to the rule of law in a part of Russia where its absence has caused the suffering of tens of thousands of people. It would further underscore Russia’s adherence to the common values that unite the Helsinki signatory states and the expression of those values through international cooperation (...)" Les mer In the Continuing Brutality Against Civilians In Chechnya (The International Helsinki Federation 22 January) Om Helsing- forsbevegelsen Helsingforskomiteens siste rapport om Tsjetsjenia (des. 2002)

 

20 januar 2003

"Et klart signal til Russland"

 

 

Pressekonferanse i Moskva 17 januar med bl.a. flere russiske menneskerettighetsorganisasjoner Bjørn Engesland (3 f. høyre) Foto: Tomasz Wacko

 

 

-Et klart signal til Russland, var generalsekretær Bjørn Engeslands kommentar fra Moskva til Radio Free Europe i forbindelse med at Den europeiske menneskerettighets- domstolen skal behandle seks klager mot Russland for brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia. "This is a clear example of what it means to be part of the Council of Europe: that if you violate and gravely abuse the human rights of your own citizens, and don't deal with it in a sufficient way within your own legal system, it will eventually be dealt with by the international human rights court in Strasbourg".

 

Om saken: Radio Free Europe, 17 januar Gjennombrudd i kampen mot straffrihet i Tsjetsjenia: Presse- melding 16 januar Pressemelding om saken fra Den Europeiske menneskerettighets- domstolenSamleside om Tsjetsjenia

 

18 januar 2003

Egen statsadvokat for terrormistenkte

En rekke utenlandske krigsforbrytere kan være bosatt i Norge, mener Justisdepartementet, som nå ansetter en egen statsadvokat for å etterforske terror og krigsforbrytelser begått i utlandet. Dette skriver Dagsavisen i dag. - Veldig positivt. Dette viser at Justis- departementet har tatt utfordringen Krekar-saken synliggjør på alvor, sier Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær i Helsingfors- komiteen, til avisen. Komiteen foreslo i fjor høst at Norge burde opprette et slikt embete. Les mer i Dagsavisen 17 januarLes også: intervju med justisminister Odd Einar Dørum, Dagsavisen 18 januar Samleside om rettsoppgjør og forsoning

 

16 januar 2003

Krekar-saken må etterforskes til bunns

 

 

Gunnar M. Karlsen

 

 

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer å utvide siktelsen mot Krekar til også å gjelde brudd på de nye terrorlovene som ble vedtatt av Stortinget i fjor sommer, skriver Dagsavisen. På tross av at disse lovparagrafene aldri er brukt før er dette "intet hinder for at saken bør kjøres", sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i en kommentar til avisen. "Straffeloven gir oss mulighet til å forfølge forbrytelser som har skjedd utenfor Norges grenser. Vi har både

 

muligheten og en forpliktelse til å gjøre dette når det gjelder så grove mistanker som det er snakk om her", sier han. Les Dagsavisen

Helsingforskomiteens argumentasjon for at Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge Krekar og andre som er mistenkt for å ha begått grove overgrep

Krekar må etterforskes i Norge, intervju med Gunnar M Karslen, Dagsavisen 15 januar

Aftenposten 14 jan Dagbladet 14 jan Dagbladet14 jan Dagsavisen 14 janAftenpostens leder 16.09.02 som gir støtte til Helsingforskomiteens syn

 

Samleside om rettsoppgjør og forsoning

 

15 januar 2003

Norge må sikre at tsjetsjenere ikke blir returnert

Helsingforskomiteen og NOAS møtte kommunal- og regionalminister Erna Solberg i går for å drøfte norsk behandling av tsjetsjenske asylsøkere. Ifølge Dublin-konvensjonen kan Norge sende asylsøkere til det konvensjonsland som har gitt dem visum (alle EU-land og Island). Mange tsjetsjenere har kommet til Norge med gresk turist- visum, og blir videresendt til Hellas. To ganger har norske myndigheter midlertidig stoppet utsendelse etter rapporter om at Hellas ikke behandler asylsøkerne i samsvar med internasjonale standarder. – Etter kontakt med flere tsjetsjenske familier som er sendt til Hellas, konklu- derer vi med at norske myndigheter bør realitetsbehandle asylsøknadene selv, slik de har mulighet til ifølge konvensjonen,” sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. Les mer

Samleside om tsjetsjenske asylsøkere med gresk visum

 

13 januar 2003

Tsjetsjenia på dagsorden på "hus"-møte i Moskva

 

 

Bjørn Engesland

 

 

Generalsekretær Bjørn Engesland og rådgiver Tomasz Wacko reiser 14 januar til Moskva for å delta på det årlige møtet til Menneskerettighetshusene. Også Aaron Rhodes, leder for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen vil være tilstede. Totalt 50 organisasjoner, deriblant mange Helsing- forskomiteer, er tilknyttet "mr-husene" som finnes i Norge, Polen, Russland, Albania og Bosnia-Hercegovina. Nye hus er planlagt i Kenya og Hviterussland. Engesland vil på pressekonferansen 17 januar innlede om konflikten i Tsjetsjenia som er felles kampanjesak på møtet.Mer om: Human Rights House Network Helsingforskomiteens siste rapport om Tsjetsjenia (des. 2002)Samleside om Tsjetsjenia

 

 

10 januar 2003

2002: Seire og nederlag for menneskerettighetene

"... Ser vi på 2002 med menneskerettighetsøyne, så ser vi så vel fremskritt som tilbakeslag. Viktige institusjoner ble etablert, men noen steder ble undertrykkelsen og overgrepene verre. I den internasjon- ale kampen mot terrorisme, som fortsatt står øverst på dagsordenen i mange land og internasjonale fora, ble det begått overgrep både i konsoliderte demokratier og i land styrt på udemokratisk vis. Uten at terrorismen så ut til å komme på vikende front..." Les resten av talen som assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen holdt ved nyttårs- mottakelsen i Det norske Menneskerettighetshuset 9 januar. Les mer

 

9 januar 2003

OSSE kastet ut av Tsjetsjenia

Helsingforskomiteen beklager at russiske myndigheter ikke lenger godtar OSSEs (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) tilstedeværelse i Tsjetsjenia. ”Det at OSSE nå i realiteten er kastet ut, innebærer at det ikke lenger finnes noen internasjonal aktør inne i Tsjetsjenia som på en uhildet måte kan overvåke og rapportere om situasjonen og de mange brudd på menneskerettighetene i området”, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. – ”Det er fare for at russiske føderale styrker i enda større grad enn tidligere kan gjøre som de vil uten å risikere internasjonal kritikk.” Les mer

Helsingforskomiteens siste rapport om Tsjetsjenia (des. 2002)Samleside om Tsjetsjenia OSSE om saken Aftenposten om saken

 

8 januar 2003

Undervisningsmedarbeider søkes

Helsingforskomiteen skal gjennomføre flere større prosjekter innen menneskerettighetsundervisning i år, og trenger derfor en ny medarbeider i halv stilling. Har du kunnskap om menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering? Liker du å holde foredrag og arbeide med ungdom? I så fall er du kanskje den vi trenger. Les mer Informasjon om Helsingforskomiteen

 

2 januar 2003

Frikjent for drap på tsjetsjensk 18-årig kvinne

 

 

Helsingforskomiteen besøkte den dreptes familie i flyktningleiren i Ingusjetia i 2001 og 2002. Bildet av den drepte datteren henger på teltveggen (i bakgrunnen). Foto: Tomasz Wacko

 

 

En russisk domstol fri- kjente 1 januar oberst Jurij Budanov som var tiltalt for å ha drept en ung tsjetsjensk kvin- ne, fordi obersten var sinnslidende i gjernings- øyeblikket, skriver Aftenposten i dag. - Det er bekym ringsfullt at det fore løpig ikke er noen i det føderale russiske militæret som har blitt straffet for krigsforbrytelser mot sivil- befolkningen i Tsjetsjenia, sier general- sekretær Bjørn Engesland i en kommentar. - Måten saken er behandlet på av domstolen gir grunn til å stille spørsmål ved om det russiske rettsapparatet fungerer fullt ut uavhengig. Les mer