Fordømmelse av angrepet mot FN | Den norske Helsingforskomité

Fordømmelse av angrepet mot FN

(20/08-2003) Den norske Helsingforskomité og Stiftelsen Menneskerettighetshuset fordømmer på det sterkeste angrepet mot FNs hovedkvarter i Bagdad. Et angrep rettet direkte mot FN personell er et anslag mot det internasjonale samfunn. Anslaget vil ha betydelige negative konsekvenser for FNs innsats for å bedre den humanitære situasjonen for befolkningen i Irak, og er en tragedie for FN som institusjon.

Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettighetshuset beklager dypt de mange mennesker som gikk tapt i angrepet og bortgangen av FNs spesialutsending for Irak, Sergio Vieira de Mello. De Mello hadde permisjon fra sitt faste embete som FNs høykommissær for menneskerettigheter for å lede FNs arbeid i Irak. De Mello arbeidet i mange av de mest vanskelige og risikofylte områdene i verden for å gi assistanse og beskyttelse til flyktninger, internt fordrevne og ofre for menneskerettighetsbrudd. Han hadde et stort engasjement i sitt arbeid for å beskytte menneskerettighetene, han var resultatorientert, og ikke minst utviste han stor vilje til å samarbeide med og lytte til de frivillige og uavhengige organisasjonene.