Påpeker mindre avvik i stortingsvalget | Den norske Helsingforskomité

Påpeker mindre avvik i stortingsvalget

Påpeker mindre avvik i stortingsvalget

- Et godt gjennomført stortingsvalg med rom for forbedringer, konkluderer internasjonale valgobservatører.

Helsingforskomiteen har invitert 26 internasjonale valgobservatører for å overvåke avstemning og opptelling i over 120 valgstasjoner fra Karasjok til Arendal. De har ikke sett antydning til juks og påpeker kun mindre avvik i gjennomføringen av stortingsvalget.

Manuell telling

Det spesielle ved årets valg er at alle stemmene skal telles for hånd for å sikre tillit til resultatet. I Sør-Varanger i Finnmark fikk valgobservatører følge opptellingen på rådhuset, men ikke ved valglokalene.

Dette er i strid med valgobservasjonsprosedyren fordi observatørene skal ha full tilgang til valgprosessen, inkludert steder der opptelling av stemmene finner sted.

Mindre avvik

Valgobservatørene påpeker flere mindre avvik og foreslår hva som kan forbedres ved framtidige valg i Norge:

  • I flere tilfeller viste ikke velgere gyldig legitimasjon under avstemning, til tross for at loven krever dette.
  • Et valglokale i andre etasje manglet heis slik at velgere med nedsatt funksjonsevne kunne komme seg frem. 
  • Det ble registrert flere forsøk på å legge valgsedler som manglet stempel i urnen.
  • Observatører påpeker behovet for sikrere oppbevaring og forsegling av valgsedler over natta i kommuner der valget starter søndag den 10. september.

 Gir ros

 Valgobservatørene kommer blant annet fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Usbekistan og Aserbajdsjan – land med langt svakere demokratiske tradisjoner enn Norge. De vhar overvåket både stortingsvalget og sametingsvalget. Observatørene er imponert over både planlegging og gjennomføring av stortingsvalget og all den nyttige informasjonen som gis til befolkningen.

- Den største faren ved det nåværende valgsystemet er at man tar det for gitt og slutter å vedlikeholde det. Det er viktig å fortsette å informere befolkningen fra barnsben av og oppfordre til aktiv og ansvarsfull deltagelse i demokratiet, anbefaler observatørene. 

Bilde: Valgobservasjon i Drammen. /F.v) Kristina Pitalskaya og Sergey Zykov, leder av stemmestyret i Drammenshallen Einar Stephan og Helsingforskomiteens Enhver Djuliman. Foto: Drammen kommune.

Pressekontakt: Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i Den Norske Helsingforskomite, 46660428, solvang@nhc.no