| Den norske Helsingforskomité

En oversikt

(31/12-2004) I 2005 fornyet Helsingforskomiteen sine hjemmesider. Utvalgte saker fra 2000 til 2004 ble hentet inn i de nye sidene og er tilgjengelige med fungerende linker blant annet her i arkivene. Denne første artikkelen under hvert årstall gir en helhetlig oversikt over komiteens tidligere aktiviteter. Her finner du alle nyhetssakene fra de gamle hjemmesidene. De er kopiert inn med titler og ingress, men uten fungerende bilder og linker.

Les mer om En oversikt

Nærmere internasjonale standarder

- Jeg er glad for å kunne si at valgene i Ukraina på kort tid har kommet mye nærmere OSSEs og andre europeiske standarder, sier en talsmann for valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. De 1370 observatørene har rapportert at ved gjenvalget av president 26 desember ble færre velgere utsatt for press, valggjennomførelsen var mer gjennomsiktig, og media var mer balansert enn i forrige runde.

Les mer om Nærmere internasjonale standarder

MR-magasinet nr. 2/2004

(15/12-2004) I dette nummeret av Menneskerettighetsmagasinet MR kan du lese om den positive utviklingen innen internasjonal strafferett, om kastanjerevolusjonen i Ukraina, om Hviterussland etter valget, om flerkulturell forståelse i Barentsregionen, om urealistiske drømmer i Barentsregionen, om Dayton-avtalen som en del av det bosniske problem og at Aage Borchgrevink har blitt tildelt Ossietzky-prisen for 2004.

Les mer om MR-magasinet nr. 2/2004