En oversikt | Den norske Helsingforskomité

En oversikt

(31/12-2004) I 2005 fornyet Helsingforskomiteen sine hjemmesider. Utvalgte saker fra 2000 til 2004 ble hentet inn i de nye sidene og er tilgjengelige med fungerende linker blant annet her i arkivene. Denne første artikkelen under hvert årstall gir en helhetlig oversikt over komiteens tidligere aktiviteter. Her finner du alle nyhetssakene fra de gamle hjemmesidene. De er kopiert inn med titler og ingress, men uten fungerende bilder og linker.

OSSE kritisk:

Valget i Uzbekistan kommer til kort

(28 desember 2004) Bortsett fra mindre forbedringer siden 1999 kommer Uzbekistans parlamentsvalg 26 desember betraktelig til kort i forhold til internasjonale demokratiske standarder, rapporterer OSSEs Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Myndighetene har dessverre sviktet i å gjennomføre et pluralistisk, konkurransepreget og gjennomsiktig valg, sier Lubomir Kopaj, leder av ODIHR Limited Election Observation Mission i Uzbekistan. Les hele saken

 

OSSE om andre valgrunde i Ukraina:

Nærmere internasjonale standarder

(28 desember 2004) - Jeg er glad for å kunne si at valgene i Ukraina på kort tid har kommet mye nærmere OSSEs og andre europeiske standarder, sier en talsmann for valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. De 1370 observatørene har rapportert at ved gjenvalget av president 26 desember ble færre velgere utsatt for press, valggjennomførelsen var mer gjennomsiktig, og media var mer balansert enn i forrige runde. Les hele saken Les OSSEs konklusjoner

 

Ny utgave av MR-magasinet!

MENNESKERETTIGHETSMAGASINET

 

 

MR-magasinet

 

 

(21 desember 2004) Det nye MR-magasinet har mye godt stoff: *Kastanjerevolusjonen i Ukraina * Hviterussland etter valgene i oktober *Homofili, dødsstraff og et gammelt hotell (fler- kulturell forståelse i Barents- regionen) *Urealistiske drømmer om Kosovo *Dayton-avtalen en del av det bosniske problemet *Rettsoppgjør i Rwanda *Et fag som samler! (om et nytt KRL-fag) *Lykken er.. Oslo fengsel? (intervju med leder av Armenia Helsinki Assosiation) og enda mer. Alle medlemmer får magasinet tilsendt i posten.

 

Regjeringen saboterer internasjonal lov

(20 desember 2004) VG Nett har i flere artikler skrevet om Toita Asjgirieva som filmet en russisk massakre i Groznyj i februar 2000.

I fjor flyktet hun til Norge med ektemannen Isa Isajev. I høst fikk de avslag på sine asylsøknader. I dag skriver VG om Ousman Ferzaouli, den tsjetsjenske utbryterregjeringens ambassadør for Norden som mener regjeringen saboterer internasjonal lov i denne saken. Sammen med Toita har han møtt norske politikere for å diskutere Norges forhold til Tsjetsjenia-konflikten. SVs Bjørn Jacobsen og Heikki Holmås stiller spørsmål ved regjeringens politikk overfor asylsøkere fra Tsjetsjenia. I dag vil Holmås sende brev til kommunalminister Solberg der han ber om svar på hvorfor myndighetene ikke følger FNs retningslinjer i sin behandling av tsjetsjenske asylsøkere. Les saken i VG Nett MER OM SAKEN: Helsingforskomiteen 9 desember: Horribelt avslag NOAS kritisk mot UDI Amnesty kritisk mot UDI UDI avviser kritikken Samleside om Tsjetsjenia SE BILDER fra Tsjetsjenia 2004

 

Dommer i Wacko-saken får refs

(13 desember 2004) Sorenskriver Carl Hugo Lund får sterk kritikk av Tilsynsutvalget for dommere på grunn av sarkastisk og nedlatende oppførsel i Wacko-saken, melder VG og NRK i dag. Thomas Wacko, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, døde som følge av politipågripelse i juni 2003. Politibetjenten ble frifunnet for "ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død" av Heggen og Frøland tingrett 19 mars 2004. Helsingforskomiteen mente sorenskriver Lund ledet forhandlingene på en måte som hindret fullgod rettslig belysning av alle sakens sider, og ba statsadvokatembetet i Oslo anke saken. Wackos familie reagerte også sterkt på dommerens oppførsel og klaget ham inn for Tilsynsutvalget for dommere, som nå kommer med kraftig kritikk. Les saken i VG Les saken i NRK Les klagebrevet til statsadvokaten

 

Twin-municipalities jointly work with their youths

(December 6 2004) Severomorsk and Sør-Varanger municipalities together carrry out two projects aimed at youths and financed by the Barents Secretariat. Project named "Multicultural understanding in the Barenst-region" was initiated by the Norwegain Helsinki Committee and has been going on for two years. Teenagers and teachers from Severomorsk and Sør-Varanger gathered together four times by turn in Norway and Russia and learned about human rights, multicultural understanding and peaceful conflict resolution... In depth

 

Horribelt avslag

UDIs praksis kan være i strid med folkeretten

 

 

Tsjetsjenia februar 2004

 

 

(9 desember 2004) Helsingforskomiteen mener avslaget på asylsøknadene til Toita Asjgirieva og Isa Isajev representerer et mulig brudd på folkeretten. skriver VG Nett - Dette horrible avslaget viser hvilke konsekvenser UDIs holdning til tsjetsjenske asylsøkere kan få, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen til VG Nett. Helsingforskomiteen får støtte fra Amnesty, Flyktningerådet og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) i sin kritikk av myndighetenes praksis. Les saken: Helsingforskomiteen: Horribelt avslag

 

Helsingforskomiteen:

Kritisk til valg i Irak januar 2005

(6 desember 2004) Helsingforskomiteen er kritisk til at det er mulig å gjennomføre et forsvarlig valg i Irak 30 januar 2005. Hovedgrunnen er at en vanskelig sikkerhetssituasjon i deler av landet kan utelukke grupper av befolkningen fra å delta i valget, eller til å stemme på fritt grunnlag. Det er også et spørsmål om det er tid nok til forberedelser av manntallslister og annen nødvendig logistikk. Endelig er det et spørsmål om den politiske prosessen med å etablere og gjøre kjent de politiske partiene vil være kommet langt nok til å unngå en rent ”etnisk-religiøs” stemmegivning under valget. Et tidlig valg kan bidra til ytterligere splittelse. Les bakgrunnsnotatet

 

FNs høykommissær for menneskerettigheter Louis Arbour:

Den positive utviklingen innen internasjonal strafferett er irreversibel

 

 

 

(3 desember 2004) Representanter fra norske menneskerettighets- organisasjoner møtte mannsterke opp da FNs høykommissær for menneskerettigheter Louis Arbour besøkte Menneskerettig- hetshuset 3 desember. At hun setter pris på kontakten med de frivillige organisasjonene er tydelig."– Jeg insisterer alltid på å treffe uavhengige organisasjoner i landene jeg besøker." Arbour er fersk i sin stilling som høykommissær. Hun tiltrådte i juli i år og har tidligere blant annet vært hovedanklager ved De internasjonale straffedomstolene for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda.(...)Les artikkelen FN rapporten som Arbour kommenterer i artikkelen: "A more Secure World" Referat fra Arbours møte med Senter for menneskerettigheter

 

Amnesty og Helsingforskomiteen:

Brev til Europarådets torturkomité om forhold i norske fengsler

(2 desember 2004) "Amnesty International Norway and the Norwegian Helsinki Committee want to express to you some concerns related to recent developments in Norwegian prison regulations, in particular in relation to a recent plan of measures for implementing pre-trial detention and prison punishment by The Norwegian Criminal Ward Authorities [Kriminalomsorgens sentrale forvaltning]. Les brevet til Europarådets torturkomité

 

 

 

Mini - seminar 3 desember

FNs Høykommissær for menneskerettigheter Louise Arbour i Norge

(26 november 2004) Det norske menneskerettighetshuset har gleden av å invitere til et mini-seminar fredag 3 desember kl 9.45 – 10.45, med nylig tiltrådte FNs Høykommissær for menneskerettigheter Louise Arbour. Arbours hovedoppgave er å koordinere og være en pådriver for FNs arbeid for menneskerettighetene. FN, Høykommissæren og andre aktører på menneskerettighetsfeltet må i større grad enn tidligere forsvare etablerte prinsipper og roller. Vi håper at Arbour på seminaret vil benytte anledningen til å reflektere over disse utfordringene, og over hvordan andre kan bidra til å fremme hennes og FNs arbeid for menneskerettighetene. Informasjon og påmelding

 

 

 

Ukrainaseminar 2 desember

Kharkov Human Rights Protection Groups innlegg

(1 desember 2004) Helsingforskomiten, i samarbeid med NUPI, arrangerer den 2 desember et seminar om situasjonen i Ukraina. Ett av innleggene var planlagt for lederen for Kharkov Human Rights Protection Group, Evhen Zakharov. Situasjonen i Ukraina er fremdeles uavklart, og Zakharov har vurdert det som vanskelig å forlate landet nå. I stedet har han tilbudt Helsingforskomitéen å publisere noe av materialet som har blitt offentliggjort i Kharkov. Dokumentene gir et bilde av omfanget av manipulasjoner ved valget som fant sted den 21.november, samt en vurdering av juridiske forhold som kan bidra til en løsning av den pågående krisen i landet.Innlegg til seminaret av Evhen Zakharov, lederen for Kharkov Human Rights Protection Group

 

 

 

Avventende i forhold til utviklingen i Ukraina

 

 

 

(24 november 2004) Etter at nesten alle stemmene var talt opp etter president- valget i Ukraina, erklærte den sentrale valgkommisjonen at den sittende statsministeren Victyor Janukovitsj var vinneren. - Alt tyder på at opposisjonens kandidat Victor Jusjtjenko er valgets reelle vinner, uttaler Helsingforskomiteens Berit Lindeman. - To uavhengige valgdagsmålinger gir Jusjtjenko en ledelse på 10 prosentpoeng, og i tillegg har både nasjonale og internasjonale observatører rapportert om massiv manipulasjon ved stemmegivning og opptelling av stemmesedler. Les mer

 

 

 

Helsingforskomiteen besøker Death Row i Texas

(22 november 2004) Generalsekretær Bjørn Engesland, assisterende generalsekretær Gunnar Karlsen og Amnesty Norges general- sekretær Petter Eide er denne uken i Texas for å få mer kunnskap om bruk av dødsstraff i USA. De har besøkt Polunsky Unit i Houston som huser 450-480 fanger på dødsceller. I går snakket de fire timer med to gutter som venter på henrettelse for forbrytelser de gjorde som mindreårige. Den ene gutten har sittet på dødscelle i 11 år, og familien kaller ventetiden "den reneste tortur". I dag følges besøkene opp i samtaler med ledende jurister og advokater. Den norske Helsingforskomité er prinsipielt i mot dødsstraff. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter forbyr dødsdom for "forbrytelser begått av personer under 18 år".

 

Skole for flerkulturell forståelse

Russisk og norsk ungdom sammen i Tromsø

(21 november 2004) Fram til lørdag 27 november deltar 20 russiske og norske ungdommer på en ni-dagers skole for flerkulturell forståelse i Tromsø. Skolen er et ledd i Barentsprosjektet som Helsingfors- komiteen har drevet siden 1998 i samarbeid med Sør-Varanger og Tromsø kommuner på norsk side og Severomorsk byadministrasjon og Murmansk by på russisk side. Målsettingen er å skape positive arenaer og tiltak som kan bidra til å bygge broer mellom mennesker med ulik nasjonalitet og bakgrunn i regionen. Partnerne har tidligere organisert en rekke skoler for menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for ungdom og voksne i både Sør-Varanger og Murmansk. Barentsprosjektet SE BILDER fra en tidligere skole

 

Main Concerns of the IHF General Assembly:

Restricting Democracy and Basic Rights in the Name of Security:

(Moscow and Vienna, 15 November 2004) On the occasion of the General Assembly of the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) in Moscow on 11-14 November, the Helsinki Committees shared results of their monitoring programs, which reveal an alarming of democratic principles and the rule of law in many OSCE countries, particularly where basic rights and freedoms are restricted under the pretext of promoting security.

In depth

 

Brev til statsminister Bondevik

Hvordan styrke Menneskerettighetskommisjonen?

(11 november 2004) I forbindelse med statsminister Kjell Magne Bondeviks besøker New York og FNs hovedkvarter, blant annet for å diskutere reformer av FNs organer, har Helsingforskomiteen oversendt et notat om FNs menneskerettighetskommisjon. Helsingforskomiteen drøfter hvordan kommisjonen kan øke sin tyngde og effektivisere sitt arbeid. Ett av flere aktuelle spørsmål som fokuseres er hvilke land som skal ha medlemskap og i hvilken grad det skal stilles vilkår for slikt medlemskap. Les bakgrunnsnotat

 

Seminar torsdag 18 november

Hviterussland etter høstens valg

 

 

Situasjonen i Hviterussland er urolig. Her demonstreres det mot regimets nye fengslinger av journalister

 

 

(10 november 2004) Torsdag 18 november fra kl 10.00 til 13.00 inviterer Norsk Uten- rikspolitisk Institutt (NUPI) og Helsingforskomiteen til seminar om situasjonen i Hviterussland etter presi- dentvalget og folkeavstem- ningen 17 oktober. Innled- ere er Zhanna Litvina (leder av ”Belarusian Association of Journalists”), Anatoly Liabedzka (leder av det liberale partiet United Civil Party) og Alexander Milinkevich (leder av organisasjonen Regionalt ressurssenter ”Ratusha”). Helsingfors- komiteens Berit Lindeman som observerte valgene vil også sitte i panelet. Det vil presenteres en plakatutstilling om det sivile samfunn i Hviterussland. Program og påmelding

 

Helsingforskomiteen gratulerer:

Årets Ossietzky-pris til Aage Borchgrevink

 

 

 

(15 november 2004) Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, ble i dag delt ut til Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. Aage begynte å arbeide for Helsingforskomiteen allerede i 1992, først som sivilarbeider og siden som rådgiver. Han har skrevet en rekke rapporter og drevet aktivt menneskerettighetsarbeid særlig i forhold til konfliktene på Balkan og i Nord-Kaukasus. De siste årene har han fokusert spesielt på krigen i Tsjetsjenia - den største menneskerettslige krisen i Europa i dag. Aage har også markert seg i den norske

 

offentlighet som kritiker og skjønnlitterær forfatter, med "Arkivene" (2000), "Eurostories" (2002) og "Folke- vandringer" (2004). Juryens begrunnelseSe også www.Journalisten.no

 

style="MARGIN-TOP: 0px" align="left">

 

Seminar om Armenia 17 november

Europarådsmedlemskap uten effekt?

(16 november 2004) Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Den norske Helsingforskomité inviterer til seminar om situasjonen i Armenia. Et hovedspørsmål vil være hvilken effekt Armenias medlemskap i Europarådet har hatt på utviklingen av demokrati og menneskerettigheter? Seminaret finner sted i Tordenskioldsgate 6b onsdag 17 november fra kl 10.00 til 12.00 Seminarspråk: russisk og norsk med tolkning.Program og påmelding

 

 

 

"Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia uten ende"

(11 november 2004) Krigen i Tsjetsjenia blir en hovedsak på årsmøtet til Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) som starter i Moskva i dag. Representanter fra i alt 44 Helsingforskomiteer og assosierte medlemmer, deriblant den norske komiteen, samles for å drøfte samarbeid og sentrale menneskerettslige problemstillinger i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. I ettermiddag vil Helsingforsføderasjonens årlige pris “2004 IHF Recognition Award”, gis til Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforening for fremragende og modig menneskerettighetsarbeid når det gjelder konflikten i Tsjetsjenia. Pressemelding fra IHF Om Helsingforsbevegelsen

 

Den internasjonale Helsingforsføderasjonen:

Appell til EU om Tsjetsjenia-konflikten

(Vienna, Oslo 2 November 2004) "The second phase of the armed conflict in the Chechen Republic, defined by the Russian Federation as a “counter-terrorist operation” has lasted five years. Civilians represent the primary victims of this conflict, and blatant violations of human rights and humanitarian law have been pervasive. The climate of impunity dominates the situation in and around Chechnya. Russian authorities persist in conducting a policy of force in the Republic and seem unwilling to change their approach despite the failure of their actions to bring stability to the region" .Les resten av brevet til EU

 

 

 

Rettsoppgjøret i Rwanda

 

 

Harald Stabell (t.v) og Gunnar M. Karlsen, Rwanda

 

 

(8 november 2004) Norge bør spille en aktiv rolle i forhold til rettsoppgjøret i Rwanda, blant annet ved å søke å påvirke myndig- hetene til å styrke rettssikkerheten i det nasjonale retts- oppgjøret og til å samarbeide med Den internasjonale domstolen i Rwanda. Hvis det folkelige rettsoppgjøret i gacaca-domstolene ikke oppleves som rettferdig av befolkningen, legges grunnlaget for ny konflikt. Dette skriver advokat Harald Stabell og Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen i en kronikk i Dagbladet. SE BILDER med kommentarer fra deres reise til Rwanda

 

 

 

Hviterussland:

 

Helsingforskomitéen protesterer mot domfellelser

(5 november 2004) Helsingforskomitéen har sendt et protestbrev til den Hviterussiske president Alexander Lukasjenko i protest mot at nye journalister har blitt fengslet og bøtelagt i Hviterussland. Den ene av dem, den unge Pavel Mazheika, ble dømt til 7 dagers administrativt fengsel for å ha båret en plakat med teksten "I Grodno dømmes journalister" i en stille sympatierklæring for en straffedømt redaktør. Pavel har tidligere sonet over ett år for å ha skrevet en artikkel i den nå nedlagte avisen Pahonia som "fornærmet presidenten". Pavel har nå sultestreiket i fire dager i protest mot dommen og undertykkelse av ytringsfriheten i landet. Les brevet

 

 

 

Irak må bli medlem av ICC

(29 oktober 2004) Oslo Kurdiske Arbeidsgruppe for Menneskerettigheter og Helsingforskomiteen ber i et brev kurdiske myndigheter i Nord-Irak arbeide for at landet skal bli medlem av Den internasjonale Straffedomstolen. Dette vil være et viktig grep for å styrke rettsstaten og forhindre flere grove menneskerettighetsforbrytelser i Irak.

Les brevet

 

Les mer om ICC

 

Oversikt over medlemsstatene

 

 

 

Ny menneskerettighetsskole i Murmansk

(29 oktober 2004) I løpet av neste uke vil fire representanter fra Helsingforskomiteen reise til Murmansk for å være til stede ved årets menneskerettighetsskole for norske og russiske skoleungdommer. Samtidig skal også norske og russiske lærere få kursing i menneskerettighetsundervisning. Helsingforskomiteens general- sekretær Bjørn Engesland vil dessuten delta på en internasjonal konferanse 2 november om samarbeidet i Barentsregionen.

Les mer om Barentsprosjektet

 

Menneskerettighetskurs for lærere

(27 oktober 2004) Et tredvetalls lærere er samlet i Kristiansand for å få informasjon og lære mer om menneskerettighetsundervisning. Kurset er et samarbeid mellom FN-sambandet, Raftohuset, Amnesty og Helsingforskomiteen. Foruten flere foredrag om menneskerettigheter skal lærerne få informasjon om det nye valgfaget i menneskerettigheter på videregående skole. Undervisningsleder i Helsingforskomiteen Enver Djuliman skal snakke om metoder i undervisningen. Om Helsingforskomiteens menneskerettighetsundervisning Om valgfaget "Menneskerettigheter"

 

Norge svikter i kampen mot folkemord

 

 

 

(23 oktober 2004) Allerede for to år siden fikk norske myndigheter vite at 15-20 folke- mordmistenkte rwandere var i landet, men lite skjedde. Dette skriver Aftenposten 23 oktober. - Dette er en sendrektighet som tyder på at man ikke har forstått alvoret i disse sakene kommenterer assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Helsingforskomiteen. Les artikkelen

 

Les også Aftenposten 22 oktober: Jakt etter folkemordere i Norge

SE BILDER fra Helsingforskomiteens reise til Rwanda, oktober 2004

 

 

 

Støtt det sivile samfunn i Hviterussland!

(22 oktober 2004) Helsingforskomiteen fordømmer de hviterussiske myndigheters angrep på demonstranter, journalister og representanter fra opposisjonen som fant sted 19 oktober. Den fredelige demonstrasjonen var en reaksjon på det omfattende og systematiske valgfusket som skjedde ved valget og folke- avstemningen 17 oktober. "On 19 October 2004 Belarusian riot police forcibly broke up a peaceful protest meeting in the center of Minsk. During the police action, several people were beaten, among them the opposition leader Anatol Liabedzka, Chairman of the United Civil Party. Liabedzka was hospitalized after the attack with broken ribs, concussion and kidney injuries. Les mer Les Helsingforskomiteens foreløpig rapport om valget og folkeavstemningen Samleside om Hviterussland

 

 

 

SE BILDER: Forsoning og rettsoppgjør i Rwanda

 

 

 

(21 oktober 2004) Helsingforskomiteen var på sin andre fakta- reise i Rwanda 7-13 oktober for å studere rettsoppjør og forsoning etter folkemordet i 1994 der mer enn 800 000 mennesker ble drept i løpet av 100 dager. Det rwandesiske samfunnet arbeider nå med å bearbeide de mange sårene etter massakrene. Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen og advokat Harald Stabell besøkte Den internasjonale dom- stolen for Rwanda og undersøkte også prosessen der man tar i bruk de tradisjonelle folkedomstolene (Gachacha) for å bidra til rettferdighet og forsoning. SE BILDER med kommentarer

 

 

Hviterussland slår ned opposisjonen

(21 oktober 2004) - Politiet gikk svært systematisk til verks, og de visste tydeligvis hvem de skulle arrestere. De gikk inn i folkemengden og plukket ut medlemmer av opposisjonen, sier Helsing- forskomiteens Berit Lindeman til Aftenposten på telefon fra Minsk. Rundt 500 personer fra opposisjonen demonstrerte tirsdag kveld i Minsk mot søndagens folkeavstemning der president var den store seierherren. Demonstrantene veivet med bannere med teksten: "Nei til tyranni", og forsamlingen ropte taktfast: "Nei til diktatur, ja til Hviterussland". Men i Hviterussland er demonstrasjoner totalt forbudt, og politiet ble snart sendt inn for å stoppe protestene. Les mer Les foreløpig rapport om valget og folkeavstemningen Samleside om Hviterussland

 

 

 

Viktig forslag mot straffrihet

( 19 oktober 2004) Den norske riksadvokaten foreslår å etablere en spesialenhet som skal etterforske krigsforbrytelser, folke- mord og andre internasjonale forbrytelser. Ifølge forslaget skal etterforskningen skje i regi av Nye Kripos, mens et nasjonalt statsadvokatembete vil få ansvar for påtale. "Dette er et viktig forslag. Nå må norske politiske myndigheter prioritere å få det nye apparatet på plass, slik at Norge kan bidra til å forhindre straffrihet for grove overgrep. Norge må ikke være et fristed for personer som har begått grove overgrep," sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen.

Viktig forslag, Uttalelse fra Helsingforskomiteen

 

Ønsker spesialenhet for tungt kriminelle, Aftenposten 14 oktober

 

Håper på rask oppstart, Aftenposten 14 oktober

 

 

Hviterussland: henko fester grepet

 

President Lukas

 

(Minsk og Oslo 18 oktober 2004) - Resultatet av valget i Hviterussland gir et parlament der opposisjonen ikke er representert med en eneste kandidat. I tillegg viser offisielle resultater et overveldende flertall for å gi president Lukashenko mulighet til å stille til valg en tredje periode. Dette forteller Helsingforskomiteens Berit Lindeman fra Hvite- russlands hovedstad Minsk. Lindeman følger situasjonen i landet etter at det ble gjennomført en kombinert folkeavstemning og valg til ny nasjonalforsamling. Les foreløpig rapport Samleside om Hviterussland Pressemelding fra OSSE

 

 

 

Tsjetsjenia:

 

- Norge kan gjøre mer

 

 

 

(13 oktober 2004) Generalsekretær Bjørn Engesland mener Norge kan og bør gjøre mye mer i forhold til konflikten i Tsjetsjenia, skriver VG nett. - Konflikten har i seg en akutt fare for spredning, både på russisk og georgisk side. Vi ser eksempler på at mer ekstreme virke- midler tas i bruk, noe tragedien i Beslan viser. Norge må bidra til å legge til rette for samtaler mellom partene sier han. Les saken

 

I en ny rapport fra Helsingforskomiteen dokumenteres en rekke overgrep mot sivilbefolkningen og menneskerettighetsforkjempere i Tsjetsjenia og Ingusjetia. Les saken på VG Nett

Rapporten kan kjøpes i trykket utgave

"Flyktet fra terror, truet i Norge" VG Nett om familien Kungajev

 

 

Helsingforskomiteen på OSSE-møte

 

(12 oktober 2003) Helsingforskomiteen deltar på implementeringsmøtet til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i Warsawa 4-15 oktober. Komiteen bidrar blant annet med innlegg over ulike temaer som menneskerettighetsundervisning, valg- observasjon og menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia.

 

Human Rights Education ved Enver Djuliman

 

Fundamental Freedoms ved Ole Benny Lilleås

 

Democratic elections ved Ole Benny Lilleås

 

Om OSSEs implementeringsmøte i Warsawa

 

Seminar 1:

 

Bør Dayton-avtalen endres?

 

(12 oktober) Dayton-avtalen avsluttet krigen i Bosnia-Hercegovina i 1995. Den satte etniske rammer for staten og har derfor bidratt til forlengelse av nasjonalistiske styringsformer i stedet for utvikling av reelt demokrati. Krav til endring av avtalen kommer nå både fra Bosnia-Hercegovina og fra utlandet. Helsingforskomiteen inviterer til seminar og diskusjon fredag 15 oktober kl. 13. Program og påmelding

 

 

 

Seminar 2:

 

Erfaringer med Helsingforskomiteens menneskerettighetsskole for flyktningungdom

 

(12 oktober) Det er viktig å gi flyktningungdommer en god start når de kommer til Norge. Men hvordan tar man best i mot disse unge menneskene? Helsingforskomiteen har i flere år arrangert menneskerettighetsskoler der flyktningungdom og norsk ungdom kommer sammen i ni dager for å bli kjent, bryte ned fordommer og lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering. Komiteen inviterer til seminar og diskusjon fredag 22 oktober kl. 13. Program og påmelding

 

Helsingforskomiteen på faktareise

Rettsoppgjør og forsoning i Rwanda

 

 

Foto: Sylo Taraku

 

 

(8 oktober 2004) Helsing- forskomiteens Gunnar M. Karlsen og advokat Harald Stabell er på reise til Rwanda for å vurdere hvordan arbeidet med rettsoppgjør og forsoning etter krigen og folkemordet i 1994 forløper. De skal også besøke Uganda og Tanzania og ha møter med representanter for den internasjonale domstolen for Rwanda som har sete i Arusha, Tanzania. Helsing- forskomiteen har siden 2002 fulgt rettsoppgjør og forsoningsarbeid i Rwanda.

 

Les uttalelsen States should receive persons acquitted by ICTR

Les artikkelen "Forsoning i Rwanda?", mai 2004

 

Samleside for Rwanda

 

Utenriksministeren i Armenia, Aserbajdsjan og Georgia

(4 oktober 2004) I anledning av at Utenriksminister Jan Petersens reiser til Armenia, Aserbajdsjan og Georgia i egenskap av å være formann i Europarådets ministerkomité, ønsker Helsingforskomiteen å gjøre oppmerksom på noen saker det er viktig å sette fokus på. Bakgrunnsnotat til utenriksministerens reise til Armenia, Aserbajdsjan og Georgia oktober 2004

 

Seminar og rapportlansering 8 oktober 13.00 - 15.00

Hvordan kan Norge og det internasjonale samfunn bidra til å løse konflikten i Tsjetsjenia?

(4 oktober 2004) Fredag 8 oktober organiserer Helsingforskomiteen et åpent seminar om Tsjetsjenia i våre nye lokaler i Tordenskioldsgate 6b. Anledningen er lanseringen av rapporten “The Silencing of Human Rights Defenders in Chechnya and Ingushetia” som er utgitt av den norske Helsingforskomité og Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF). Rapporten dokumenterer forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere i området. På seminaret vil det også bli paneldebatt med spørsmålet: Hva kan Norge og det internasjonale samfunn gjøre for å bidra til en løsning på konflikten i Tsjetsjenia? Program og påmelding Bestill rapporten

 

Brev fra NGO-forum til norske myndigheter:

Norge og FNs generalforsamling 2004

(1 oktober 2004) Nitten norske menneskerettighetsorganisasjoner har utarbeidet et dokument med anbefalinger til hva norske myndigheter bør legge vekt på under FNs generalforsamling i New York. "Menneske- rettighetssituasjonen i en rekke land gir grunn til bekymring. Generalforsamlingen er en viktig mulighet til å påkalle aktuelle myndigheter og aktører til ansvar, en mulighet vi håper norske myndigheter ikke vil la gå fra seg. Særlig ber vi om at oppmerksomhet rettes mot Afghanistan, Burundi, Israel og de okkuperte områdene, Iran og Den russiske føderasjon. Vi ber også om at oppmerksomhet rettes mot menneskerettigheter i kampen mot terror... Brevet til Utenriksministeren Dokumentet FNs generalforsamling

 

Skriv under på brev til den russiske ambassade:

Krigen i Tsjetsjenia trenger en politisk løsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21 september 2004) Helsingforskomiteen aksjonerer i høst for at russiske myndigheter skal prioritere å finne en politisk løsning på Tsjetsjeniakonflikten. 20-23 september får studenter ved Universitetet i Oslo mulighet til å skrive under på en appell ved komiteens stand på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 6-8 oktober aksjonerer komiteen på Høgskolen i Oslo. Deretter skal brevet sendes til den russiske ambassade.Les brevet Les bakgrunnsinformasjon

 

Silencing of Human Rights Defenders in Chechnya and Ingushetia

Les også: Jurij Budanov bør sone sin dom: Pressemelding fra Amnesty International Norge og Helsingforskomiteen (22 september)

(15 September 2004) The International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) and the Norwegian Helsinki Committee today released a study documenting the persecution of human rights defenders in Chechnya and Ingushetia.In depth Rapporten selges i trykket utgave. Ta kontakt

 

Ny rapport fra Helsingforsføderasjonen (IHF)

Diskriminering av muslimer i EU-land

(14 september 2004) Rapporten, som presenteres på en OSSE-konferanse i Brussel i dag, fokuserer på økende anti-muslimske holdninger i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia. Rapporten diskuterer en ofte ubalansert og stereotyp mediedekning, diskriminering av muslimer i forhold til arbeid og bolig og ikke minst fysiske og verbale angrep mot gruppen. "As the fight against terrorism has been stepped up, and public debate has increasingly focused attention on Islamic extremism, Muslim minorities have come under growing pressure in these countries and elsewhere," kommenterer Aaron Rhodes, leder for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen. "Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU Member States"

 

Menneskerettigheter for flyktningungdom og norsk ungdom

 

 

Ungdommene har også drama på menneskerettighetsskolen, (her fra Nesna, 2002) Foto: Kristin Jørgensen

 

 

(10 september 2004) 20 ungdommer fra Mongolia, Afghanistan, Etiopia, Palestina, Irak, Iran, Somalia og Norge skal være sammen i Hurdal i ni dager for å lære om menneskerettigheter. Dette er en av flere skoler som blir organisert i år. Hovedmål er, ved å gi opplæring i menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt-

 

håndtering, å bidra til positiv holdingsskapning slik at de unge kan tilpasse seg den nye virkeligheten og det norske samfunnets behov. Les mer Hvilken start gir vi våre flyktninger? Kronikk i Dagbladet om menneskerettighetsskoler for flyktningungdom

 

Joint NGO statement on the Beslan Hostage Tragedy

(8 september 2004) Out of respect for the victims of the tragedy, their relatives and the national, two-day period of mourning, the release of this statement was delayed until 8 September. Human Rights Centre ‘Memorial’, Moscow Helsinki Group, All-Russia Movement for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH), International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), International League for Human Rights (ILHR)

In depth

 

NY UTGAVE!

Menneskerettigheter en innføring

 

 

 

(7 september 2004) Boken "Menneskerettigheter en innføring", som Helsingforskomiteen har bidratt til å utgi, er igjen kommet i ny revidert utgave". Siden førsteutgaven i 1999 har vi vært vitne til dramatiske hendelser - begivenheter som gjør det viktigere enn noensinne å fokusere på menneskerettig- hetene. Dette er den første innføring i emnet i sitt slag utgitt på norsk. Boken tar for seg

 

ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og hvilke organisasjoner som er satt til å overvåke dem. Samtidig diskuterer boken aktuelle problemstillinger og presenterer konkrete eksempler fra fjern og nær, som bruken av glattceller i Norge, terrorangrepet på Word Trade Center og krigen i Irak. Kjøpes i bokhandel eller gjennom Humanist forlag.

 

Helsingforskomiteen fordømmer terror-aksjonen i Nord-Ossetia

Les også uttalelse fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF) og Helsingforskomiteen i Moskva

(2 september 2004) Helsingforskomiteen fordømmer terror-aksjonen i Nord-Ossetia der terrorister holder flere hundre skolebarn og foreldre som gisler. Terroristenes handlinger er totalt uakseptable. Det viktigste nå er å løse denne akutte krisesituasjonen med så få tap av menneskeliv som mulig. Videre må det internasjonale samfunn våkne opp, engasjere seg aktivt og legge press på russiske myndigheter for å skape en politisk løsning på konflikten i Tsjetsjenia og få slutt på den største menneskerettslige krisen i Europa. Les mer Samleside om Tsjetjsenia

 

 

 

Helsingforskomiteen i Armenia

 

 

Disse guttene fra Jehoves vitner nekter militærtjeneste pga. religiøs overbevisning. For dette havner de i fengsel Foto: G. M. Karlsen

 

 

(31 august 2004) Gunnar M. Karlsen og Berit Lindeman er i Armenia denne uken for å følge opp et samarbeidsprosjekt med Helsinki Association of Armenia ved- rørende forholdene i armenske fengsler. De skal også ha møter med myndighetene om fengsels- reform. Prosjektet er et bidrag til den pågående demokratiseringsprosessen i landet. Det er allerede skrevet to rapporter om prosjektet.

 

Se samleside om Armenia

 

 

 

Leder av Helsingforsføderasjonen Aaron Rhodes:

"The brutal Chechnya conflict is crying out for a political solution"

(30 august) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) og Helsingforskomiteen i Moskva er meget kritiske til gjennomføringen av søndagens presidentvalg Tsjetsjenia og uttaler at internasjonale minimumsstandarder for frie og rettferdige valg ikke var tilstede. Frekvensen av maktmisbruk, som allerede er meget høy i den krigsherjede republikken, økte merkbart i dagene før valget og de russiske valgmyndighetene ekskluderte konkurrentene til den Moskva-vennlige presidentkandidaten Alu Alkhanov. Les hele uttalelsen

 

Stolac, Bosnia-Hercegovina:

Deklarasjon om ødeleggelse av kulturarv

(30 august 2004) Historikere, jurister, menneskerettighetseksperter, krigsveteraner, arkitekter og journalister var samlet på den internasjonale konferansen "Human Rights and Destruction of Cultural Memory" i Sarajevo, 23-24 april i år. Den norske Helsingforskomiteen og søsterkomiteen i Sarajevo organiserte konferansen i samarbeid med den bosniske statskommisjonen for verning av kulturarv. Nå er deklarasjonen fra konferansen ferdig utformet. Declaration of Human Rights and Destruction of Cultural Memory: The case of Stolac Les også sak om ødeleggelse av kulturav i Stolac i MR-magasinet 1/2004

 

Flott åpning av det nye fellesskapet av menneskerettighetsorganisasjoner i Oslo sentrum

 

(27 august 2004) I går ble de nye lokalene til Helsingforskomiteen og åtte andre menneskerettig- hetsorganisasjoner i Tordenskioldsgate 6b formelt åpnet. Inten sjonen med samlokaliseringen er å bli et enda mer slagkraftig miljø for menneskerettighetsarbeid i Norge og utlandet. Statsminister Kjell Magne Bondevik og et hundretalls gjester var

 

 

tilstede. Barn fra Kastellet skole hadde bidratt med utsmykkingen av lokalene med et maleri på over 50 meter. Intervju med generalsekretær Bjørn Engesland om flyttingen i MR-magasinet (s.3) Amnesty om åpningen Statsministerens tale ved åpningen

 

En konflikt full av terror

(26 august 2004) Opptakten til tsjetsjenske og russiske valg preges ofte av terrorangrep. Tirsdagens to flystyrter kan være en ny omdreining i en lang terrorkrig, skriver Dagsavisen i dag. - Det fortsetter å skje overgrep i stor skala, først og fremst fra de russiskstøttede styrkene, kommentarer Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. - Hver måned kidnappes flere titalls personer, mange av dem forsvinner for godt. Les resten av saken Samleside om Tsjetsjenia

 

Trakassert i Aserbajdsjan

(23 august 2004) Først ble imam Ilgar Ibrahimoglu arrestert, så satte politiet menigheten hans på gata. Årsaken til arrestasjonen er trolig imamens frie og uavhengige holdning til aserbadjsanske myndig- heter. Dette skriver avisen Vårt Land 21 august. Avisen har også intervjuet Helsingforskomiteens Berit Lindemann som flere ganger har besøkt landet. Lindemann mener at aserbadjsanske myndigheter er redd for den unge imamen fordi han har stor appell blant vanlige folk. - Han er ung og dynamisk og en klar ledertype. Dessuten har han ikke vært involvert i den klassiske politikken, sier hun. Les hele saken Samleside om Aserbajdsjan

 

- Norske myndigheter må protestere mot at Storbritannia undergraver forbudet mot tortur

 

 

Bjørn Engesland

 

 

(Oslo 20 august 2004) Norge må ta opp med myndig- hetene i Storbritannia at en nylig dom i landets nest høyeste domstol er i strid med det inter- nasjonale forbudet mot tortur. Dette krever Helsingforskomiteen i et brev til statsminister Bondevik 19 august. I en avgjørelse 11 august i år heter det at bevis som er oppnådd ved bruk av tortur i tredjeland kan brukes i terrorisme-saker, hvis den britiske regjeringen ikke har vært delaktig i torturen. – “Forbudet mot tortur hører med til kjernen i internasjonale

 

menneskerettigheter. Statene kan under ingen omstendigheter se bort fra dette forbudet, heller ikke i krig eller i bekjempelse av terrorisme”, sier generalsekretær Bjørn Engesland. Les mer om Helsingforskomiteens synspunkter Brevet til statsministeren

 

"Bygg broer ikke murer" i Mostar, Bosnia

 

 

24 juli i år ble Mostars gamle bro endelig åpnet igjen. Bildet er fra 2003 og viser gjenreisnings arbeidet.

 

 

 

 

 

 

(9 august 2004) I går gikk startskuddet for den tredje inter- nasjonale menneskerettighetsskolen for ungdom i Mostar, Bosnia-Hercegovina. 20 norske og bosniske ungdommer skal i ni dager lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i denne byen hvis kjente bro "Stari Most" ble sprengt i biter under krigen i 1993. Etter flere års arbeid, ble broen gjenåpnet i sommer. Menneske- rettighets- skolen for ungdom er en del av prosjektet "Bygg broer, ikke murer" som Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingforskomiteen samarbeider om. Om "Bygg broer, ikke murer" Artikkel i Drammens Tidende om menneskerettighetsskole i Mostar 2003 SE BILDER

 

Chechnya: The Process of Denying a Free and Fair Election is Starting Again - Elections Should be Postponed

(Vienna and Moscow 23 July) The International Helsinki Federation for Human Rights and the Moscow Helsinki Group renewed their calls to the Russian government today to postpone the presidential elections in Chechnya scheduled for 29 August. Their call comes a day after the Central Election Commission of the Chechen Republic rejected the candidacy of Malik Saidullaev, a popular Chechen businessman, as a contender in the forthcoming ballot... Les mer Helsingforskomiteens samleside om Tsjetsjenia

 

Sterk kritikk av USA fra Helsingforsføderasjonen

(15 juli 2004) I sin siste årsrapport retter Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) hard kritikk mot amerikanske myndigheter. Rapporten er forfattet i forkant av offentliggjøringen av bildene som viser mishandling av fanger ved Abu Ghraib-fengselet i Irak, men underbygger kritikken av Bush-administrasjonen som er kommet fra mange hold i etterkant av skandalen. "Rapporten bekrefter inntrykket av at USA, etter ellevte september, har satt menneskerettighetene til side i den såkalte ’krigen mot terror’,” kommenterer Helsingforskomiteens rådgiver Aage Borchgrevink. ”Det er vesentlig at Norge, som deltar sammen med amerikanerne i flere internasjonale operasjoner, stiller følgende krav til USA ... ” Les Helsingforskomiteens pressemelding Les rapporten Samleside om USA

 

Hvordan styrke Menneskerettighetskommisjonen?

(7 juli 2004) FNs menneskerettighetskommisjon skal fremme menneskerettighetene, men i praksis saboterer statsmedlemmer som selv står bak grove overgrep mye av arbeidet. Tendensen til å utpeke slike medlemmer har ført til diskusjon om det bør stilles formelle krav til stater som blir valgt til kommisjonen. I et diskusjons- notat gjennomgår Helsingforskomiteen noen av forslagene, og peker på tiltak som kan bidra til å vitalisere kommisjonens arbeid. Les notatet Krfs utspill om saken Artikkel i Vårt Land Leder i Aftenposten

 

Conditions of detention in Armenia

( Norway and Yerevan, Armenia 28 June 2004 ) In 2002, the criminal-executive institutions in Armenia moved from the Ministry of the Interior to the Ministry of Justice. After the move, the system of detention facilities has become more open for non-governmental organizations and media representatives. Prisoners are also permitted contacts with their family and relatives. But still, the Helsinki Association of Armenia sees little change in the way detained persons are treated. The new report is part of a project to document conditions and make recommendations on improvements of detention facilities in Armenia. Partners of the project are the Helsinki Association of Armenia and the Norwegian Helsinki Committee.Read the full reportRead the previous report of the project

 

Hviterussland: En sovjetisk tidslomme

(27 juni 2004) "Mens nabolandene har gått inn i EU, sitter Hviterussland fast i en sovjetisk tidslomme. «Stabilitet» kaller president Aljaksandr Lukasjenka dette, men opposisjonen håper at en sultestreik skal bety begynnelsen på slutten for den autoritære presidenten..." Les resten av artikkelen som Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink har skrevet. Les artikkelen i Morgenbladet Samleside om Hviterussland

 

Irakiske kurdere med lang botid må få opphold

(27 juni 2004) NOAS, Flyktningerådet, Den norske Helsingsforskomité, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og SOS Rasisme i Norge ber i et opprop at norske myndigheter revurderer sin politikk i forhold til kurdiske flyktninger fra Nord-Irak som kom til Norge på slutten av 1990- tallet. Ut ifra menneskelige hensyn og langvarig tilknytning til landet mener organisasjonene at de bør få videre arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Les mer

 

Nytt nummer!

Menneskerettighetsmagasinet

(26 juni 2004) I Helsingforskomiteens ferske magasin kan du lese:

Kronikken: "Norge må stille krav mot overgrep i krig" Kultur- ødeleggelser og menneskerettigheter i Stolac, Bosnia-Hercegovina" Unge ildsjeler på Balkan "På side med de undertrykte", intervju med filmskaperen Karoline Frogner Skildring fra Groznyj 2004 FNs menneskerettighetskommisjon: Kan overgripere beskytte?"Ikke bare et hus, men en visjon", intervju med generalsekretær Bjørn Engesland vedrørende Helsingforskomiteens nye samlokali- sering med åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner Er det godt nok å være best?, rapport om menneskerettighetssituasjonen i Norge 2004. Magasinet kommer snart i posten til alle støttemedlemmer. Menneskerettighetsmagasinet MR

 

Helsingforskomiteen etter faktareise:

Behov for mer fokus på Hviterussland

(18 juni 2004) Helsingforskomiteen ved Bjørn Engesland, Aage Borchgrevink og Enver Djuliman var nylig i Hviterussland for å bli oppdatert på den politiske og menneskerettslige situasjonen, og vedlikeholde kontakt med samarbeidspartnere. Landet styres med hard hånd av president Aleksandr Lukasjenko. Ytringsfriheten har dårlige kår og uavhengige organisasjoner og medier er i en utsatt posisjon. Helsingforskomiten vil fortsatt støtte de uavhengige miljøene, deriblant den hviterussiske søsterkomiteen, samt arbeide med utvikling av undervisningsprosjekter i menneskerettigheter. Representantene besøkte også tre parlamentarikere som var i sultestreik. Blant kravene var forandring av valgloven. Parlamentsvalg avholdes i oktober. Samleside om Hviterussland

 

Studietilbud i menneskerettigheter 2004 - 2006

(18 juni 2004) Få bedre handlingskompetanse gjennom innsikt og respekt for menneskerettighetene! På Høskolen i Buskerud kan du fra høsten av begynne på studiet "Menneskerettigheter, fler- kulturell forståelse og konflikthåndtering". Tilbudet er utviklet i samarbeid med Helsingforskomiteen og passer for lærere i grunn- skole og videregående skole, NATO og FN-personell og andre med internasjonalt mandat, politi med lokalt ansvar, politi med inter- nasjonalt mandat, bistandsmedarbeidere og ansatte i utenriks- tjenesten. Studiet er også nyttig for det private næringsliv og andre med interesse for fagfeltet.Les mer

 

Norge må stille krav mot overgrep i krig

(12 juni 2004) Meldinger om amerikansk mishandling av fanger i Irak og Afghanistan har vært kjent lenge, og norske militære myndigheter burde ha fått dette med seg langt tidligere, skriver Helsingforskomiteens Bjørn Engesland og Gunnar M. Karlsen i en kronikk i Aftenposten. Norge må stille krav om etisk disiplin og standard i internasjonale operasjoner der våre styrker skal være med, fastslår de. Les kronikken

 

Helsingforskomiteen har flyttet

(10 juni 2004) 7 juni flyttet Helsingforskomiteen inn i nye lokaler i Oslo sentrum sammen med åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner. Intensjonen med samlokaliseringen er å bli et enda mer slagkraftig miljø for menneskerettighetsarbeid i Norge og utlandet. Les mer

 

Den russiske utenriksminister i Norge

Russland må respektere demokratiske spilleregler

 

 

 

(2 juni 2004) - I praksis ser vi at det utvikler seg klare autoritære tendenser i Russland, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i forbindelse med at den russiske utenriks- ministeren besøker Norge. - Sentralisering av makten og styrket kontroll med media og menneskerettighets- organisasjonene representerer en negativ utvikling. Norge må understreke at Russland må respektere menneskerettighetene og de demokrati- ske spilleregler. Menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner må beskyttes, ikke forfølges. Les mer

Samleside om Tsjetsjenia

 

Hvor går Serbia og Montenegro?

Seminar på Menneskerettighetshuset tirsdag 25 mai

 

 

Slobodan Franovic

 

 

(24 mai 2004) Mens det internasjonale samfun- nets søkelys er rettet mot krigen i Irak, famler Serbia og Montenegro fremdeles mellom nasjonalisme og demokrati. På seminaret tirsdag 25 mai (13.00 til 15.00) skal disse spørsmålene debat- teres: - Perspektiver rundt organisering av den serbiske og montenegrin- ske staten. Hva med Kosovo? - Kostunicas nye regjering, - på vei tilbake til gammel kurs? - Menneskerettighetssituasjon i Serbia og Montenegro, bedre eller verre enn før? Leder av den montenegrinske Helsingforskomité Slobodan Franovic innleder til debatt. Mer informasjon

 

USA presser FNs sikkerhetsråd til vedtak mot ICC

 

 

 

(21 mai 2004) USA insisterer på at amerikanske soldater skal ha immunitet mot å bli straffe- forfulgt av den internasjonale straffedomstolen (ICC). Derfor fremmer USA nå fornyelse av Sikkerhetsrådets resolusjon 1487, som gir immunitet for personell i FN-operasjoner eller operasjoner autorisert av FN. “USA ønsker et raskt vedtak for å unngå fokus på sitt folke-rettsstridige hardkjør mot domstolen”, sier assisterende general- sekretær Gunnar M. Karlsen.

 

“Men avdekkingen av overgrepene begått av amerikanske soldater i Irak gjør tidspunktet lite velvalgt. Norge og andre stater som støtter ICC må gjøre det klart at det er uakseptabelt å presse FNs sikkerhetsråd til å vedta resolusjoner som undergraver domstolen.” Les mer Temaside om straffedomstolen

 

Kampanje for flere ratifikasjoner

 

 

 

 

(13 mai 2004) Koalisjonen av ikke-statlige organisasjoner som støtter Den internasjonale straffedomstolen (CICC) lanserer en ny kampanje for å få flere land til å ratifisere vedtekt- ene. Den nye domstolen kan straffe- forfølge enkelt- personer som har deltatt i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Haag, men bare hvis territorial- eller statsborgerstaten har ratifi- sert. Domstolen har nå 94 medlemsstater, og nedtellingen til de symbolsk viktige 100 er begynt. – ”Straffedomstolen

 

represente- rer et stort fremskritt i arbeidet for å ansvarliggjøre de verste over- griperne”, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. ”Kampanjen for å få flere land til å ratifisere er viktig for å øke støtten og nedslagsfeltet til domstolen.” Les mer Spørsmål og svar om ICC CICC hjemmeside Oversikt over ratifikasjoner

 

Kasakhstan: økonomisk vekst uten demokrati

(10 mai 2004) Statsminister Kjell Magne Bondevik besøker Kasakhstan 24-26 mai. "Statsministeren bør ta opp med president Nursultan Naserbajev den omfattende forfølgelsen av den politiske opposisjonen i landet", sier Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. "Takket være sine store naturressurser har Kasakhstan rask økonomisk vekst, men denne kommer ikke hele folket til gode. Den politiske eliten tilgodeser egne interesser, mens store samfunnsproblemer forblir uløste. Demokrati og respekt for menneskerettigheter må styrkes." Les bakgrunnsnotatet

 

UDI og tsjetsjenske asylsøkere

(10 mai 2004) 3 mai kritiserte Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink i en kronikk i Dagbladet den innstramming norske myndigheter har gjort i forhold til å gi flyktninger fra Tsjetsjenia beskyttelse i Norge. Utlendingsdirektoratets direktør Trygve Nordby svarte 5 mai på kritikken i et innlegg i Dagbladet. 9 mai kritiserte Borchgrevink svaret fra UDI sammen med represen-tanter fra Amnesty og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Les det siste innlegget Samleside om Tsjetsjenia

 

Still krav til medlemmer i MR-kommisjonen

(6 mai 2004) Det må stilles krav til land som skal kunne velges inn i FNs menneskerettighetskommisjon, sier Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. Afrikanske land har nominert Sudan til å bli nytt medlem i det viktige FN-organet, men medlemsstater må overholde menneskerettig-hetene. Under ingen omstendigheter må stater som står bak omfattende grove overgrep, slik Sudan gjør, få bli medlem i et forum som har som oppgave å fremme menneskerettighetene. Les intervju med Karlsen i Vårt Land Les leder i Aftenposten

 

Ingush asylum seekers should be protected

(6 mai 2004) In a briefing paper released today, the Norwegian Helsinki Comittee addresses the situation for ethnic Ingush asylum seekers from the Russian federation. The paper is based on NHC research material and experience, as well as consul-tation with and material from certain key sources, such as the Russian human rights organisation Memorial. Read the paper

 

Menneskerettighetsdialog med Indonesia

 

 

 

(5 mai 2004) Generalsekretær i Helsingfors- komiteen Bjørn Engesland deltar i den norske delegasjonen som i disse dager diskuterer menneskerettighetsspørsmål med indonesiske myndigheter og aktører. Menneskerettighetsdialogen med Indonesia ble formelt åpnet i april 2002 ved en større konferanse om menneskerettigheter i Jakarta. Engesland har gjennom flere år deltatt som menneskerettighetsekspert i dialogen med Kina.

 

Report of Iraqi Kurdish Seminars 2003-2004

Democracy and respect of human rights in Iraq

(4 May 2004) The Norwegian Helsinki Committee (NHC) arranged a series of seminars for Iraqi people living in Norway throughout 2003 and in the beginning of 2004. The report renders main points discussed at the seminars, and is a first output of The Oslo Kurdish Working Group on Human Rights, which was established by participants at the seminars.Read the report

 

Heldagsseminar tirsdag 4 mai:

Ukrainas valg: demokrati eller autoritarisme?

(4 mai 2004) De tidligere sovjetiske republikkene bærer fremdeles preg av sin totalitære fortid. Mange steder trekker de tidligere makthaverne fremdeles i trådene under dekke av å være vestlig orienterte demokrater. Foran høstens presidentvalg kjemper regimet i Ukraina en desperat kamp for å overleve, mens opposisjonen øyner en mulighet for gjennomslag. Dette er utgangspunktet for seminaret i dag som Helsingforskomiteen organiserer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Fri adgang. Åpent for alle.Les mer

Ukraina og Hviterussland er også tema på Pressefrihetens dag 3 mai

 

En skam

 

 

 

(3 mai 2004) - Norske myndigheter har bevisst oversett den menneskerettslige katastrofen i Tsjetsjenia", skriver Helsingfors- komiteens Aage Borchgrevink i en kronikk i Dagbladet i dag. Innlegget er en skarp kritikk av den innstramming norske myndigheter har gjort i forhold til å gi tsjetsjenske flyktninger beskyttelse i Norge.

Les kronikken Rapport fra Tsjetsjenia mars 2004

 

Dette tsjetsjenske barnet har levd sine første år i en flyktning- leir i Ingusjetia.

 

 

SE BILDER FRA TSJETSJENIA 2004

Foto: Aage Borchgrevink

 

Armenia:

Angrep på menneskerettighetsforkjemper må etterforskes

 

 

Mikael Danylan

 

 

(30 april 2004) I et åpent brev til myndighet- ene i Armenia 7 april, ba Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) og Den norske Helsingforskomité styresmaktene i landet om å gjennomføre effektiv etter- forskning av angrepet på Mikael Danilyan, leder for den nasjonale Helsingforsforeningen. Danilyan ble angrepet 30 mars i Jerevan av fire personer og hardt skadet. Organisasjonene etterlyser i et nytt brev av 23 april konkrete etterforskningstiltak. Så langt har myndighetene ikke avhørt vitner eller gjennomført andre tiltak for å finne de som stod bak angrepet. Les brevet

 

OSSE-konferansen om anti-semittisme:

Utspill fra menneskerettighetsorganisasjonene

(30 april 2004) - Hvis konferansen skal gå inn i historien som et viktig møte, er det vesentlig at statene følger opp med konkrete virkemidler, sier Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), Amnesty International og Human Rights Watch i en felles uttalelse på OSSEs konferanse om anti-semittisme i Berlin.Les uttalelsen

 

Menneskerettighetsskole i Drammen

 

 

Elever på menneskerettighetsskole i Drammen 2003

 

 

(29 april 2004) 24 elever fra ungdomsskoler i Drammen har denne uken deltatt på menneskerettighetsskole i regi av Helsingfors- komiteen. Skolen er et ledd i prosjektet "Bygg broer ikke murer", som er et samarbeid mellom Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingfors- komiteen. Målsettingen er å utvikle samhandling og forståelse mellom ulike grupper og kulturer i lokal- samfunnet gjennom tiltak som fokuserer på menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt- håndtering. I dag har de unge vært i Oslo og besøkt Menneskerettig- hetshuset, Helsingforskomiteen, Amnesty og Redd Barna. Om Bygg broer, ikke murer

 

Helsingforskomiteens rapport for Norge 2003

- En uakseptabel innskjerping i norsk asyl- og flyktningpolitikk

 

 

 

(21 april 2004) - Norsk asyl og flyktningpolitikk har vært gjen- stand for en uakseptabel inn- skjerping det siste året, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i forbindelse med rapportering om situasjonen for menneskerettig- hetene i Norge gjennom fjoråret. - Innføring av den såkalte 48-timers prosedyren i behandling av asylsaker og utsendelser av asylsøkere på grunnlag av Dublin- konvensjonen til land som ikke kan sikre asylsøkerne mot tilbakesendelse til forfølgelse (chain-refoulment), er eksempler på innstramminger som går ut

 

over asylsøkernes rettsikkerhet, fastslår han.

 

Helsingforskomiteen tar også opp andre menneske- rettslige problemer i sin rapport for 2003. Les mer Rapporten

 

Internasjonal konferanse i Sarajevo

Ødeleggelse av kulturarv i Bosnia Hercegovina

 

 

Ødeleggelser fra krigen i Bosnia (1992-1995) Mostar, Hercegovina Les programmet

 

 

(21 april 2004) 23 og 24 april organiserer Helsingfors- komiteen, i samarbeid med søsterkomiteen i Bosnia en internasjonal konferanse i Sarajevo om ødeleggelse av kulturarv under væpnet konflikt. I løpet av krigen i Bosnia (1992-1995) fant det sted omfattende og systematiske ødeleggelser av historiske minnesmerker. Stolac er et eksempel på en by i Hercegovina der mange minnesmerker ble destruert. Hva er årsaken til at kulturarv ofte er mål for ødeleggelse under krig? Er minnesmerkene beskyttet av internasjonal lov under krig og væpnet konflikt? Dette er noen av spørsmålene som skal drøftes på konferansen.

 

FNs Menneskerettighetskommisjon

(15 april 2004) Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleaas deltar for tiden på FNs menneskerettighetskommisjonsmøte i Geneve. Møtet, som startet 15 mars og som varer til 24 april behandler viktige menneskerettslige problemstillinger. I disse dager blir menneskerettighetssituasjonen i enkelte land og områder som for eksempel Hviterussland, Tsjetsjenia og Turkmenistan be- handlet. 15 norske organisasjoner har gjennom NGO-forum for menneskerettigheter gitt sine anbefalinger til hvordan Norge bør opptre i kommisjonen. Recommendations to the government of Norway concerning selected countries and areas MR-kommisjonen: løpende oppdatering

 

Norges første

Menneskerettighetskurs på internett!

 

 

 

(13 april 2004) Hvert år reiser 8000 ungdommer, i regi av Aktive Fredsreiser, til Tyskland, Polen og Tsjekkia for å lære om den andre verdenskrigens redsler og besøke nazismens konsentrasjonsleire. Turene er en effektiv vaksine mot rasisme og intoleranse. Aktive Fredsreiser ønsker nå et sterkere fokus på menneskerettighetene, og har bedt Helsingforskomiteen om å utvikle et kurs for ungdommene samt deres foreldre og lærere. Kurset gir en innføring i menneskerettighetenes historie, hvilke rettigheter vi har og hvordan vi kan arbeide for å skape en bedre verden. Hver side har bilder, en boks med korte fakta og spørsmål. Fullført eksamen gir diplom. Les mer KURSET

 

Rwanda - ti år etter

(7 april 2004) Det er ti år siden folkemordet i Rwanda startet. I løpet av 100 dager ble over 800 000 mennesker drept i det mest brutale folkemordet i det moderne Afrikas historie. Helsingforskomiteen deltar i markeringen i Oslo i regi av Urukundo- Rwandisk Organisasjon. Bakgrunnsartikkel om RwandaHelsingforskomitens rapport 2002

BBCs kronologi over Rwanda

BBCs kronologi over folkemordet

Rapport fra Human Rights Watch

Fakta om landet

 

 

Stortinget roser komiteens arbeid i Drammen

(5 April 2004) Stortingets kulturkomité vil støtte Internasjonalt Kultur- senter i Drammen. Senteret er delvis et resultat av prosjektsam- arbeidet "Bygg Broer - Ikke Murer" mellom Helsingforskomiteen, FN-sambandet, Drammen kommune og Drammen Barne- og ungdomsteater. Prosjektet er i følge Kulturkomiteen "et verktøy som er unikt i norsk sammenheng når det gjelder samarbeid mellom en kommune og organisasjoner i arbeidet med menneskerettigheter og flerkulturell forståelse".Les om prosjektet "Bygg Broer - Ikke Murer" Les Stortingsinstillingen

 

Helsingforskomiteen:

Beklager at ikke "Wacko-saken" ankes

The judgment in the "Wacko case" should go to appeal" (Open letter to the prosecutor's office in Oslo (30 March)

 

 

Tomasz Wacko

 

 

(31 mars 2004) Helsingforskomiteen beklager statsadvokat Hans Jørgen Benders avgjørelse om ikke å anke dommen fra Heggen og Frøland Tingrett i den såkalte Wacko-saken. Etter komiteens syn burde ankevurderingen ikke bare ta hensyn til hvorvidt dommen med "rimelig grad av sannsynlighet vil få et annet resultat i en høyere rettsinstans". Sakens menneskerettslige og prinsipielle betydning, som omhandler politiets maktbruk, gjør at man burde tilstrebe en best mulig rettslig belysning av saksforhold- ene, uavhengig av sakens utfall. - Helsingforskomiteen vil, i samtale med politi og

 

justismyndigheter, følge opp problemstillingene saken har reist vedrørende grenser for legitim makt- utøvelse fra politiets side, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i en kommentar. Helsingforskomiteen i åpent brev til statsadvokatembete i Oslo: Dommen i Wacko-saken bør ankes (30 mars 2004) Ber om at Wacko-saken ankes (Dagsavisen 30 mars 2004)

 

"En fin gjeng med ungdommer"

 

 

Fra menneskerettighetsskole for flyktningungdom i Hurdal 2003

SE BILDER med kommentarer

 

 

(31 mars 2004) Slik omtaler undervisningsmedarbeider Kirsti Thorsen i Helsingforskomiteen de 20 unge som for tiden deltar på komiteens menneskerettighetsskole i Levanger i Trøndelag. 16 av dem er flyktninger hvorav flere har kommet helt alene til Norge. I ni dager, frem til lørdag 3 april, skal de lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Prosjektet ”Menneskerettighetsskoler for flyktning- ungdom” startet i 2002 og skolen i Levanger er en av flere som Helsingforskomiteen organiserer i år.

Mer om prosjektet

 

Slutt på straffrihet for etnisk vold i Kosovo

(30 mars 2004) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) krever i en uttalelse at de som står bak den etniske volden i Kosovo og Serbia den siste tiden må straffeforfølges. “Det finnes ingen “grunn” som kan rettferdiggjøre rasistisk og etnisk vold. Individuelt straffeansvar for forbrytelser må klarlegges av domstoler. De skyldige må straffes og ofrene må få kompensasjon”, uttaler IHF. Les uttalelsen

 

Norge må respektere Flyktningkonvensjonen

(24 mars 2004) Norges behandling av tsjetsjenske flyktninger var tema på Helsingforskomiteens årsmøte 22 mars. I en uttalelse til bl.a. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg sa komi- teen at "norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre asylsøkeres rettigheter i forhold til Flyktningkonvensjonen. [De] må føre en faktabasert asylpolitikk i tråd med retningslinjer fra FN's høykommissær for flyktninger (UMHCR) i de tsjetsjenske sakene. Det må ikke være slik at det er antallet asylsøkere som avgjør praksis". Les hele uttalelsen Les brevet til Kommunalministeren

 

Helsingforskomiteens årsrapport 2003

(23 mars 2004) Helsingforskomiteens årsrapport for 2003 er nå klar! Sentrale temaer som oppsummeres er kamp mot terror og straffrihet samt krigen i Tsjetsjenia. Aktiviteter i Hviterussland, Georgia, Sentral-Asia, Balkan og andre land og regioner blir også redegjort for ofte ledsaget av bilder. Den omfattende inn- satsen i Norge blir selvsagt også dokumentert. Alle støttemed- lemmer får årsrapporten tilsendt i posten. Årsrapport 2003

BLI STØTTEMEDLEM

 

Utviste tsjetsjenere utsatt for overgrep i Russland

(19 mars 2004) Marha og familien hennes ble utvist fra Tyskland.

I Norge ble ikke asylsøknaden engang behandlet. Familien ble sendt tilbake til Tsjetsjenia, og nå er Marhas mann forsvunnet. Les mer på nrk.no

 

Flyktningungdom på menneskerettighetsskole (15 mars 2004) 12 til 20 mars arrangerer Helsingforskomiteen menneskerettighetsskole for flyktningungdom i Kristiansand. Målet er å gi ungdommene kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, og slik bidra til å integrere dem i det norske samfunnet.SE BILDER fra tidligere skoler

 

Seminar for irakiske flyktninger

 

 

 

 

(12 mars 2004) 25 voksne irakiske flyktninger skal i helgen delta på et semi- nar i Hurdal om forsoning og oppbygging av tillit i samfunn som har vært gjennom krig og konflikt. Seminaret er det andre i en rekke på tre som Helsingforskomiteen organiserer for gruppen. Formålet er å øke irakernes kompetanse i demokrati og menneskerettigheter. Det tredje evenementet blir en en-dags konferanse i Oslo med tema: Hvilken rolle irakiske flyktninger og deres foreninger i Norge kan ha når det gjelder å bygge opp demokrati og det sivile samfunn i Irak. SE BILDER fra seminaret i februar

 

Tsjetsjenia opp i Stortinget

(11 mars 2004) "Tsjetsjenia representerer den verste krisa når det gjeld menneskerettar i Europa i dag. (...) Ifølgje menneskerettsobservatørar "forsvinn" 40-70 personar kvar månad, og eit noko mindre tal av sivile blir drepne. Trass i at russiske myndig- heiter påstår at krigen er over, og at forholda blir normaliserte, tyder ingenting på at situasjonen er i betring. Straffefridom i forhold til grove overgrep er eit omfattande problem. Kva kan Noreg gjere for å påverke Russlands vilje til å få ei fredelig løysing i Tsjetsjenia?". Dette spørsmålet stilte representant Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren 5 mars. Også repre- sentanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti debatterte. Les debatten

 

Putins største problem

 

(9 mars 2004)" For å komme forbi vaktene, må du se tsjetsjensk ut. Det er ikke så vanskelig for deg. Alt du trenger å gjøre er å la bagen bli igjen i bilen og holde munn. Ok? Jeg nikker og Eliza blunker til meg. Vi står utenfor en stor murbygning i Mikrorayon, den sentrale bydelen i Groznyj. Før krigen var dette et internat for studentene ved universitetet. Nå bor det 1500 flyktninger her. Gjørma er tykk på plassen foran inngangen. To menn i kalosjer står med hodet ned i motoren på en rusten Lada. Noen ungdommer sitter uvirksomme på en ødelagt vannledning og følger oss med øynene." Forfatter og menneskerettighetsaktivist Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink har nettopp vært i hovedstaden Groznyj. Les hans beretning i Dagbladet i dag.

 

Vil kaste ut tsjetsjenere

 

 

SE BILDER fra Tsjetsjenia februar i år

 

 

(8 mars 2004) Utlendings- direktoratet vil avslå asylsøknader fra tsjetsj- enere på flukt, skriver NRK.no i dag. - Vi vurderer at tsjetsjenske asylsøkere kan bosette seg andre steder i Russ- land enn i Tsjetsjenia, sier avdelingsdirektør i UDI Paula Tolonen.

 

Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink som nylig har vært i Tsjetsjenia sier at situasjonen for tsjetsjenere ikke har endret seg så mye at det er forsvarlig å sende dem fra Norge. - Dette henger sammen med at man fikk panikk da det kom mange søknader, og ønsket å forme terrenget etter det kartet man ville lage. Det er flaut og veldig trist sier han. Les saken

Artikkel i Aftenposten om reisen (26 februar) Samleside om Tsjetsjenia

 

Menneskerettigheter på Balkan

 

 

Ungdommer på menneskerettig- hetsskole, Kosovo 2002

 

 

(5 mars 2004) I til 4 mars møttes representanter fra Helsingforskomiteene i Serbia, Montenegro, Bosnia - Hercegovina, Kroatia, Makedonia og Norge i Beograd, for å legge ytterligere planer for prosjektet "Menneskerett-

 

ighetsskoler på Balkan". Siden 2000 er det organisert 45 slike ni-dagers skoler for mer enn 1000 ungdommer. Leder for prosjektet Enver Djuliman deltok fra norsk side. På møtet ble det lagt planer for regionale menneskerettighets- skoler og etablering av Helsingforskomiteens ungdomsgrupper. Om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler

 

 

 

FN-organ mot folkemord

 

(1 mars 2004) "I sin tale 26 januar på konferansen mot folkemord i Stockholm foreslo FNs generalsekretær Kofi Annan at FN bør opprette en spesialrapportør som skal forebygge folkemord, og kunne rapportere direkte til Sikkerhetsrådet. Annan foreslo også at FN bør etablere en egen komité som skal utarbeide forslag til tiltak mot folkemord. Bakgrunnen for forslagene er blant annet erfaringene fra 1990-tallet med folkemord i Bosnia og Rwanda. FN var her tilskuer til at tusenvis av mennesker ble myrdet i systematiske forsøk på å fjerne uønskede deler av befolkningen." Dette skriver assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i et innlegg i Aftenposten 29 februar.Les hele innlegget

 

SE BILDER

Flyktninger tvangssendes til Tsjetsjenia

 

 

Tsjetsjenske flyktninger i

Ingusjetia 2004

 

 

(26 februar 2004) Russland holder ikke løftet til FN om å ikke tvinge flyktninger tilbake til Tsjetsjenia. Det sier Flyktningerådet og Den norske Helsingforskomité til Aftenposten etter besøk i området. Løftet ble gitt til FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, Jan Egeland, som selv var i Tsjetsjenia, naborepublikken Ingusjetia og Moskva i forrige måned. Men fortsatt brukes det en blanding av tvang og lokkemidler for å få stengt de siste leirene for rundt 6500 mennesker i Ingusjetia, sier Anne Marit Austbø fra Flyktningerådet og Aage Borchgrevink fra Helsingforskomitéen.

Les artikkelen

 

Helsingforskomiteen besøker Tsjetsjenia

 

 

 

(24 februar 2004) - De tsjetsjenske flyktningene i teltleirene i Ingusjetia er utsatt for et uaksepta- belt press for å returnere til Tsjetsjenia, uttaler Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. Han har besøkt flyktningesentrene både i Ingusjetia og inne i Tsjetsjenia for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF). - For de flyktningene som faktisk returnerer er sikkerhetssituasjonen langt verre enn i Ingusjetia, fortsetter

 

han. Flyktninger har blitt bortført og torturert. I januar fikk FNs spesialutsending Jan Egeland forsikringer fra russiske myndigheter om at ingen flyktninger skulle tvinges tilbake i Tsjetsjenia, men nå kan vi fastslå at dette var tomme ord. SE BILDER Samleside om Tsjetsjenia

 

Ny høykommissær for menneskerettigheter

 

 

 

(24 februar 2004) Den norske Helsingfors- komiteen er glad for utnevnelsen av Louise Arbour som FNs nye høykom- missær for menneskerettigheter. - Arbour har gjort en meget god innsats som hovedanklager for Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia og har den erfaringen som kreves, uttaler informasjonsleder Lillian Hjorth. - Arbours oppgave blir å lede den internasjonale

 

menneskerettighets- bevegelsen ved å stå frem som en moralsk autoritet og en stemme for de mange ofre for brudd på menneskerettighetene verden over. Og utfordringene er mange. Global urettferdighet og fattigdom, en rekke væpnede konflikter og ikke minst utfordringer knyttet til kampen mot internasjonal terrorisme er noen av viktigste. Om høykommissærens rolle

 

Usbekisk flyktning må ikke utleveres

 

 

Gunnar M. Karlsen

 

 

(Oslo 23 februar 2004) Helsingforskomiteen ba i et åpent brev fredag den tyrkiske innenriksministeren, Abdulkadir Aksu, om å forhindre at den usbekiske demo- kratiforkjemperen, Pirmuhammet Halmet blir utlevert til Usbekistan. "Å utlevere Halmet til Usbekistan, hvor han risikerer tortur og mishandling, er et brudd på Tyrkias forpliktelser til å beskytte menneskerettighetene", understreker Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær.

Les brevet

 

Nødvendig å etterforske Krekar

(21 februar 2003) Amnesty og Helsingforskomitéen har ment og mener at norske myndigheter bør etterforske mulla Krekar for overgrep han skal ha begått i Nord-Irak. Norge må ta slike saker alvorlig både for å hindre at landet blir et fristed for personer som har begått internasjonale forbrytelser og for å bidra til en bred internasjonal kamp mot straffrihet. Sakene kan være vanskelige, men det fritar ikke norske myndigheter for ansvar. I et intervju i Dagbladet 19. februar, sier kommunalminister Erna Solberg at "det nesten er umulig å få dømt personer som mulla Krekar i Norge" og at "det finnes en naiv tro i en del norske organisasjoner ... på at det er lett å straffeforfølge folk i Norge." Les svaret til Solberg fra Amnesty og Helsingforskomiteen (Dagbladet 21 februar)Helsingforskomiteen om Krekarsaken (februar 2003)

 

Trusler mot lederen av Helsingforskomiteen i Republika Srpska, Bosnia og Hercegovina

Les også Dagsavisen 22 februar: Karadziz spøker fortsatt

 

 

Branko Todorovic

 

 

(12 februar 2004) I et åpent brev til presi- dentskapet i Bosnia og Hercegovina gjør Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF) oppmerksom på trusler mot Branko Todorovic, leder av Helsingforskomiteen i Republika Srpska. Den angivelige årsaken til truslene er en artikkel skrevet av Todorovic 3 februar der han kritiserer innenriksministeren for å ha gjort for lite i forhold til å anholde personer som er mistenkt for krigsforbrytelser. Artikkelen kritiserer også innenriksministeriets mangel på initiativ til å finne de ansvarlige bak et attentat i mars i fjor der menneskerettighets- aktivisten Mladen Mimic ble alvorlig skadet. Les brevet

 

Seminarer for Irakiske flyktninger i Norge

(20 februar 2004) Helsingforskomiteen starter opp en seminarrekke for Irakiske flyktninger i Norge. Målet er å gi flyktningene nødvendige kunnskaper om menneskerettigheter, utvikling av sivilt samfunn og gjenoppbygging av tillit og forsoning. Det første seminaret går av stabelen 20-22 februar og vil ta for seg de to første temaene, mens det andre 12-14 mars skal fokusere på forsoning og tillitsoppbygging i samfunn som kommer ut av krig og konflikt. Seminar nummer tre er planlagt til 20 mars, og skal diskutere hvilken rolle Irakiske flyktninger og deres foreninger i Norge kan bidra med i oppbygningen av demokrati og sivilt samfunn i Irak. Ca. 35 deltakere er påmeldt.

 

Flyktninger fra Srebrenica må ikke tvinges til retur

(Oslo 16 februar 2004) - Flyktninger fra folkemordet i Srebrenica i juli 1995 opplevde at det internasjonale samfunn sviktet med fatale konsekvenser for sivilbefolkningen. Nå opplever mange av de overlevende at verden snur dem ryggen på nytt! Dette uttaler assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen Gunnar M. Karlsen. Komitéen er imot at flyktninger fra Srebrenica tvinges til å returnere til Bosnia-Hercegovina. Sakene til Semsudin og Hava Hafizovic, som har fått avslag på søknad om opphold i Norge, er eksempel på en ubarmhjertig behandling av personer som er påført store skader som følge av opplevelsene i Srebrenica.

Les mer Les også "Folkemordet i Srberbrenica", Gunnar M. Karlsen (mars 2003) Samleside om Bosnia-Hercegovina

 

Faktareise 15 - 24 februar

Tsjetsjenske flyktninger i Ingusjetia

(13 februar 2003) Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink reiser til Russland som deltager i en delegasjon fra Den internasjonale Helsingforsføderasjon (IHF). Gruppen skal besøke leirene i den russiske republikken Ingusjetia der tsjetsjenske flyktninger befinner seg på femte året. Formålet er å undersøke påstandene om at flyktningene presses tilbake til Tsjetsjenia mot sin vilje samt vurdere situasjonen for menneskerettighetsaktivistene i området. En medarbeider i den russisk- tsjetsjenske vennskapsforeningen ble kidnappet, torturert og drept i januar. Helsingfors- komiteens nære partner, Imran Ezheev, leder for foreningen, har nylig blitt trakassert og truet av ingusjetisk politi. SE BILDER fra Helsingforskomiteens reise til Ingusjetia juli 2003 Amnesty International aksjonerer for Imran EzheevSamleside om Tsjetsjenia

 

SE BILDER!

Serbia og Montenegro, Bosnia og Hercegovina:

Medieoppmerksomhet om MR-undervisning

 

 

300 ungdommer deltok på direktesendt 1 1/2 times TV-debatt om undervisning i Bosnia

 

 

(11 februar 2004) Fra 22 til 31 januar var Helsing- forskomiteens Enver Djuliman og Lillian Hjorth på lanserings- reise til Serbia og Montenegro og Bosnia Hercegovina med dokumentarfilmen "Must we inherit the hatred?" som handler om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler og boken "Menneske- rettigheter en innføring" som nylig er utkommet i Bosnia. I tillegg sto de for to kurs om undervisnings- metoder for 100 lærere. De lokale søsterkomiteene organiserte tiltakene. Både film, kurs og bok ble dekket i aviser og på 20 riksdekkende og

 

lokale TV-stasjoner. Det viktigste arrangementet var en direktesendt en og en halv times TV-debatt om undervisning i menneskerettigheter i Bosnia. SE BILDER med kommentarer

 

 

 

Kronikk:

Bør vi takke for Republika Srpska i Bosnia?

 

 

Fra byen Gradacac, under krigen i Bosnia Hercegovina 1992-1995

 

 

(6 februar 2004) - Omskriving av historien bidrar til å holde konflikter i gang. Dette er grunnen til at jeg melder meg på i debatten om krigen i og mot Bosnia-Hercegovina. Den siste tiden har Aftenposten trykket flere debattinnlegg som jeg og mange med meg mener er en feil beskrivelse av historien. For at sannheten om siste tiårets kriger på Balkan ikke skal fordreies og at ofrene ikke skal ofres på nytt, ønsker jeg å ta til motmæle. Dette skriver Helsingforskomiteens Enver Djuliman. Les kronikken

 

Viktig forslag mot folkemord

 

 

Levninger etter folkemordet i Rwanda: Foto: Sylo Taraku

 

 

(28 januar 2004) FNs general- sekretær Kofi Annan forslår på Konferansen mot folkemord i Stockholm 26-28 januar 2004 å opprette egne FN-organ som skal overvåke situasjoner hvor det er fare for folkemord. "Helsingfors- komiteen er positiv til forslaget.Et stort problem har vært at FNs sikkerhetsråd og stormaktene har oversett folkemord eller handlet for sent til å stoppe det. Ved å opprette uavhengige, ikke- politiske organ kan en sikre at fakta kommet på bordet", sier assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Karlsen.

 

"Dette kan i sin tur tvinge verdenssamfunnet til å handle slik det er forpliktet til ifølge FNs konvensjon mot folkemord." Les mer

 

 

 

Årets møte i FNs menneskerettighetskommisjon

 

(28 januar 2004) Menneskerettighetsorganisasjoner anbefaler Norge å prioritere den irakiske sivilbefolkningens situasjon i sine innlegg under årets møte i FNs menneskerettighets- kommisjon. Foruten Irak-krisen er organisasjonene opptatt av Israel og de palestinske områdene, Tsjetsjenia-konflikten, Afghanistan, Colombia og Kongo. De ønsker også at Norge skal ta opp temaene menneske- rettigheter i kampen mot terrorisme, menneskerettigheter i næringslivet, brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettig- heter, flyktningproblematikk, vold mot kvinner og kjønnsbasert forfølgelse. Møtet skal pågå i seks uker, fra 15 mars til 23 april. Les anbefalingene: Land Tema

 

 

 

Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter

 

(27 januar 2004) Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettig- hetshuset har sendt brev til Russlands president Vladimir Putin om sikkerhetssituasjonen til Imran Ezhiev, en menneskerettig- hetsforkjemper i Ingusjetia og Tsjetsjenia. Ezhiev er en av komiteens viktigste kontakter i området og spiller en stor rolle i arbeidet for menneskerettigheter lokalt. Han besøkte Norge og Helsingforskomiteen i november 2003. Imran Ezhievs sikkerhets- situasjon er sammen med et nylig drap på en medarbeider i Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforeningen, eksempler på at menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter - trass i hva russiske myndigheter hevder.Les brevet til Putin Les om Ezhievs besøk i NorgeDen internasjonale Helsingforsføderasj- onen (IHF) om drapet på menneskerettighetsaktivisten Aslan Davletukaev

 

 

 

SE BILDER!

Serbia og Montenegro, Bosnia og Hercegovina:

Medieoppmerksomhet om MR-undervisning

 

 

300 ungdommer deltok på direktesendt 1 1/2 times TV-debatt om undervisning i Bosnia

 

 

(11 februar 2004) Fra 22 til 31 januar var Helsingfors- fkomiteens Enver Djuliman og Lillian Hjorth på lanseringsreise til Serbia og Montenegro og Bosnia Hercegovina med dokumentarfilmen "Must we inherit the hatred?" som handler om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler og boken "Menneske- rettigheter en innføring" som nå er utgitt i Bosnia. I tillegg sto de for to kurs om undervisningsmetoder for 100 lærere. De lokale søsterkomiteene organiserte tiltakene. Både film, kurs og bok ble dekket i aviser og på 20 riksdekkende og lokale TV-stasjoner. Det viktigste arrangementet var en direktesendt en og en halv times TV-debatt om undervisning i menneske- rettigheter i Bosnia. SE BILDER

 

 

 

Kronikk:

Bør vi takke for Republika Srpska i Bosnia?

 

 

Fra byen Gradacac, under krigen i Bosnia Hercegovina 1992-1995

 

 

(6 februar 2004) - Omskriving av historien bidrar til å holde konflikter i gang. Dette er grunnen til at jeg melder meg på i debatten om krigen i og mot Bosnia-Hercegovina. Den siste tiden har Aftenposten trykket flere debattinnlegg som jeg og mange med meg mener er en feil beskrivelse av historien. For at sannheten om siste tiårets kriger på Balkan ikke skal fordreies og at ofrene ikke skal ofres på nytt, ønsker jeg å ta til motmæle. Dette skriver Helsingforskomiteens Enver Djuliman. Les kronikken

 

 

 

Viktig forslag mot folkemord

 

 

Levninger etter folkemordet i Rwanda: Foto: Sylo Taraku

 

 

(28 januar 2004) FNs general- sekretær Kofi Annan forslår på Konferansen mot folkemord i Stockholm 26-28 januar 2004 å opprette egne FN-organ som skal overvåke situasjoner hvor det er fare for folkemord. "Helsingfors- komiteen er positiv til forslaget.Et stort problem har vært at FNs sikkerhetsråd og stormaktene har oversett folkemord eller handlet for sent til å stoppe det. Ved å opprette uavhengige, ikke assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Karlsen. "Dette kan i - politiske organ kan en sikre at fakta kommet på bordet", sier sin tur tvinge verdenssamfunnet til å handle slik det er forpliktet til ifølge FNs konvensjon mot folkemord." Les mer

 

Årets møte i FNs menneskerettighetskommisjon

 

(28 januar 2004) Menneskerettighetsorganisasjoner anbefaler Norge å prioritere den irakiske sivilbefolkningens situasjon i sine innlegg under årets møte i FNs menneskerettighets- kommisjon. Foruten Irak-krisen er organisasjonene opptatt av Israel og de palestinske områdene, Tsjetsjenia-konflikten, Afghanistan, Colombia og Kongo. De ønsker også at Norge skal ta opp temaene menneske- rettigheter i kampen mot terrorisme, menneskerettigheter i næringslivet, brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettig- heter, flyktningproblematikk, vold mot kvinner og kjønnsbasert forfølgelse. Møtet skal pågå i seks uker, fra 15 mars til 23 april. Les anbefalingene: Land Tema

 

Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter

 

(27 januar 2004) Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettig- hetshuset har sendt brev til Russlands president Vladimir Putin om sikkerhetssituasjonen til Imran Ezhiev, en menneskerettig- hetsforkjemper i Ingusjetia og Tsjetsjenia. Ezhiev er en av komiteens viktigste kontakter i området og spiller en stor rolle i arbeidet for menneskerettigheter lokalt. Han besøkte Norge og Helsingforskomiteen i november 2003. Imran Ezhievs sikkerhets- situasjon er sammen med et nylig drap på en medarbeider i Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforeningen, eksempler på at menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter - trass i hva russiske myndigheter hevder.Les brevet til Putin Les om Ezhievs besøk i NorgeDen internasjonale Helsingforsføderasj- onen (IHF) om drapet på menneskerettighetsaktivisten Aslan Davletukaev

 

 

 

NY DOKUMENTAR: "Må vi arve hatet?"

 

Lansering i Serbia, Montenegro og Bosnia

 

 

 

(21 januar 2004) Undervisnin- gsleder Enver Djuliman og informasjonsleder Lillian Hjorth reiser til Serbia, Montenegro og Bosnia- Hercegovina 22 - 30 januar for å lansere filmen "Må vi arve hatet?". Dokumentar- en følger ungdom i Serbia gjennom en ni-dagers menneskerettighetsskole. De har ulik etnisk bakgrunn og er preget av krigene på 1990- tallet. Vi er med på diskusjoner og utflukter og får ta del i tanker om liv og fremtid. Filmen viser hvordan kontakt mellom mennesker bryter ned fordommer og stereotypier. De lokale Helsingforskomiteene står for pressekonferanser og visninger

 

Om filmen Om "Menneskerettighetsskoler på Balkan"

 

 

 

Gledelig nyhet:

 

Flere menneskerettsskoler for flyktningungdom

 

 

Ungdommer på mr-skole i Hurdal, nov. 2003 SE FLERE BILDER FRA HURDAL

 

 

(20 januar 2003) Helsingforskomiteen fikk i dag vite at Kommunal- og regionaldepartementet også i 2004 vil støtte våre menneskerettighets- skoler for flyktningungdom i Norge. Erfaringer fra fjorårets skoler, som involverte mer enn 100 ungdommer, har vært meget positive. I år vil vi legge vekt på å videreutvikle samarbeidet med kommuner som satser på kompetanseoppbygging når det gjelder enslig mindreårige asylsøkere.Om menneskerettighets- skoler for flyktningungdom Kronikk om prosjektet i Dagbladet

 

 

 

Studier i menneskerettigheter

 

(16 januar 2004) I dag er oppstart av modul 4: "Menneskerettigheter i kriser, krig og katastrofer" på Menneskerettighetsstudiet ved Høgskolen i Buskerud. Helsingforskomiteen har hatt en sentral rolle i å bygge opp studiet som foruten menneskerettigheter, også omhandler flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Komiteens representanter holder jevnlig foredrag på kurset. Undervisningen gjennomføres i løpet av fire helgesamlinger fra fredag til søndag. Forelesere fra ulike fag- og ressursmiljø vil bl.a. fokusere på militær folkerett, freds- og forsoningsprosesser, den internasjonale straffedomstolen, rettsoppgjørene i Rwanda og det tidligere Jugoslavia, rettferdig krig og rettferdig fred - samt nye trusler mot verdensfreden. For påmelding og søknadsskjema kontakt Høgskolen i Buskerud. Mer om studiet

 

Må vi arve hatet?

Dokumentar om en menneskerettighetsskole i Serbia

 

 

 

(15 januar 2004) I filmen møter vi ungdommer på men- neskerettighetsskole i Serbia. Alle ungdommene, enten de har albansk, bosnisk-muslimsk eller serbisk ortodoks bakgrunn har blitt påvirket av de mange krigene og konfliktene som landet har vært gjennom på 1990-tallet. For mange av dem er det første gang de treffer ungdom med annen etnisk bakgrunn enn dem selv. Vi følger de unge i samtaler og diskusjoner rundt menneskerettigheter og sameksistens, er med på utflukter og får ta del i deres tanker om liv og fremtid. Vi ser også hvordan kontakt mellom mennesker bidrar til å bryte med fordommer og stereotypier. Godt egnte til

 

undervisning i ungdomsskole og videregående skole. Finnes på DVD og VHS / engelsk og norsk versjon Kan kjøpes i Helsingforskomiteen

 

 

 

Armenia: Uverdige forhold i fengslene

 

 

Disse guttene fra Jehovas vitner nekter militærtjeneste pga. religiøs

 

overbevisning. For dette havner de i fengsel. Foto: Gunnar M. Karlsen

 

 

(9 januar 2004) I en ny rapport, "Conditions of detention in the Republic of Armenia", kritiserer Helsingforskomiteen forholdene for varetekts- innsatte. Ofte er cellene i dårlig forfatning og med mangelfull belysning. Ernæringen er ikke tilstrekkelig for å sikre god helse. Selv om rapporter de siste åreneforteller om bedrede forhold, er det langt igjen til FNs minimums- krav er nådd. Helsingforskomiteen samler i samarbeid med vår søsterorganisasjon i Armenia informasjon om fengselsforhold, med målsetting å bedre situasjonen for de innsatte. Rapporten

 

Helsingforsføderasjonen om muslimske hodeplagg

 

Et forbud kan krenke religionsfriheten

(5 januar 2004) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) uttrykte 17 desember bekymring i forhold til et forslag om et lovforbud i Frankrike mot bruk av religiøse symboler i skoler og i andre offentlige institusjoner. "The International Helsinki Federation for Human Rights is concerned that a French presidential commission proposal to enact a law banning religious symbols in schools and other public institutions would violate France's international commitments to protect the freedom of religion. (...) Les uttalelsen

 

SE BILDER fra menneskerettighetsskole i Hurdal

 

 

 

(5 januar 2004) I løpet av ni dager fikk vel 15 flyktningung- dommer og fem norske ungdommer kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på "menneskerettighetsskole" i Hurdal i november. Nå kan du se bilder fra skolen. Hva betyr retten til betyr retten til utdanning, til personlig integritet, til å delta i samfunnet? Her er det Izet, Monika, Sayeh, Ina som diskuterer med lærer Kirsti Thorsen.SE BILDER med kommentarer Les også artikkel i Aftenposten om menneskerettighetsskolen

 

OSSE kritisk:
Valget i Uzbekistan kommer til kort
(28 desember 2004) Bortsett fra mindre forbedringer siden 1999 kommer Uzbekistans parlamentsvalg 26 desember betraktelig til kort i forhold til internasjonale demokratiske standarder, rapporterer OSSEs Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Myndighetene har dessverre sviktet i å gjennomføre et pluralistisk, konkurransepreget og gjennomsiktig valg, sier Lubomir Kopaj, leder av ODIHR Limited Election Observation Mission i Uzbekistan. En oversiktLes hele saken

OSSE om andre valgrunde i Ukraina:
Nærmere internasjonale standarder
(28 desember 2004) - Jeg er glad for å kunne si at valgene i Ukraina på kort tid har kommet mye nærmere OSSEs og andre europeiske standarder, sier en talsmann for valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. De 1370 observatørene har rapportert at ved gjenvalget av president 26 desember ble færre velgere utsatt for press, valggjennomførelsen var mer gjennomsiktig, og media var mer balansert enn i forrige runde. En oversiktLes hele saken En oversiktLes OSSEs konklusjoner

Ny utgave av MR-magasinet! 
MENNESKERETTIGHETSMAGASINET 

En oversiktEn oversiktMR-magasinet

(21 desember 2004) Det nye MR-magasinet har mye godt stoff: *Kastanjerevolusjonen i Ukraina * Hviterussland etter valgene i oktober *Homofili, dødsstraff og et gammelt hotell (fler- kulturell forståelse i Barents- regionen) *Urealistiske drømmer om Kosovo *Dayton-avtalen en del av det bosniske problemet *Rettsoppgjør i Rwanda *Et fag som samler! (om et nytt KRL-fag) *Lykken er.. Oslo fengsel? (intervju med leder av Armenia Helsinki Assosiation) og enda mer. Alle medlemmer får magasinet tilsendt i posten.

Regjeringen saboterer internasjonal lov
(20 desember 2004) VG Nett har i flere artikler skrevet om Toita Asjgirieva som filmet en russisk massakre i Groznyj i februar 2000.
I fjor flyktet hun til Norge med ektemannen Isa Isajev. I høst fikk de avslag på sine asylsøknader. I dag skriver VG om Ousman Ferzaouli, den tsjetsjenske utbryterregjeringens ambassadør for Norden som mener regjeringen saboterer internasjonal lov i denne saken. Sammen med Toita har han møtt norske politikere for å diskutere Norges forhold til Tsjetsjenia-konflikten. SVs Bjørn Jacobsen og Heikki Holmås stiller spørsmål ved regjeringens politikk overfor asylsøkere fra Tsjetsjenia. I dag vil Holmås sende brev til kommunalminister Solberg der han ber om svar på hvorfor myndighetene ikke følger FNs retningslinjer i sin behandling av tsjetsjenske asylsøkere. En oversiktLes saken i VG Nett MER OM SAKEN: En oversiktHelsingforskomiteen 9 desember: Horribelt avslag En oversiktNOAS kritisk mot UDI En oversiktAmnesty kritisk mot UDI En oversiktUDI avviser kritikken En oversiktSamleside om Tsjetsjenia En oversiktSE BILDER fra Tsjetsjenia 2004 

Dommer i Wacko-saken får refs
(13 desember 2004) Sorenskriver Carl Hugo Lund får sterk kritikk av Tilsynsutvalget for dommere på grunn av sarkastisk og nedlatende oppførsel i Wacko-saken, melder VG og NRK i dag. Thomas Wacko, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, døde som følge av politipågripelse i juni 2003. Politibetjenten ble frifunnet for "ved uaktsomhet å ha forvoldt en annens død" av Heggen og Frøland tingrett 19 mars 2004. Helsingforskomiteen mente sorenskriver Lund ledet forhandlingene på en måte som hindret fullgod rettslig belysning av alle sakens sider, og ba statsadvokatembetet i Oslo anke saken. Wackos familie reagerte også sterkt på dommerens oppførsel og klaget ham inn for Tilsynsutvalget for dommere, som nå kommer med kraftig kritikk. En oversiktLes saken i VG En oversiktLes saken i NRK En oversiktLes klagebrevet til statsadvokaten

Twin-municipalities jointly work with their youths
(December 6  2004) Severomorsk and Sør-Varanger municipalities together carrry out two projects aimed at youths and financed by the Barents Secretariat. Project named "Multicultural understanding in the Barenst-region" was initiated by the Norwegain Helsinki Committee and has been going on for two years. Teenagers and teachers from Severomorsk and Sør-Varanger gathered together four times by turn in Norway and Russia and learned about human rights, multicultural understanding and peaceful conflict resolution... En oversiktIn depth

Horribelt avslag
UDIs praksis kan være i strid med folkeretten

En oversikt
Tsjetsjenia februar 2004 

(9 desember 2004) Helsingforskomiteen mener avslaget på asylsøknadene til Toita Asjgirieva og Isa Isajev representerer et mulig brudd på folkeretten. skriver VG Nett - Dette horrible avslaget viser hvilke konsekvenser UDIs holdning til tsjetsjenske asylsøkere kan få, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen til VG Nett. Helsingforskomiteen får støtte fra Amnesty, Flyktningerådet og Norsk Organisasjon for  Asylsøkere (NOAS) i sin kritikk av myndighetenes praksis. Les saken: Helsingforskomiteen: Horribelt avslag

Helsingforskomiteen:  
Kritisk til valg i Irak januar 2005 
(6 desember 2004) Helsingforskomiteen er kritisk til at det er mulig å gjennomføre et forsvarlig valg i Irak 30 januar 2005. Hovedgrunnen er at en vanskelig sikkerhetssituasjon i deler av landet kan utelukke grupper av befolkningen fra å delta i valget, eller til å stemme på fritt grunnlag. Det er også et spørsmål om det er tid nok til forberedelser av manntallslister og annen nødvendig logistikk. Endelig er det et spørsmål om den politiske prosessen med å etablere og gjøre kjent de politiske partiene vil være kommet langt nok til å unngå en rent ”etnisk-religiøs” stemmegivning under valget. Et tidlig valg kan bidra til ytterligere splittelse. En oversiktLes bakgrunnsnotatet

FNs høykommissær for menneskerettigheter Louis Arbour: 
Den positive utviklingen innen internasjonal strafferett er irreversibel

En oversikt

(3 desember 2004) Representanter fra norske menneskerettighets- organisasjoner møtte mannsterke opp da FNs høykommissær for menneskerettigheter Louis Arbour besøkte Menneskerettig- hetshuset 3 desember. At hun setter pris på kontakten med de frivillige organisasjonene er tydelig."– Jeg insisterer alltid på å treffe uavhengige organisasjoner i landene jeg besøker." Arbour er fersk i sin stilling som høykommissær. Hun tiltrådte i juli i år og har tidligere blant annet vært hovedanklager ved De internasjonale straffedomstolene for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia og Rwanda.(...)En oversiktLes artikkelenEn oversikt FN rapporten som Arbour kommenterer i artikkelen: "A more Secure World" En oversiktReferat fra Arbours møte med Senter for menneskerettigheter

Amnesty og Helsingforskomiteen:
Brev til Europarådets torturkomité om forhold i  norske fengsler
(2 desember 2004) "Amnesty International Norway and the Norwegian Helsinki Committee want to express to you some concerns related to recent developments in Norwegian prison regulations, in particular in relation to a recent plan of measures for implementing pre-trial detention and prison punishment by The Norwegian Criminal Ward Authorities
[Kriminalomsorgens sentrale forvaltning]. En oversiktLes brevet til Europarådets torturkomité

 

Mini - seminar 3 desember 
FNs Høykommissær for menneskerettigheter Louise Arbour i Norge
(26 november 2004) Det norske menneskerettighetshuset har gleden av å invitere til et mini-seminar fredag 3 desember kl 9.45 – 10.45, med nylig tiltrådte FNs Høykommissær for menneskerettigheter Louise Arbour. Arbours hovedoppgave er å koordinere og være en pådriver for FNs arbeid for menneskerettighetene. FN, Høykommissæren og andre aktører på menneskerettighetsfeltet må i større grad enn tidligere forsvare etablerte prinsipper og roller. Vi håper at Arbour på seminaret vil benytte anledningen til å reflektere over disse utfordringene, og over hvordan andre kan bidra til å fremme hennes og FNs arbeid for menneskerettighetene. En oversiktInformasjon og påmelding

 

Ukrainaseminar 2 desember 
Kharkov Human Rights Protection Groups innlegg
(1 desember 2004) Helsingforskomiten, i samarbeid med NUPI, arrangerer den 2 desember et seminar om situasjonen i Ukraina.  Ett av innleggene var planlagt for lederen for Kharkov Human Rights Protection Group, Evhen Zakharov. Situasjonen i Ukraina er fremdeles uavklart, og Zakharov har vurdert det som vanskelig å forlate landet nå. I stedet har han tilbudt Helsingforskomitéen å publisere noe av materialet som har blitt offentliggjort i Kharkov. Dokumentene gir et bilde av omfanget av manipulasjoner ved valget som fant sted den 21.november, samt en vurdering av juridiske forhold som kan bidra til en løsning av den pågående krisen i landet.En oversikt Evhen Zakharov, lederen for Kharkov Human Rights Protection Group

 

Avventende i forhold til utviklingen i Ukraina

En oversikt

(24 november 2004) Etter at nesten alle stemmene var talt opp etter president- valget i Ukraina, erklærte den sentrale valgkommisjonen at den sittende statsministeren Victyor Janukovitsj var vinneren. - Alt tyder på at opposisjonens kandidat Victor Jusjtjenko er valgets reelle vinner, uttaler Helsingforskomiteens Berit Lindeman. - To uavhengige valgdagsmålinger gir Jusjtjenko en ledelse på 10 prosentpoeng, og i tillegg har både nasjonale og internasjonale observatører rapportert om massiv manipulasjon ved stemmegivning og opptelling av stemmesedler. En oversiktLes mer

 

Helsingforskomiteen besøker Death Row i Texas
(22 november 2004) Generalsekretær Bjørn Engesland, assisterende generalsekretær Gunnar Karlsen og Amnesty Norges general- sekretær Petter Eide er denne uken i Texas for å få mer kunnskap om bruk av dødsstraff i USA. De har besøkt Polunsky Unit i Houston som huser 450-480 fanger på dødsceller. I går snakket de fire timer med to gutter som venter på henrettelse for forbrytelser de gjorde som mindreårige. Den ene gutten har sittet på dødscelle i 11 år, og familien kaller ventetiden "den reneste tortur". I dag følges besøkene opp i samtaler med ledende jurister og advokater. Den norske Helsingforskomité er prinsipielt i mot dødsstraff. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter forbyr dødsdom for "forbrytelser begått av personer under 18 år". 

Skole for flerkulturell forståelse 
Russisk og norsk ungdom sammen i Tromsø
(21 november 2004) Fram til lørdag 27 november deltar 20 russiske og norske ungdommer på en ni-dagers skole for flerkulturell forståelse i Tromsø. Skolen er et ledd i Barentsprosjektet som Helsingfors- komiteen har drevet siden 1998 i samarbeid med Sør-Varanger og Tromsø kommuner på norsk side og Severomorsk byadministrasjon og Murmansk by på russisk side. Målsettingen er å skape positive arenaer og tiltak som kan bidra til å bygge broer mellom mennesker med ulik nasjonalitet og bakgrunn i regionen. Partnerne har tidligere organisert en rekke skoler for menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for ungdom og voksne i både Sør-Varanger og Murmansk. En oversikt En oversikt

Main Concerns of the IHF General Assembly:
Restricting Democracy and Basic Rights in the Name of Security: 
(Moscow and Vienna, 15 November 2004) On the occasion of the General Assembly of the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) in Moscow on 11-14 November, the Helsinki Committees shared results of their monitoring programs, which reveal an alarming of democratic principles and the rule of law in many OSCE countries, particularly where basic rights and freedoms are restricted under the pretext of promoting security. 
En oversiktIn depth

Brev til statsminister Bondevik 
Hvordan styrke Menneskerettighetskommisjonen?
(11 november 2004) I forbindelse med statsminister Kjell Magne Bondeviks besøker New York og FNs hovedkvarter, blant annet for å diskutere reformer av FNs organer, har Helsingforskomiteen oversendt et notat om FNs menneskerettighetskommisjon. Helsingforskomiteen drøfter hvordan kommisjonen kan øke sin tyngde og effektivisere sitt arbeid. Ett av flere aktuelle spørsmål som fokuseres er hvilke land som skal ha medlemskap og i hvilken grad det skal stilles vilkår for slikt medlemskap. En oversiktLes bakgrunnsnotat

Seminar torsdag 18 november
Hviterussland etter høstens valg

En oversikt
Situasjonen i Hviterussland er urolig. Her demonstreres det mot regimets nye fengslinger av journalister 

(10 november 2004) Torsdag 18 november fra kl 10.00 til 13.00 inviterer Norsk Uten- rikspolitisk Institutt (NUPI) og Helsingforskomiteen til seminar om situasjonen i Hviterussland etter presi- dentvalget og folkeavstem- ningen 17 oktober. Innled- ere er Zhanna Litvina (leder av ”Belarusian Association of Journalists”), Anatoly Liabedzka (leder av det liberale partiet United Civil Party) og Alexander Milinkevich (leder av organisasjonen Regionalt ressurssenter ”Ratusha”). Helsingfors- komiteens Berit Lindeman som observerte valgene vil også sitte i panelet. Det vil presenteres en plakatutstilling om det sivile samfunn i Hviterussland. En oversiktProgram og påmelding 

Helsingforskomiteen gratulerer:
Årets Ossietzky-pris til Aage Borchgrevink

En oversikt

(15 november 2004) Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, ble i dag  delt ut til Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. Aage begynte å arbeide for Helsingforskomiteen allerede i 1992, først som sivilarbeider og siden som rådgiver. Han har skrevet en rekke rapporter og drevet aktivt menneskerettighetsarbeid særlig i forhold til konfliktene på Balkan og i Nord-Kaukasus. De siste årene har han fokusert spesielt på krigen i Tsjetsjenia - den største menneskerettslige krisen i Europa i dag. Aage har også markert seg i den norske

offentlighet som kritiker og skjønnlitterær forfatter, med "Arkivene" (2000), "Eurostories" (2002) og "Folke- vandringer" (2004). En oversiktSe også www.Journalisten.no 

style="MARGIN-TOP: 0px" align="left"> 

Seminar om Armenia 17 november
Europarådsmedlemskap uten effekt?
(16 november 2004) Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Den norske Helsingforskomité inviterer til seminar om situasjonen i Armenia. Et hovedspørsmål vil være hvilken effekt Armenias medlemskap i Europarådet har hatt på utviklingen av demokrati og menneskerettigheter? Seminaret finner sted i Tordenskioldsgate 6b onsdag 17 november fra kl 10.00 til 12.00 Seminarspråk: russisk og norsk med tolkning.
En oversikt

 

"Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia uten ende"
(11 november 2004)  Krigen i Tsjetsjenia blir en hovedsak på årsmøtet til Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) som starter i Moskva i dag. Representanter fra i alt 44 Helsingforskomiteer og assosierte medlemmer, deriblant den norske komiteen, samles for å drøfte samarbeid og sentrale menneskerettslige problemstillinger i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. I ettermiddag vil Helsingforsføderasjonens årlige pris “2004 IHF Recognition Award”, gis til Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforening for fremragende og modig menneskerettighetsarbeid når det gjelder konflikten i Tsjetsjenia. En oversiktPressemelding fra IHF En oversikt

Den internasjonale Helsingforsføderasjonen:
Appell til EU om Tsjetsjenia-konflikten 

(Vienna, Oslo 2 November 2004) "The second phase of the armed conflict in the Chechen Republic, defined by the Russian Federation as a “counter-terrorist operation” has lasted five years. Civilians represent the primary victims of this conflict, and blatant violations of human rights and humanitarian law have been pervasive. The climate of impunity dominates the situation in and around Chechnya. Russian authorities persist in conducting a policy of force in the Republic and seem unwilling to change their approach despite the failure of their actions to bring stability to the region" .En oversiktLes resten av brevet til EU

 

Rettsoppgjøret i Rwanda 

En oversikt
Harald Stabell (t.v) og Gunnar M. Karlsen, Rwanda

(8 november 2004) Norge bør spille en aktiv rolle i forhold til rettsoppgjøret i Rwanda, blant annet ved å søke å påvirke myndig- hetene til å styrke rettssikkerheten i det nasjonale retts- oppgjøret og til å samarbeide med Den internasjonale domstolen i Rwanda. Hvis det folkelige rettsoppgjøret i gacaca-domstolene ikke oppleves som rettferdig av befolkningen, legges grunnlaget for ny konflikt. Dette skriver advokat Harald Stabell og Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen i en kronikk i Dagbladet. En oversikt

 

Hviterussland: 

Helsingforskomitéen protesterer mot domfellelser
(5 november 2004) Helsingforskomitéen har sendt et protestbrev til den Hviterussiske president Alexander Lukasjenko i protest mot at nye journalister har blitt fengslet og bøtelagt i Hviterussland. Den ene av dem, den unge Pavel Mazheika, ble dømt til 7 dagers administrativt fengsel for å ha båret en plakat med teksten "I Grodno dømmes journalister" i en stille sympatierklæring for en straffedømt redaktør.  Pavel har tidligere sonet over ett år for å ha skrevet en artikkel i den nå nedlagte avisen Pahonia som "fornærmet presidenten".  Pavel har nå sultestreiket i fire dager i protest mot dommen og undertykkelse av ytringsfriheten i landet. En oversikt

 

Irak må bli medlem av ICC
(29 oktober 2004) Oslo Kurdiske Arbeidsgruppe for Menneskerettigheter og Helsingforskomiteen ber i et brev kurdiske myndigheter i Nord-Irak arbeide for at landet skal bli medlem av Den internasjonale Straffedomstolen. Dette vil være et viktig grep for å styrke rettsstaten og forhindre flere grove menneskerettighetsforbrytelser i Irak.
En oversikt
Les brevet

En oversiktLes mer om ICC

En oversiktOversikt over medlemsstatene

 

Ny menneskerettighetsskole i Murmansk 
(29 oktober 2004) I løpet av neste uke vil fire representanter fra Helsingforskomiteen reise til Murmansk for å være til stede ved årets menneskerettighetsskole for norske og russiske skoleungdommer. Samtidig skal også norske og russiske lærere få kursing i menneskerettighetsundervisning. Helsingforskomiteens general- sekretær Bjørn Engesland vil dessuten delta på en internasjonal konferanse 2 november om samarbeidet i Barentsregionen.
En oversikt
Les mer om Barentsprosjektet

Menneskerettighetskurs for lærere 
(27 oktober 2004) Et tredvetalls lærere er samlet i Kristiansand for å få informasjon og lære mer om menneskerettighetsundervisning. Kurset er et samarbeid mellom FN-sambandet, Raftohuset, Amnesty og Helsingforskomiteen. Foruten flere foredrag om menneskerettigheter skal lærerne få informasjon om det nye valgfaget i menneskerettigheter på videregående skole. Undervisningsleder i Helsingforskomiteen Enver Djuliman skal snakke om metoder i undervisningen. En oversiktOm Helsingforskomiteens menneskerettighetsundervisning En oversiktOm valgfaget "Menneskerettigheter" 

Norge svikter i kampen mot folkemord

En oversikt

(23 oktober 2004) Allerede for to år siden fikk norske myndigheter vite at 15-20 folke- mordmistenkte rwandere var i landet, men lite skjedde. Dette skriver Aftenposten 23 oktober.  - Dette er en sendrektighet som tyder på at man ikke har forstått alvoret i disse sakene kommenterer assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Helsingforskomiteen. En oversiktLes artikkelen

En oversiktLes også Aftenposten 22 oktober: Jakt etter folkemordere i Norge
En oversikt
SE BILDER fra Helsingforskomiteens reise til Rwanda, oktober 2004

 

Støtt det sivile samfunn i Hviterussland! 
(22 oktober 2004) Helsingforskomiteen fordømmer de hviterussiske myndigheters angrep på demonstranter, journalister og representanter fra opposisjonen som fant sted 19 oktober. Den fredelige demonstrasjonen var en reaksjon på det omfattende og systematiske valgfusket som skjedde ved valget og folke- avstemningen 17 oktober. "On 19 October 2004 Belarusian riot police forcibly broke up a peaceful protest meeting in the center of Minsk. During the police action, several people were beaten, among them the opposition leader Anatol Liabedzka, Chairman of the United Civil Party. Liabedzka was hospitalized after the attack with broken ribs, concussion and kidney injuries. Les mer En oversiktLes Helsingforskomiteens foreløpig rapport om valget og folkeavstemningen En oversiktSamleside om Hviterussland

 

SE BILDER: Forsoning og rettsoppgjør i Rwanda 

En oversikt

(21 oktober 2004) Helsingforskomiteen var på sin andre fakta- reise i Rwanda 7-13 oktober for å studere rettsoppjør og forsoning etter folkemordet i 1994 der mer enn 800 000 mennesker ble drept i løpet av 100 dager. Det rwandesiske samfunnet arbeider nå med å bearbeide de mange sårene etter massakrene. Helsingforskomiteens Gunnar M. Karlsen og advokat Harald Stabell  besøkte Den internasjonale dom- stolen for Rwanda og undersøkte også prosessen der man tar i bruk de tradisjonelle folkedomstolene (Gachacha) for å bidra til rettferdighet og forsoning. En oversiktSE BILDER med kommentarer

   
Hviterussland slår ned opposisjonen 
(21 oktober 2004) - Politiet gikk svært systematisk til verks, og de visste tydeligvis hvem de skulle arrestere. De gikk inn i folkemengden og plukket ut medlemmer av opposisjonen, sier Helsing- forskomiteens Berit Lindeman til Aftenposten på telefon fra Minsk. Rundt 500 personer fra opposisjonen demonstrerte tirsdag kveld i Minsk mot søndagens folkeavstemning der president var den store seierherren.  Demonstrantene veivet med bannere med teksten: "Nei til tyranni", og forsamlingen ropte taktfast: "Nei til diktatur, ja til Hviterussland". Men i Hviterussland er demonstrasjoner totalt forbudt, og politiet ble snart sendt inn for å stoppe protestene. Les mer En oversiktLes foreløpig rapport om valget og folkeavstemningen En oversiktSamleside om Hviterussland

 

Viktig forslag mot straffrihet 
( 19 oktober 2004) Den norske riksadvokaten foreslår å etablere en spesialenhet som skal etterforske krigsforbrytelser, folke- mord og andre internasjonale forbrytelser. Ifølge forslaget skal etterforskningen skje i regi av Nye Kripos, mens et nasjonalt statsadvokatembete vil få ansvar for påtale. "Dette er et viktig forslag. Nå må norske politiske myndigheter prioritere å få det nye apparatet på plass, slik at Norge kan bidra til å forhindre straffrihet for grove overgrep. Norge må ikke være et fristed for personer som har begått grove overgrep," sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. 
En oversiktViktig forslag, Uttalelse fra Helsingforskomiteen

En oversiktØnsker spesialenhet for tungt kriminelle, Aftenposten 14 oktober

En oversiktHåper på rask oppstart, Aftenposten 14 oktober

Hviterussland: henko fester grepet 

President Lukas

(Minsk og Oslo 18 oktober 2004) - Resultatet av valget i Hviterussland gir et parlament der opposisjonen ikke er representert med en eneste kandidat. I tillegg viser offisielle resultater et overveldende flertall for å gi president Lukashenko mulighet til å stille til valg en tredje periode. Dette forteller Helsingforskomiteens Berit Lindeman fra Hvite- russlands hovedstad Minsk. Lindeman følger situasjonen i landet etter at det ble gjennomført en kombinert folkeavstemning og valg til ny nasjonalforsamling. En oversiktLes foreløpig rapport En oversiktSamleside om Hviterussland En oversiktPressemelding fra OSSE

 

Tsjetsjenia:

- Norge kan gjøre mer

En oversikt

(13 oktober 2004) Generalsekretær Bjørn Engesland mener Norge kan og bør gjøre mye mer i forhold til konflikten i Tsjetsjenia, skriver VG nett. - Konflikten har i seg en akutt fare for spredning, både på russisk og georgisk side. Vi ser eksempler på at mer ekstreme virke- midler tas i bruk, noe tragedien i Beslan viser. Norge må bidra til å legge til rette for samtaler mellom partene sier han. Les saken

En oversiktI en ny rapport fra Helsingforskomiteen dokumenteres en rekke overgrep mot sivilbefolkningen og menneskerettighetsforkjempere i Tsjetsjenia og Ingusjetia. Les saken på VG Nett 
En oversiktRapporten kan kjøpes i trykket utgave
En oversikt"Flyktet fra terror, truet i Norge" VG Nett om familien Kungajev


Helsingforskomiteen på OSSE-møte

(12 oktober 2003) Helsingforskomiteen deltar på implementeringsmøtet til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i Warsawa 4-15 oktober. Komiteen bidrar blant annet med innlegg over ulike temaer som menneskerettighetsundervisning, valg- observasjon og menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia. 

En oversiktHuman Rights Education ved Enver Djuliman

En oversiktFundamental Freedoms ved Ole Benny Lilleås      

En oversiktDemocratic elections ved Ole Benny Lilleås  

En oversiktOm OSSEs implementeringsmøte i Warsawa

Seminar 1:                    

Bør Dayton-avtalen endres?

(12 oktober) Dayton-avtalen avsluttet krigen i Bosnia-Hercegovina i 1995. Den satte etniske rammer for staten og har derfor bidratt til forlengelse av nasjonalistiske styringsformer i stedet for utvikling av reelt demokrati. Krav til endring av avtalen kommer nå både fra Bosnia-Hercegovina og fra utlandet. Helsingforskomiteen inviterer til seminar og diskusjon fredag 15 oktober kl. 13. En oversiktProgram og påmelding

 

Seminar 2:                    

Erfaringer med Helsingforskomiteens menneskerettighetsskole for flyktningungdom

(12 oktober) Det er viktig å gi flyktningungdommer en god start når de kommer til Norge. Men hvordan tar man best i mot disse unge menneskene? Helsingforskomiteen har i flere år arrangert menneskerettighetsskoler der flyktningungdom og norsk ungdom kommer sammen i ni dager for å bli kjent, bryte ned fordommer og lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering. Komiteen inviterer til seminar og diskusjon fredag 22 oktober kl. 13. En oversiktProgram og påmelding

Helsingforskomiteen på faktareise
Rettsoppgjør og forsoning i Rwanda 

En oversikt
Foto: Sylo Taraku 

(8 oktober 2004) Helsing- forskomiteens Gunnar M. Karlsen og advokat Harald Stabell er på  reise til Rwanda for å vurdere hvordan arbeidet med rettsoppgjør og forsoning etter krigen og folkemordet i 1994 forløper. De skal også besøke Uganda og Tanzania og ha møter med representanter for den internasjonale domstolen for Rwanda som har sete i Arusha, Tanzania. Helsing- forskomiteen har siden 2002 fulgt rettsoppgjør og forsoningsarbeid i Rwanda. 

En oversiktEn oversiktLes artikkelen "Forsoning i Rwanda?", mai 2004

En oversiktSamleside for Rwanda 

Utenriksministeren i Armenia, Aserbajdsjan og Georgia
(4 oktober 2004) I anledning av at Utenriksminister Jan Petersens reiser til Armenia, Aserbajdsjan og Georgia i egenskap av å være formann i Europarådets ministerkomité, ønsker Helsingforskomiteen å gjøre oppmerksom på noen saker det er viktig å sette fokus på. En oversiktBakgrunnsnotat til utenriksministerens reise til Armenia, Aserbajdsjan og Georgia oktober 2004

Seminar og rapportlansering 8 oktober 13.00 - 15.00
Hvordan kan Norge og det internasjonale samfunn bidra til å løse konflikten i Tsjetsjenia?

(4 oktober 2004) Fredag 8 oktober organiserer Helsingforskomiteen et åpent seminar om Tsjetsjenia i våre nye lokaler i Tordenskioldsgate 6b. Anledningen er lanseringen av rapporten “The Silencing of Human Rights Defenders in Chechnya and Ingushetia” som er utgitt av den norske Helsingforskomité og Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF). Rapporten dokumenterer forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere i området. På seminaret vil det også bli paneldebatt med spørsmålet: Hva kan Norge og det internasjonale samfunn gjøre for å bidra til en løsning på konflikten i Tsjetsjenia?
En oversiktProgram og påmelding En oversiktBestill rapporten

Brev fra NGO-forum til norske myndigheter: 
Norge og FNs generalforsamling 2004 

(1 oktober 2004) Nitten norske menneskerettighetsorganisasjoner har  utarbeidet et dokument med anbefalinger til hva norske myndigheter bør legge vekt på under FNs generalforsamling i New York. "Menneske- rettighetssituasjonen i en rekke land gir grunn til bekymring. Generalforsamlingen er en viktig mulighet til å påkalle aktuelle myndigheter og aktører til ansvar, en mulighet vi håper norske myndigheter ikke vil la gå fra seg. Særlig ber vi om at oppmerksomhet rettes mot Afghanistan, Burundi, Israel og de okkuperte områdene, Iran og Den russiske føderasjon. Vi ber også om at oppmerksomhet rettes mot menneskerettigheter i kampen mot terror... En oversiktBrevet til Utenriksministeren En oversiktDokumentet En oversiktFNs generalforsamling

Skriv under på brev til den russiske ambassade:
Krigen i Tsjetsjenia trenger en politisk løsning

En oversikt

 

 

 

 

(21 september 2004) Helsingforskomiteen aksjonerer i høst for at russiske myndigheter skal prioritere å finne en politisk løsning på Tsjetsjeniakonflikten. 20-23 september får studenter ved Universitetet i Oslo mulighet til å skrive under på en appell ved komiteens stand på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 6-8 oktober aksjonerer komiteen på Høgskolen i Oslo. Deretter skal brevet sendes til den russiske ambassade.En oversiktLes brevet En oversiktLes bakgrunnsinformasjon  

Silencing of Human Rights Defenders in Chechnya and Ingushetia En oversiktLes også: Jurij Budanov bør sone sin dom:  Pressemelding fra Amnesty International Norge og Helsingforskomiteen (22 september)
(15 September 2004) The International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) and the Norwegian Helsinki Committee today released a study documenting the persecution of human rights defenders in Chechnya and Ingushetia.
En oversiktIn depth En oversiktRapporten selges i trykket utgave. Ta kontakt

Ny rapport fra Helsingforsføderasjonen (IHF)
Diskriminering av muslimer i EU-land 
(14 september 2004) Rapporten, som presenteres på en OSSE-konferanse i Brussel i dag, fokuserer på økende anti-muslimske holdninger i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia. Rapporten diskuterer en ofte ubalansert og stereotyp mediedekning, diskriminering av muslimer i forhold til arbeid og bolig og ikke minst fysiske og verbale angrep mot gruppen. "As the fight against terrorism has been stepped up, and public debate has increasingly focused attention on Islamic extremism, Muslim minorities have come under growing pressure in these countries and elsewhere," kommenterer Aaron Rhodes, leder for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen. En oversikt"Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU Member States"

Menneskerettigheter for flyktningungdom og norsk ungdom 

En oversikt
Ungdommene har også drama på  menneskerettighetsskolen, (her fra Nesna, 2002)  Foto: Kristin Jørgensen

(10 september 2004) 20 ungdommer fra Mongolia, Afghanistan, Etiopia, Palestina, Irak, Iran, Somalia og Norge skal være sammen i Hurdal i ni dager for å lære om menneskerettigheter. Dette er en av flere skoler som blir organisert i år. Hovedmål er, ved å gi opplæring i menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt-

håndtering, å bidra til positiv holdingsskapning slik at de unge kan tilpasse seg den nye virkeligheten og det norske samfunnets behov. En oversikt En oversiktHvilken start gir vi våre flyktninger? Kronikk i Dagbladet om menneskerettighetsskoler for flyktningungdom

Joint NGO statement on the Beslan Hostage Tragedy
(8 september 2004) Out of respect for the victims of the tragedy, their relatives and the national, two-day period of mourning, the release of this statement was delayed until 8 September. Human Rights Centre ‘Memorial’, Moscow Helsinki Group, All-Russia Movement for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH),International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), International League for Human Rights (ILHR)
En oversikt In depth

NY UTGAVE!
Menneskerettigheter en innføring 

En oversikt

(7 september 2004) Boken "Menneskerettigheter en innføring", som Helsingforskomiteen har bidratt til å utgi, er igjen kommet i ny revidert utgave". Siden førsteutgaven i 1999 har vi vært vitne til dramatiske hendelser - begivenheter som gjør det viktigere enn noensinne å fokusere på menneskerettig- hetene. Dette er den første innføring i emnet i sitt slag utgitt på norsk. Boken tar for seg 

ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og hvilke organisasjoner som er satt til å overvåke dem. Samtidig diskuterer boken aktuelle problemstillinger og presenterer konkrete eksempler fra fjern og nær, som bruken av glattceller i Norge, terrorangrepet på Word Trade Center og krigen i Irak. Kjøpes i bokhandel eller gjennom Humanist forlag.

Helsingforskomiteen fordømmer terror-aksjonen i Nord-Ossetia
En oversikt Les også uttalelse fra Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF) og Helsingforskomiteen i Moskva 
(2 september 2004) Helsingforskomiteen fordømmer terror-aksjonen i Nord-Ossetia der terrorister holder flere hundre skolebarn og foreldre som gisler. Terroristenes handlinger er totalt uakseptable. Det viktigste nå er å løse denne akutte krisesituasjonen med så få tap av menneskeliv som mulig. Videre må det internasjonale samfunn våkne opp, engasjere seg aktivt og legge press på russiske myndigheter for å skape en politisk løsning på konflikten i Tsjetsjenia og få slutt på den største menneskerettslige krisen i Europa. En oversiktLes mer En oversikt

 

Helsingforskomiteen i Armenia

En oversikt
Disse guttene fra Jehoves vitner nekter militærtjeneste pga. religiøs overbevisning. For dette havner de i fengsel   Foto: G. M. Karlsen 

(31 august 2004)  Gunnar M. Karlsen og Berit Lindeman er i Armenia denne uken for å følge opp et samarbeidsprosjekt med Helsinki Association of Armenia ved- rørende forholdene i armenske fengsler. De skal også ha møter med myndighetene om fengsels- reform.  Prosjektet er et bidrag til den pågående demokratiseringsprosessen i landet. Det er allerede skrevet to rapporter om prosjektet.

En oversikt 

 

Leder av Helsingforsføderasjonen Aaron Rhodes:
"The brutal Chechnya conflict is crying out for a political solution" 
(30 august) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) og Helsingforskomiteen i Moskva er meget kritiske til gjennomføringen av søndagens presidentvalg Tsjetsjenia og uttaler at internasjonale  minimumsstandarder for frie og rettferdige valg ikke var tilstede. Frekvensen av maktmisbruk, som allerede er meget høy i den krigsherjede republikken, økte merkbart i dagene før valget og de russiske valgmyndighetene ekskluderte konkurrentene til den Moskva-vennlige presidentkandidaten Alu Alkhanov. Les hele uttalelsen

Stolac, Bosnia-Hercegovina: 
Deklarasjon om ødeleggelse av kulturarv
(30 august 2004) Historikere, jurister, menneskerettighetseksperter, krigsveteraner, arkitekter og journalister var samlet på den internasjonale konferansen "Human Rights and Destruction of Cultural Memory" i Sarajevo, 23-24 april i år. Den norske Helsingforskomiteen og søsterkomiteen i Sarajevo organiserte konferansen i samarbeid med den bosniske statskommisjonen for verning av kulturarv. Nå er deklarasjonen fra konferansen ferdig utformet. En oversiktDeclaration of Human Rights and Destruction of Cultural Memory: The case of Stolac En oversiktLes også sak om ødeleggelse av kulturav i Stolac i MR-magasinet 1/2004

Flott åpning av det nye fellesskapet av menneskerettighetsorganisasjoner i Oslo sentrum 

(27 august 2004) I går ble de nye lokalene til Helsingforskomiteen og åtte andre menneskerettig- hetsorganisasjoner i Tordenskioldsgate 6b formelt åpnet. Inten sjonen med samlokaliseringen er å bli et enda mer slagkraftig miljø for menneskerettighetsarbeid i Norge og utlandet. Statsminister Kjell Magne Bondevik og et hundretalls gjester var 

En oversikt

tilstede. Barn fra Kastellet skole hadde bidratt med utsmykkingen av lokalene med et maleri på over 50 meter. En oversiktIntervju med generalsekretær Bjørn Engesland om flyttingen i MR-magasinet (s.3) En oversiktAmnesty om åpningen En oversiktStatsministerens tale ved åpningen

En konflikt full av terror 
(26 august 2004) Opptakten til tsjetsjenske og russiske valg preges ofte av terrorangrep. Tirsdagens to flystyrter kan være en ny omdreining i en lang terrorkrig, skriver Dagsavisen i dag. - Det fortsetter å skje overgrep i stor skala, først og fremst fra de russiskstøttede styrkene, kommentarer Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. - Hver måned kidnappes flere titalls personer, mange av dem forsvinner for godt. Les resten av saken  En oversiktSamleside om Tsjetsjenia

Trakassert i Aserbajdsjan
(23 august 2004) Først ble imam Ilgar Ibrahimoglu arrestert, så satte politiet menigheten hans på gata. Årsaken til arrestasjonen er trolig imamens frie og uavhengige holdning til aserbadjsanske myndig- heter. Dette skriver avisen Vårt Land 21 august. Avisen har også intervjuet Helsingforskomiteens Berit Lindemann som flere ganger har besøkt landet. Lindemann mener at aserbadjsanske myndigheter er redd for den unge imamen fordi han har stor appell blant vanlige folk.  - Han er ung og dynamisk og en klar ledertype. Dessuten har han ikke vært involvert i den klassiske politikken, sier hun. Les hele saken En oversikt

- Norske myndigheter må protestere mot at Storbritannia undergraver forbudet mot tortur 

En oversikt
Bjørn Engesland

(Oslo 20 august 2004) Norge må ta opp med myndig- hetene i Storbritannia at en nylig dom i landets nest høyeste domstol er i strid med det inter- nasjonale forbudet mot tortur. Dette krever Helsingforskomiteen i et brev til statsminister Bondevik 19 august. I en avgjørelse 11 august i år heter det at bevis som er oppnådd ved bruk av tortur i tredjeland kan brukes i terrorisme-saker, hvis den britiske regjeringen ikke har vært delaktig i torturen. – “Forbudet mot tortur hører med til kjernen i internasjonale

menneskerettigheter. Statene kan under ingen omstendigheter se bort fra dette forbudet, heller ikke i krig eller i bekjempelse av terrorisme”, sier generalsekretær Bjørn Engesland. En oversikt Les mer om Helsingforskomiteens synspunkter En oversiktBrevet til statsministeren

"Bygg broer ikke murer" i Mostar, Bosnia 

En oversikt
24 juli i år ble Mostars gamle bro endelig åpnet igjen. Bildet er fra 2003 og viser gjenreisnings arbeidet.

 

 

(9 august 2004) I går gikk startskuddet for den tredje inter- nasjonale menneskerettighetsskolen for ungdom i Mostar, Bosnia-Hercegovina. 20 norske og bosniske ungdommer skal i ni dager lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i denne byen hvis kjente bro "Stari Most" ble sprengt i biter under krigen i 1993. Etter flere års arbeid, ble broen gjenåpnet i sommer. Menneske- rettighets- skolen for ungdom er en del av prosjektet "Bygg broer, ikke murer" som Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingforskomiteen samarbeider om. En oversiktOm "Bygg broer, ikke murer"  En oversiktArtikkel i Drammens Tidende om menneskerettighetsskole i Mostar 2003  SE BILDER 

Chechnya: The Process of Denying a Free and Fair Election is Starting Again - Elections Should be Postponed 
(Vienna and Moscow 23 July) The International Helsinki Federation for Human Rights and the Moscow Helsinki Group renewed their calls to the Russian government today to postpone the presidential elections in Chechnya scheduled for 29 August. Their call comes a day after the Central Election Commission of the Chechen Republic rejected the candidacy of Malik Saidullaev, a popular Chechen businessman, as a contender in the forthcoming ballot... En oversiktLes mer En oversikt

Sterk kritikk av USA fra Helsingforsføderasjonen
(15 juli 2004) I sin siste årsrapport retter Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) hard kritikk mot amerikanske myndigheter. Rapporten er forfattet i forkant av offentliggjøringen av bildene som viser mishandling av fanger ved Abu Ghraib-fengselet i Irak, men underbygger kritikken av Bush-administrasjonen som er kommet fra mange hold i etterkant av skandalen. "Rapporten bekrefter inntrykket av at USA, etter ellevte september, har satt menneskerettighetene til side i den såkalte ’krigen mot terror’,” kommenterer Helsingforskomiteens rådgiver Aage Borchgrevink. ”Det er vesentlig at Norge, som deltar sammen med amerikanerne i flere internasjonale operasjoner, stiller følgende krav til USA ... ” En oversiktLes Helsingforskomiteens pressemelding En oversikt En oversikt

Hvordan styrke Menneskerettighetskommisjonen?
(7 juli 2004) 
FNs menneskerettighetskommisjon skal fremme menneskerettighetene, men i praksis saboterer statsmedlemmer som selv står bak grove overgrep mye av arbeidet. Tendensen til å utpeke slike medlemmer har ført til diskusjon om det bør stilles formelle krav til stater som blir valgt til kommisjonen. I et diskusjons- notat gjennomgår Helsingforskomiteen noen av forslagene, og peker på tiltak som kan bidra til å vitalisere kommisjonens arbeid. En oversiktLes notatet En oversiktKrfs utspill om saken En oversiktArtikkel i Vårt Land En oversiktLeder i Aftenposten

Conditions of detention in Armenia 
(
Norway and Yerevan, Armenia 28 June 2004 ) In 2002, the criminal-executive institutions in Armenia moved from the Ministry of the Interior to the Ministry of Justice. After the move, the system of detention facilities has become more open for non-governmental organizations and media representatives. Prisoners are also permitted contacts with their family and relatives. But still, the Helsinki Association of Armenia sees little change in the way detained persons are treated. The new report is part of a project to document conditions and make recommendations on improvements of detention facilities in Armenia. Partners of the project are the Helsinki Association of Armenia and the Norwegian Helsinki Committee.En oversiktRead the full reportEn oversiktRead the previous report of the project

Hviterussland: En sovjetisk tidslomme
(27 juni 2004) "Mens nabolandene har gått inn i EU, sitter Hviterussland fast i en sovjetisk tidslomme. «Stabilitet» kaller president Aljaksandr Lukasjenka dette, men opposisjonen håper at en sultestreik skal bety begynnelsen på slutten for den autoritære presidenten..." Les resten av artikkelen som Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink har skrevet. En oversiktLes artikkelen i Morgenbladet En oversikt

Irakiske kurdere med lang botid må få opphold
(27 juni 2004) NOAS, Flyktningerådet, Den norske Helsingsforskomité, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og SOS Rasisme i Norge ber i et opprop at norske myndigheter revurderer sin politikk i forhold til kurdiske flyktninger fra Nord-Irak som kom til Norge på slutten av 1990- tallet. Ut ifra menneskelige hensyn og langvarig tilknytning til landet  mener organisasjonene at de bør få videre arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. En oversiktLes mer

Nytt nummer! 
Menneskerettighetsmagasinet 
(26 juni 2004) I Helsingforskomiteens ferske magasin kan du lese:
En oversiktKronikken: "Norge må stille krav mot overgrep i krig" En oversiktKultur- ødeleggelser og menneskerettigheter i Stolac, Bosnia-Hercegovina" En oversiktUnge ildsjeler på Balkan En oversikt"På side med de undertrykte", intervju med filmskaperen Karoline Frogner En oversiktSkildring fra Groznyj 2004 En oversiktFNs menneskerettighetskommisjon: Kan overgripere beskytte?En oversikt"Ikke bare et hus, men en visjon", intervju med generalsekretær Bjørn Engesland vedrørende Helsingforskomiteens nye samlokali- sering med åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner En oversiktEr det godt nok å være best?, rapport om menneskerettighetssituasjonen i Norge 2004. Magasinet kommer snart i posten til alle støttemedlemmer. En oversiktMenneskerettighetsmagasinet MR

Helsingforskomiteen etter faktareise:
Behov for mer fokus på Hviterussland
(18 juni 2004) Helsingforskomiteen ved Bjørn Engesland, Aage Borchgrevink og Enver Djuliman var nylig i Hviterussland for å bli oppdatert på den politiske og menneskerettslige situasjonen, og vedlikeholde kontakt med samarbeidspartnere. Landet styres med hard hånd av president Aleksandr Lukasjenko. Ytringsfriheten har dårlige kår og uavhengige organisasjoner og medier er i en utsatt posisjon. Helsingforskomiten vil fortsatt støtte de uavhengige miljøene, deriblant den hviterussiske søsterkomiteen, samt arbeide med utvikling av undervisningsprosjekter i menneskerettigheter. Representantene besøkte også tre parlamentarikere som var i sultestreik. Blant kravene var forandring av valgloven. Parlamentsvalg avholdes i oktober. En oversikt

Studietilbud i menneskerettigheter 2004 - 2006
(18 juni 2004)  Få bedre handlingskompetanse gjennom innsikt og respekt for menneskerettighetene! På Høskolen i Buskerud kan du fra høsten av begynne på studiet "Menneskerettigheter, fler- kulturell forståelse og konflikthåndtering". Tilbudet er utviklet i samarbeid med Helsingforskomiteen og passer for lærere i grunn- skole og videregående skole, NATO og FN-personell og andre med internasjonalt mandat, politi med lokalt ansvar, politi med inter- nasjonalt mandat, bistandsmedarbeidere og ansatte i utenriks- tjenesten. Studiet er også nyttig for det private næringsliv og andre med interesse for fagfeltet.En oversiktLes mer

Norge må stille krav mot overgrep i krig
(12 juni 2004) Meldinger om amerikansk mishandling av fanger i Irak og Afghanistan har vært kjent lenge, og norske militære myndigheter burde ha fått dette med seg langt tidligere, skriver Helsingforskomiteens Bjørn Engesland og Gunnar M. Karlsen i en kronikk i Aftenposten. Norge må stille krav om etisk disiplin og standard i internasjonale operasjoner der våre styrker skal være med, fastslår de. En oversiktLes kronikken

Helsingforskomiteen har flyttet 
(10 juni 2004) 7 juni flyttet  Helsingforskomiteen inn i nye lokaler i Oslo sentrum sammen med åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner. Intensjonen med samlokaliseringen er å bli et enda mer slagkraftig miljø for menneskerettighetsarbeid i Norge og utlandet. En oversikt

Den russiske utenriksminister i Norge 
Russland må respektere demokratiske spilleregler 

En oversikt

(2 juni 2004)  - I praksis ser vi at det utvikler seg klare autoritære tendenser i Russland, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i forbindelse med at den russiske utenriks- ministeren besøker Norge. - Sentralisering av makten og styrket kontroll med media og menneskerettighets- organisasjonene representerer en negativ utvikling. Norge må understreke at Russland må respektere menneskerettighetene og de demokrati- ske spilleregler. Menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner må beskyttes, ikke forfølges. Les mer En oversikt

Hvor går Serbia og Montenegro? 
Seminar på Menneskerettighetshuset tirsdag 25 mai

En oversikt
Slobodan Franovic

(24 mai 2004) Mens det internasjonale samfun- nets søkelys er rettet mot krigen i Irak, famler Serbia og Montenegro fremdeles mellom nasjonalisme og demokrati. På seminaret tirsdag 25 mai (13.00 til 15.00) skal disse spørsmålene debat- teres: - Perspektiver rundt organisering av den serbiske og montenegrin- ske staten. Hva med Kosovo? - Kostunicas nye regjering, - på vei tilbake til gammel kurs?  - Menneskerettighetssituasjon i Serbia og Montenegro, bedre eller verre enn før? Leder av den montenegrinske Helsingforskomité Slobodan Franovic innleder til debatt. En oversiktMer informasjon

USA presser FNs sikkerhetsråd til vedtak mot ICC  

En oversikt

(21 mai 2004) USA insisterer på at amerikanske soldater skal ha immunitet mot å bli straffe- forfulgt av den internasjonale straffedomstolen (ICC). Derfor fremmer USA nå fornyelse av Sikkerhetsrådets resolusjon 1487, som gir immunitet for personell i FN-operasjoner eller operasjoner autorisert av FN. “USA ønsker et raskt vedtak for å unngå fokus på sitt folke-rettsstridige hardkjør mot domstolen”, sier assisterende general- sekretær Gunnar M. Karlsen.

 “Men avdekkingen av overgrepene begått av amerikanske soldater i Irak gjør tidspunktet lite velvalgt. Norge og andre stater som støtter ICC må gjøre det klart at det er uakseptabelt å presse FNs sikkerhetsråd til å vedta resolusjoner som undergraver domstolen.” En oversiktLes mer En oversikt

Kampanje for flere ratifikasjoner

En oversikt 

(13 mai 2004) Koalisjonen av ikke-statlige organisasjoner som støtter Den internasjonale straffedomstolen (CICC) lanserer en ny kampanje for å få flere land til å ratifisere vedtekt- ene. Den nye domstolen kan straffe- forfølge enkelt- personer som har deltatt i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Haag, men bare hvis territorial- eller statsborgerstaten har ratifi- sert. Domstolen har nå 94 medlemsstater, og nedtellingen til de symbolsk viktige 100 er begynt. – ”Straffedomstolen

represente- rer et stort fremskritt i arbeidet for å ansvarliggjøre de verste over- griperne”, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. ”Kampanjen for å få flere land til å ratifisere er viktig for å øke støtten og nedslagsfeltet til domstolen.” En oversiktLes mer En oversiktSpørsmål og svar om ICC En oversiktCICC hjemmeside En oversiktOversikt over ratifikasjoner

Kasakhstan: økonomisk vekst uten demokrati      
(10 mai 2004) Statsminister Kjell Magne Bondevik besøker Kasakhstan 24-26 mai. "Statsministeren bør ta opp med president Nursultan Naserbajev den omfattende forfølgelsen av den politiske opposisjonen i landet", sier Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. "Takket være sine store naturressurser har Kasakhstan rask økonomisk vekst, men denne kommer ikke hele folket til gode. Den politiske eliten tilgodeser egne interesser, mens store samfunnsproblemer forblir uløste. Demokrati og respekt for menneskerettigheter må styrkes." En oversiktLes bakgrunnsnotatet

UDI og tsjetsjenske asylsøkere 
(10 mai 2004)  3 mai kritiserte Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink i en kronikk i Dagbladet den innstramming norske myndigheter har gjort i forhold til å gi flyktninger fra Tsjetsjenia beskyttelse i Norge. Utlendingsdirektoratets direktør Trygve Nordby svarte 5 mai på kritikken i et innlegg i Dagbladet. 9 mai kritiserte Borchgrevink svaret fra UDI sammen med represen-tanter fra Amnesty og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. En oversiktLes det siste innlegget En oversiktSamleside om Tsjetsjenia

Still krav til medlemmer i MR-kommisjonen               
(6 mai 2004) Det må stilles krav til land som skal kunne velges inn i FNs menneskerettighetskommisjon, sier Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen. Afrikanske land har nominert Sudan til å bli nytt medlem i det viktige FN-organet, men medlemsstater må overholde menneskerettig-hetene. Under ingen omstendigheter må stater som står bak omfattende grove overgrep, slik Sudan gjør, få bli medlem i et forum som har som oppgave å fremme menneskerettighetene. En oversiktLes intervju med Karlsen i Vårt Land En oversiktLes leder i Aftenposten

Ingush asylum seekers should be protected           
(6 mai 2004) In a briefing paper released today, the Norwegian Helsinki Comittee addresses the situation for ethnic Ingush asylum seekers from the Russian federation. The paper is based on NHC research material and experience, as well as consul-tation with and material from certain key sources, such as the Russian human rights organisation Memorial. En oversiktRead the paper

Menneskerettighetsdialog med Indonesia

En oversikt

(5 mai 2004) Generalsekretær i Helsingfors- komiteen Bjørn Engesland deltar i den norske delegasjonen som i disse dager diskuterer menneskerettighetsspørsmål med indonesiske myndigheter og aktører. Menneskerettighetsdialogen med Indonesia ble formelt åpnet i april 2002 ved en større konferanse om menneskerettigheter i Jakarta. Engesland har gjennom flere år deltatt som menneskerettighetsekspert i dialogen med Kina. 

Report of Iraqi Kurdish Seminars 2003-2004             
Democracy and respect of human rights in Iraq    
(4 May 2004) The Norwegian Helsinki Committee (NHC) arranged a series of seminars for Iraqi people living in Norway throughout 2003 and in the beginning of 2004. The report renders main points discussed at the seminars, and is a first output of The Oslo Kurdish Working Group on Human Rights, which was established by participants at the seminars.En oversiktRead the report

Heldagsseminar tirsdag 4 mai: 
Ukrainas valg: demokrati eller autoritarisme? 
(4 mai 2004) De tidligere sovjetiske republikkene bærer fremdeles preg av sin totalitære fortid. Mange steder trekker de tidligere makthaverne fremdeles i trådene under dekke av å være vestlig orienterte demokrater. Foran høstens presidentvalg kjemper regimet i Ukraina en desperat kamp for å overleve, mens opposisjonen øyner en mulighet for gjennomslag. Dette er utgangspunktet for seminaret i dag som Helsingforskomiteen organiserer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Fri adgang. Åpent for alle.En oversikt
En oversiktUkraina og Hviterussland er også tema på  Pressefrihetens dag 3 mai

En skam 

En oversikt

(3 mai 2004) - Norske myndigheter har bevisst oversett den menneskerettslige katastrofen i Tsjetsjenia", skriver Helsingfors- komiteens Aage Borchgrevink i en kronikk i Dagbladet i dag. Innlegget er en skarp kritikk av den innstramming norske myndigheter har gjort i forhold til å gi tsjetsjenske flyktninger beskyttelse i Norge. 
En oversikt
Les kronikken En oversiktRapport fra Tsjetsjenia mars 2004 

Dette tsjetsjenske barnet har levd sine første år i en flyktning- leir i Ingusjetia. 

En oversiktSE BILDER FRA TSJETSJENIA 2004
    Foto: Aage Borchgrevink

Armenia: 
Angrep på menneskerettighetsforkjemper må etterforskes

En oversikt
Mikael Danylan 

(30 april 2004) I et åpent brev til myndighet- ene i Armenia 7 april, ba Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) og Den norske Helsingforskomité styresmaktene i landet om å gjennomføre effektiv etter- forskning av angrepet på Mikael Danilyan, leder for den nasjonale Helsingforsforeningen. Danilyan ble angrepet 30 mars i Jerevan av fire personer og hardt skadet. Organisasjonene etterlyser i et nytt brev av 23 april konkrete etterforskningstiltak. Så langt har myndighetene ikke avhørt vitner eller gjennomført andre tiltak for å finne de som stod bak angrepet. En oversiktLes brevet 

OSSE-konferansen om anti-semittisme:
Utspill fra menneskerettighetsorganisasjonene
(30 april 2004) - Hvis konferansen skal gå inn i historien som et viktig møte, er det  vesentlig at statene følger opp med konkrete virkemidler, sier Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF), Amnesty International og Human Rights Watch i en felles uttalelse på OSSEs konferanse om anti-semittisme i Berlin.En oversiktLes uttalelsen

Menneskerettighetsskole i Drammen 

En oversikt
Elever på menneskerettighetsskole i Drammen 2003

(29 april 2004) 24 elever fra ungdomsskoler i Drammen har denne uken deltatt på menneskerettighetsskole i regi av Helsingfors- komiteen. Skolen er et ledd i prosjektet "Bygg broer ikke murer", som er et samarbeid mellom Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingfors- komiteen. Målsettingen er å utvikle samhandling og forståelse mellom ulike grupper og kulturer i lokal- samfunnet gjennom tiltak som fokuserer på menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt- håndtering. I dag har de unge vært i Oslo og besøkt Menneskerettig- hetshuset, Helsingforskomiteen, Amnesty og Redd Barna. En oversikt

Helsingforskomiteens rapport for Norge 2003
- En uakseptabel innskjerping i norsk asyl- og flyktningpolitikk  

En oversikt

(21 april 2004) - Norsk asyl og flyktningpolitikk har vært gjen- stand for en uakseptabel inn- skjerping det siste året, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i forbindelse med rapportering om situasjonen for menneskerettig- hetene i Norge gjennom fjoråret. - Innføring av den såkalte 48-timers prosedyren i behandling av asylsaker og utsendelser av asylsøkere på grunnlag av Dublin- konvensjonen til land som ikke kan sikre asylsøkerne mot tilbakesendelse til forfølgelse (chain-refoulment), er eksempler på innstramminger som går ut 

over asylsøkernes rettsikkerhet, fastslår han.

Helsingforskomiteen tar også opp andre menneske- rettslige problemer i sin rapport for 2003. En oversiktLes mer En oversikt

Internasjonal konferanse i Sarajevo
Ødeleggelse av kulturarv i Bosnia Hercegovina 

En oversikt
Ødeleggelser fra krigen i Bosnia (1992-1995)  Mostar,  Hercegovina  En oversiktLes programmet

(21 april 2004) 23 og 24 april organiserer Helsingfors- komiteen, i samarbeid med søsterkomiteen i Bosnia en internasjonal konferanse i Sarajevo om ødeleggelse av kulturarv under væpnet konflikt. I løpet av krigen i Bosnia (1992-1995) fant det sted omfattende og systematiske ødeleggelser av historiske minnesmerker. Stolac er et eksempel på en by i Hercegovina der mange minnesmerker ble destruert. Hva er årsaken til at kulturarv ofte er mål for ødeleggelse under krig? Er minnesmerkene beskyttet av internasjonal lov under krig og væpnet konflikt? Dette er noen av spørsmålene som skal drøftes på konferansen. 

FNs Menneskerettighetskommisjon
(15 april 2004) Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleaas deltar for tiden på FNs menneskerettighetskommisjonsmøte i Geneve. Møtet, som startet 15 mars og som varer til 24 april behandler viktige menneskerettslige problemstillinger. I disse dager blir menneskerettighetssituasjonen i enkelte land og områder som for eksempel Hviterussland, Tsjetsjenia og Turkmenistan be- handlet. 15 norske organisasjoner har gjennom NGO-forum for menneskerettigheter gitt sine anbefalinger til hvordan Norge bør opptre i kommisjonen. En oversiktRecommendations to the government of Norway concerning selected countries and areas  En oversiktMR-kommisjonen: løpende oppdatering

Norges første
Menneskerettighetskurs på internett!

En oversikt

 (13 april 2004) Hvert år reiser 8000 ungdommer, i regi av Aktive Fredsreiser, til Tyskland, Polen og Tsjekkia for å lære om den andre verdenskrigens redsler og besøke nazismens konsentrasjonsleire. Turene er en effektiv vaksine mot rasisme og intoleranse. Aktive Fredsreiser ønsker nå et  sterkere fokus på menneskerettighetene, og har bedt Helsingforskomiteen om å utvikle et kurs for ungdommene samt deres foreldre og lærere. Kurset gir en innføring i menneskerettighetenes historie, hvilke rettigheter vi har og hvordan vi kan arbeide for å skape en bedre verden. Hver side har bilder, en boks med korte fakta og spørsmål. Fullført eksamen gir diplom. En oversiktLes mer En oversiktKURSET

Rwanda - ti år etter                                                  
(7 april 2004) Det er ti år siden folkemordet i Rwanda startet. I løpet av 100 dager ble over 800 000 mennesker drept i det mest brutale folkemordet i det moderne Afrikas historie. Helsingforskomiteen deltar i markeringen i Oslo i regi av Urukundo- Rwandisk Organisasjon. En oversiktEn oversiktBakgrunnsartikkel om RwandaEn oversiktHelsingforskomitens rapport 2002
En oversikt
BBCs kronologi over Rwanda
En oversikt
BBCs kronologi over folkemordet
En oversiktRapport fra Human Rights Watch
En oversiktFakta om landet


Stortinget roser komiteens arbeid i Drammen      

(5 April 2004)
Stortingets kulturkomité vil støtte Internasjonalt Kultur- senter i Drammen. Senteret er delvis et resultat av prosjektsam- arbeidet "Bygg Broer - Ikke Murer" mellom Helsingforskomiteen, FN-sambandet, Drammen kommune og Drammen Barne- og ungdomsteater. Prosjektet er i følge Kulturkomiteen "et verktøy som er unikt i norsk sammenheng når det gjelder samarbeid mellom en kommune og organisasjoner i arbeidet med menneskerettigheter og flerkulturell forståelse".En oversiktLes om prosjektet "Bygg Broer - Ikke Murer"  En oversiktLes Stortingsinstillingen

Helsingforskomiteen:
Beklager at ikke "Wacko-saken" ankes
En oversiktThe judgment in the "Wacko case" should go to appeal" (Open letter to the prosecutor's office in Oslo (30 March)

 En oversikt
Tomasz Wacko

(31 mars 2004) Helsingforskomiteen beklager statsadvokat Hans Jørgen Benders avgjørelse om ikke å anke dommen fra Heggen og Frøland Tingrett i den såkalte Wacko-saken. Etter komiteens syn burde ankevurderingen ikke bare ta hensyn til hvorvidt dommen med "rimelig grad av sannsynlighet vil få et annet resultat i en høyere rettsinstans". Sakens menneskerettslige og prinsipielle betydning, som omhandler politiets maktbruk, gjør at man burde tilstrebe en best mulig rettslig belysning av saksforhold- ene, uavhengig av sakens utfall. - Helsingforskomiteen vil, i samtale med politi og

justismyndigheter, følge opp problemstillingene saken har reist vedrørende grenser for legitim makt- utøvelse fra politiets side, uttaler generalsekretær Bjørn Engesland i en kommentar. En oversikt En oversiktBer om at Wacko-saken ankes (Dagsavisen 30 mars 2004)

"En fin gjeng med ungdommer"

En oversikt
Fra menneskerettighetsskole for flyktningungdom i Hurdal 2003
SE BILDER med kommentarer

(31 mars 2004) Slik omtaler undervisningsmedarbeider Kirsti Thorsen i Helsingforskomiteen de 20 unge som for tiden deltar på komiteens menneskerettighetsskole i Levanger i Trøndelag. 16 av dem er flyktninger hvorav flere har kommet helt alene til Norge. I ni dager, frem til lørdag 3 april, skal de lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Prosjektet ”Menneskerettighetsskoler for flyktning- ungdom” startet i 2002 og skolen i Levanger er en av flere som Helsingforskomiteen organiserer i år.  
En oversikt
Mer om prosjektet

Slutt på straffrihet for etnisk vold i Kosovo     
(30 mars 2004) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) krever i en uttalelse at de som står bak den etniske volden i Kosovo og Serbia den siste tiden må straffeforfølges. “Det finnes ingen “grunn” som kan rettferdiggjøre rasistisk og etnisk vold. Individuelt straffeansvar for forbrytelser må klarlegges av domstoler. De skyldige må straffes og ofrene må få kompensasjon”, uttaler IHF. En oversiktLes uttalelsen

Norge må respektere Flyktningkonvensjonen
(24 mars 2004) Norges behandling av tsjetsjenske flyktninger var tema på Helsingforskomiteens årsmøte 22 mars. I en uttalelse til bl.a. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg sa komi- teen at "norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre asylsøkeres rettigheter i forhold til Flyktningkonvensjonen. [De] må føre en faktabasert asylpolitikk i tråd med retningslinjer fra FN's høykommissær for flyktninger (UMHCR) i de tsjetsjenske sakene. Det må ikke være slik at det er antallet asylsøkere som avgjør praksis". En oversiktLes hele uttalelsen En oversiktLes brevet til Kommunalministeren

Helsingforskomiteens årsrapport 2003
(23 mars 2004) Helsingforskomiteens årsrapport for 2003 er nå klar! Sentrale temaer som oppsummeres er kamp mot terror og straffrihet samt krigen i Tsjetsjenia. Aktiviteter i Hviterussland, Georgia, Sentral-Asia, Balkan og andre land og regioner blir også redegjort for ofte ledsaget av bilder. Den omfattende inn- satsen i Norge blir selvsagt også dokumentert. Alle støttemed- lemmer får årsrapporten tilsendt i posten. En oversiktÅrsrapport 2003
En oversikt
BLI STØTTEMEDLEM 

Utviste tsjetsjenere utsatt for overgrep i Russland
(19 mars 2004) Marha og familien hennes ble utvist fra Tyskland. 
I Norge ble ikke asylsøknaden engang behandlet. Familien ble sendt tilbake til Tsjetsjenia, og nå er Marhas mann forsvunnet.  En oversiktLes mer på nrk.no 

Flyktningungdom på menneskerettighetsskole (15 mars 2004) 12 til 20 mars arrangerer Helsingforskomiteen menneskerettighetsskole for flyktningungdom i Kristiansand. Målet er å gi ungdommene kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, og slik bidra til å integrere dem i det norske samfunnet.En oversiktSE BILDER fra tidligere skoler 

      Seminar for irakiske flyktninger

En oversikt 

(12 mars 2004) 25 voksne irakiske  flyktninger skal i helgen delta på et semi- nar i Hurdal om forsoning og oppbygging av tillit i samfunn som har vært gjennom krig og konflikt. Seminaret er det andre i en rekke på tre som Helsingforskomiteen organiserer for gruppen. Formålet er å øke irakernes kompetanse i demokrati og menneskerettigheter. Det tredje evenementet blir en en-dags konferanse i Oslo med tema: Hvilken rolle irakiske flyktninger og deres foreninger i Norge kan ha når det gjelder å bygge opp demokrati og det sivile samfunn i Irak. En oversiktSE BILDER fra seminaret i februar

Tsjetsjenia opp i Stortinget
(11 mars 2004) "Tsjetsjenia representerer den verste krisa når det gjeld menneskerettar i Europa i dag. (...) Ifølgje menneskerettsobservatørar "forsvinn" 40-70 personar kvar månad, og eit noko mindre tal av sivile blir drepne. Trass i at russiske myndig- heiter påstår at krigen er over, og at forholda blir normaliserte, tyder ingenting på at situasjonen er i betring. Straffefridom i forhold til grove overgrep er eit omfattande problem. Kva kan Noreg gjere for å påverke Russlands vilje til å få ei fredelig løysing i Tsjetsjenia?". Dette spørsmålet stilte representant Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren 5 mars. Også repre- sentanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti debatterte. En oversiktLes debatten 

Putins største problem

(9 mars 2004)" For å komme forbi vaktene, må du se tsjetsjensk ut. Det er ikke så vanskelig for deg. Alt du trenger å gjøre er å la bagen bli igjen i bilen og holde munn. Ok? Jeg nikker og Eliza blunker til meg. Vi står utenfor en stor murbygning i Mikrorayon, den sentrale bydelen i Groznyj. Før krigen var dette et internat for studentene ved universitetet. Nå bor det 1500 flyktninger her. Gjørma er tykk på plassen foran inngangen. To menn i kalosjer står med hodet ned i motoren på en rusten Lada. Noen ungdommer sitter uvirksomme på en ødelagt vannledning og følger oss med øynene." Forfatter og menneskerettighetsaktivist Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink har nettopp vært i hovedstaden Groznyj. En oversiktLes hans beretning i Dagbladet i dag.

Vil kaste ut tsjetsjenere 

En oversikt
SE BILDER fra Tsjetsjenia februar i år

(8 mars 2004) Utlendings- direktoratet vil avslå asylsøknader fra tsjetsj- enere på flukt, skriver NRK.no i dag. - Vi vurderer at tsjetsjenske asylsøkere kan bosette seg andre steder i Russ- land enn i Tsjetsjenia, sier avdelingsdirektør i UDI Paula Tolonen.

Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink som nylig har vært i Tsjetsjenia sier at situasjonen for tsjetsjenere ikke har endret seg så mye at det er forsvarlig å sende dem fra Norge. - Dette henger sammen med at man fikk panikk da det kom mange søknader, og ønsket å forme terrenget etter det kartet man ville lage. Det er flaut og veldig trist sier han. En oversiktLes saken
En oversiktArtikkel i Aftenposten om reisen (26 februar) En oversiktSamleside om Tsjetsjenia

Menneskerettigheter på Balkan

En oversikt
Ungdommer på menneskerettig-  hetsskole, Kosovo 2002 

(5 mars 2004) I til 4 mars møttes representanter fra Helsingforskomiteene i Serbia, Montenegro, Bosnia - Hercegovina, Kroatia, Makedonia og Norge i Beograd, for å legge ytterligere planer for prosjektet "Menneskerett-

ighetsskoler på Balkan". Siden 2000 er det organisert 45 slike ni-dagers skoler for mer enn 1000 ungdommer. Leder for prosjektet Enver Djuliman deltok fra norsk side. På møtet ble det lagt planer for regionale menneskerettighets- skoler og etablering av Helsingforskomiteens ungdomsgrupper. En oversiktOm Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler

 

FN-organ mot folkemord 

(1 mars 2004) "I sin tale 26 januar på konferansen mot folkemord i Stockholm foreslo FNs generalsekretær Kofi Annan at FN bør opprette en spesialrapportør som skal forebygge folkemord, og kunne rapportere direkte til Sikkerhetsrådet. Annan foreslo også at FN bør etablere en egen komité som skal utarbeide forslag til tiltak mot folkemord. Bakgrunnen for forslagene er blant annet erfaringene fra 1990-tallet med folkemord i Bosnia og Rwanda. FN var her tilskuer til at tusenvis av mennesker ble myrdet i systematiske forsøk på å fjerne uønskede deler av befolkningen." Dette skriver assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i et innlegg i Aftenposten 29 februar.En oversiktLes hele innlegget

SE BILDER
Flyktninger tvangssendes til Tsjetsjenia 

En oversikt
Tsjetsjenske flyktninger i
Ingusjetia 2004 

(26 februar 2004) Russland holder ikke løftet til FN om å ikke tvinge flyktninger tilbake til Tsjetsjenia. Det sier Flyktningerådet og Den norske Helsingforskomité til Aftenposten etter besøk i området. Løftet ble gitt til FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, Jan Egeland, som selv var i Tsjetsjenia, naborepublikken Ingusjetia og Moskva i forrige måned. Men fortsatt brukes det en blanding av tvang og lokkemidler for å få stengt de siste leirene for rundt 6500 mennesker i Ingusjetia, sier Anne Marit Austbø fra Flyktningerådet og Aage Borchgrevink fra Helsingforskomitéen.
En oversikt
Les artikkelen

Helsingforskomiteen besøker Tsjetsjenia

En oversikt

(24 februar 2004) - De tsjetsjenske flyktningene i teltleirene i Ingusjetia er utsatt for et uaksepta- belt press for å returnere til Tsjetsjenia, uttaler Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink. Han har besøkt flyktningesentrene både i Ingusjetia og inne i Tsjetsjenia for Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF). - For de flyktningene som faktisk returnerer er sikkerhetssituasjonen langt verre enn i Ingusjetia, fortsetter 

han. Flyktninger har blitt bortført og torturert. I januar fikk FNs spesialutsending Jan Egeland forsikringer fra russiske myndigheter om at ingen flyktninger skulle tvinges tilbake i Tsjetsjenia, men nå kan vi fastslå at dette var tomme ord. En oversiktSE BILDER En oversiktSamleside om Tsjetsjenia

Ny høykommissær for menneskerettigheter

En oversikt

(24 februar 2004) Den norske Helsingfors- komiteen er glad for utnevnelsen av Louise Arbour som FNs nye høykom- missær for menneskerettigheter. - Arbour har gjort en meget god innsats som hovedanklager for Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia og har den erfaringen som kreves, uttaler informasjonsleder Lillian Hjorth. - Arbours oppgave blir å lede den internasjonale

 menneskerettighets- bevegelsen ved å stå frem som en moralsk autoritet og en stemme for de mange ofre for brudd på menneskerettighetene verden over. Og utfordringene er mange. Global urettferdighet og fattigdom, en rekke væpnede konflikter og ikke minst utfordringer knyttet til kampen mot internasjonal terrorisme er noen av viktigste. En oversiktOm høykommissærens rolle

Usbekisk flyktning må ikke utleveres 

En oversikt
Gunnar M. Karlsen 

(Oslo 23 februar 2004) Helsingforskomiteen ba i et åpent brev fredag den tyrkiske innenriksministeren, Abdulkadir Aksu, om å forhindre at den usbekiske demo- kratiforkjemperen, Pirmuhammet Halmet blir utlevert til Usbekistan. "Å utlevere Halmet til Usbekistan, hvor han risikerer tortur og mishandling, er et brudd på Tyrkias forpliktelser til å beskytte menneskerettighetene", understreker Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær.  
En oversiktLes brevet

Nødvendig å etterforske Krekar 
(21 februar 2003) Amnesty og Helsingforskomitéen har ment og mener at norske myndigheter bør etterforske mulla Krekar for overgrep han skal ha begått i Nord-Irak. Norge må ta slike saker alvorlig både for å hindre at landet blir et fristed for personer som har begått internasjonale forbrytelser og for å bidra til en bred internasjonal kamp mot straffrihet. Sakene kan være vanskelige, men det fritar ikke norske myndigheter for ansvar. I et intervju i Dagbladet 19. februar, sier kommunalminister Erna Solberg at "det nesten er umulig å få dømt personer som mulla Krekar i Norge" og at "det finnes en naiv tro i en del norske organisasjoner ... på at det er lett å straffeforfølge folk i Norge." En oversiktLes svaret til Solberg fra Amnesty og Helsingforskomiteen (Dagbladet 21 februar)En oversiktHelsingforskomiteen om Krekarsaken (februar 2003)

Trusler mot lederen av Helsingforskomiteen i Republika Srpska, Bosnia og Hercegovina 
Les også Dagsavisen 22 februar: Karadziz spøker fortsatt

En oversikt
Branko Todorovic 

(12 februar 2004) I et åpent brev til presi- dentskapet i Bosnia og Hercegovina gjør Den internasjonale Helsingfors- føderasjonen (IHF) oppmerksom på trusler mot Branko Todorovic, leder av  Helsingforskomiteen i Republika Srpska. Den angivelige årsaken til truslene er en artikkel skrevet av Todorovic 3 februar der han kritiserer innenriksministeren for å ha gjort for lite i forhold til å anholde personer som er mistenkt for krigsforbrytelser. Artikkelen kritiserer også innenriksministeriets mangel på initiativ til å finne de ansvarlige bak et attentat i mars i fjor der menneskerettighets- aktivisten Mladen Mimic ble alvorlig skadet. En oversiktLes brevet 

Seminarer for Irakiske flyktninger i Norge
(20 februar 2004) Helsingforskomiteen starter opp en seminarrekke for Irakiske flyktninger i Norge. Målet er å gi flyktningene nødvendige kunnskaper om menneskerettigheter, utvikling av sivilt samfunn og gjenoppbygging av tillit og forsoning. Det første seminaret går av stabelen 20-22 februar og vil ta for seg de to første temaene, mens det andre 12-14 mars skal fokusere på forsoning og tillitsoppbygging i samfunn som kommer ut av krig og konflikt. Seminar nummer tre er planlagt til 20 mars, og skal diskutere hvilken rolle Irakiske flyktninger og deres foreninger i Norge kan bidra med i oppbygningen av demokrati og sivilt samfunn i Irak. Ca. 35 deltakere er påmeldt.

Flyktninger fra Srebrenica må ikke tvinges til retur  
(Oslo 16 februar 2004) -
Flyktninger fra folkemordet i Srebrenica i juli 1995 opplevde at det internasjonale samfunn sviktet med fatale konsekvenser for sivilbefolkningen. Nå opplever mange av de overlevende at verden snur dem ryggen på nytt! Dette uttaler assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen Gunnar M. Karlsen. Komitéen er imot at flyktninger fra Srebrenica tvinges til å returnere til Bosnia-Hercegovina. Sakene til Semsudin og Hava Hafizovic, som har fått avslag på søknad om opphold i Norge, er eksempel på en ubarmhjertig behandling av personer som er påført store skader som følge av opplevelsene i Srebrenica.
En oversiktLes mer En oversiktLes også "Folkemordet i Srberbrenica", Gunnar M. Karlsen (mars 2003) En oversiktSamleside om Bosnia-Hercegovina

Faktareise 15 - 24 februar
Tsjetsjenske flyktninger i Ingusjetia
(13 februar 2003) Helsingforskomiteens Aage Borchgrevink reiser til Russland som deltager i en delegasjon fra Den internasjonale Helsingforsføderasjon (IHF). Gruppen skal besøke leirene i den russiske republikken Ingusjetia der tsjetsjenske flyktninger befinner seg på femte året. Formålet er å undersøke påstandene om at flyktningene presses tilbake til Tsjetsjenia mot sin vilje samt vurdere situasjonen for menneskerettighetsaktivistene i området. En medarbeider i den russisk- tsjetsjenske vennskapsforeningen ble kidnappet, torturert og drept i januar. Helsingfors- komiteens nære partner, Imran Ezheev, leder for foreningen, har nylig blitt trakassert og truet av ingusjetisk politi. En oversiktSE BILDER fra Helsingforskomiteens reise til Ingusjetia juli 2003 En oversiktAmnesty International aksjonerer for Imran EzheevEn oversiktSamleside om Tsjetsjenia 

SE BILDER! 
Serbia og Montenegro, Bosnia og Hercegovina: 
Medieoppmerksomhet om MR-undervisning

En oversikt
300 ungdommer deltok på direktesendt 1 1/2 times TV-debatt om undervisning i Bosnia

(11 februar 2004) Fra 22 til 31 januar var Helsing- forskomiteens Enver Djuliman og Lillian Hjorth på lanserings- reise til Serbia og Montenegro og Bosnia Hercegovina med dokumentarfilmen "Must we inherit the hatred?" som handler om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler og boken "Menneske- rettigheter en innføring" som nylig er utkommet i Bosnia. I tillegg sto de for to kurs om undervisnings- metoder for 100 lærere. De lokale søsterkomiteene organiserte tiltakene. Både film, kurs og bok ble dekket i aviser og på 20 riksdekkende og 

lokale TV-stasjoner. Det viktigste arrangementet var en direktesendt en og en halv times TV-debatt om undervisning i menneskerettigheter i Bosnia. En oversiktSE BILDER med kommentarer   

 

Kronikk: 
Bør vi takke for Republika Srpska i Bosnia? 

En oversikt
Fra byen Gradacac, under krigen i Bosnia Hercegovina 1992-1995

(6 februar 2004) - Omskriving av historien bidrar til å holde konflikter i gang. Dette er grunnen til at jeg melder meg på i debatten om krigen i og mot Bosnia-Hercegovina. Den siste tiden har Aftenposten trykket flere debattinnlegg som jeg og mange med meg mener er en feil beskrivelse av historien. For at sannheten om siste tiårets kriger på Balkan ikke skal fordreies og at ofrene ikke skal ofres på nytt, ønsker jeg å ta til motmæle. Dette skriver Helsingforskomiteens Enver Djuliman. En oversiktLes kronikken  


Viktig forslag mot folkemord

En oversikt
Levninger etter folkemordet i Rwanda: Foto: Sylo Taraku 

(28 januar 2004) FNs general- sekretær Kofi Annan forslår på Konferansen mot folkemord i Stockholm 26-28 januar 2004 å opprette egne FN-organ som skal overvåke situasjoner hvor det er fare for folkemord. "Helsingfors- komiteen er positiv til forslaget.Et stort problem har vært at FNs sikkerhetsråd og stormaktene har oversett folkemord eller handlet for sent til å stoppe det. Ved å opprette uavhengige, ikke- politiske organ kan en sikre at fakta kommet på bordet", sier assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Karlsen.

"Dette kan i sin tur tvinge verdenssamfunnet til å handle slik det er forpliktet til ifølge FNs konvensjon mot folkemord." En oversiktLes mer

 

Årets møte i FNs menneskerettighetskommisjon 

(28 januar 2004) Menneskerettighetsorganisasjoner anbefaler Norge å prioritere den irakiske sivilbefolkningens situasjon i sine innlegg under årets møte i FNs menneskerettighets- kommisjon. Foruten Irak-krisen er organisasjonene opptatt av Israel og de palestinske områdene, Tsjetsjenia-konflikten, Afghanistan, Colombia og Kongo. De ønsker også at Norge skal ta opp temaene menneske- rettigheter i kampen mot terrorisme, menneskerettigheter i næringslivet, brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettig- heter, flyktningproblematikk, vold mot kvinner og kjønnsbasert forfølgelse. Møtet skal pågå i seks uker, fra 15 mars til 23 april. Les anbefalingene: En oversiktLand En oversiktTema

 

Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter 

(27 januar 2004) Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettig- hetshuset har sendt brev til Russlands president Vladimir Putin om sikkerhetssituasjonen til Imran Ezhiev, en menneskerettig- hetsforkjemper i Ingusjetia og Tsjetsjenia. Ezhiev er en av komiteens viktigste kontakter i området og spiller en stor rolle i arbeidet for menneskerettigheter lokalt. Han besøkte Norge og Helsingforskomiteen i november 2003. Imran Ezhievs sikkerhets- situasjon er sammen med et nylig drap på en medarbeider i Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforeningen, eksempler på at menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter - trass i hva russiske myndigheter hevder.En oversiktLes brevet til Putin En oversiktLes om Ezhievs besøk i NorgeEn oversiktDen internasjonale Helsingforsføderasj- onen (IHF) om drapet på menneskerettighetsaktivisten Aslan Davletukaev

 

SE BILDER! 
Serbia og Montenegro, Bosnia og Hercegovina: 
Medieoppmerksomhet om MR-undervisning

En oversikt
300 ungdommer deltok på direktesendt 1 1/2 times TV-debatt om undervisning i Bosnia

(11 februar 2004) Fra 22 til 31 januar var Helsingfors- fkomiteens Enver Djuliman og Lillian Hjorth på lanseringsreise til Serbia og Montenegro og Bosnia Hercegovina med dokumentarfilmen "Must we inherit the hatred?" som handler om Helsingforskomiteens menneskerettighetsskoler og boken "Menneske- rettigheter en innføring" som nå er utgitt i Bosnia. I tillegg sto de for to kurs om undervisningsmetoder for 100 lærere. De lokale søsterkomiteene organiserte tiltakene. Både film, kurs og bok ble dekket i aviser og på 20 riksdekkende og lokale TV-stasjoner. Det viktigste arrangementet var en direktesendt en og en halv times TV-debatt om undervisning i menneske- rettigheter i Bosnia. En oversiktSE BILDER

 

Kronikk: 
Bør vi takke for Republika Srpska i Bosnia? 

En oversikt
Fra byen Gradacac, under krigen i Bosnia Hercegovina 1992-1995

(6 februar 2004) - Omskriving av historien bidrar til å holde konflikter i gang. Dette er grunnen til at jeg melder meg på i debatten om krigen i og mot Bosnia-Hercegovina. Den siste tiden har Aftenposten trykket flere debattinnlegg som jeg og mange med meg mener er en feil beskrivelse av historien. For at sannheten om siste tiårets kriger på Balkan ikke skal fordreies og at ofrene ikke skal ofres på nytt, ønsker jeg å ta til motmæle. Dette skriver Helsingforskomiteens Enver Djuliman. En oversiktLes kronikken

 

Viktig forslag mot folkemord

En oversikt
Levninger etter folkemordet i Rwanda: Foto: Sylo Taraku 

(28 januar 2004) FNs general- sekretær Kofi Annan forslår på Konferansen mot folkemord i Stockholm 26-28 januar 2004 å opprette egne FN-organ som skal overvåke situasjoner hvor det er fare for folkemord. "Helsingfors- komiteen er positiv til forslaget.Et stort problem har vært at FNs sikkerhetsråd og stormaktene har oversett folkemord eller handlet for sent til å stoppe det. Ved å opprette uavhengige, ikke assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen, Gunnar M. Karlsen. "Dette kan i - politiske organ kan en sikre at fakta kommet på bordet", sier sin tur tvinge verdenssamfunnet til å handle slik det er forpliktet til ifølge FNs konvensjon mot folkemord." En oversiktLes mer

  Årets møte i FNs menneskerettighetskommisjon 

(28 januar 2004) Menneskerettighetsorganisasjoner anbefaler Norge å prioritere den irakiske sivilbefolkningens situasjon i sine innlegg under årets møte i FNs menneskerettighets- kommisjon. Foruten Irak-krisen er organisasjonene opptatt av Israel og de palestinske områdene, Tsjetsjenia-konflikten, Afghanistan, Colombia og Kongo. De ønsker også at Norge skal ta opp temaene menneske- rettigheter i kampen mot terrorisme, menneskerettigheter i næringslivet, brudd på økonomiske, sosiale og kulturelle rettig- heter, flyktningproblematikk, vold mot kvinner og kjønnsbasert forfølgelse. Møtet skal pågå i seks uker, fra 15 mars til 23 april. Les anbefalingene: En oversiktLand En oversiktTema  

Menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter 

(27 januar 2004) Helsingforskomiteen og Stiftelsen Menneskerettig- hetshuset har sendt brev til Russlands president Vladimir Putin om sikkerhetssituasjonen til Imran Ezhiev, en menneskerettig- hetsforkjemper i Ingusjetia og Tsjetsjenia. Ezhiev er en av komiteens viktigste kontakter i området og spiller en stor rolle i arbeidet for menneskerettigheter lokalt. Han besøkte Norge og Helsingforskomiteen i november 2003. Imran Ezhievs sikkerhets- situasjon er sammen med et nylig drap på en medarbeider i Den russisk-tsjetsjenske vennskapsforeningen, eksempler på at menneskerettighetskrisen i Tsjetsjenia fortsetter - trass i hva russiske myndigheter hevder.En oversiktLes brevet til Putin En oversiktLes om Ezhievs besøk i NorgeEn oversiktDen internasjonale Helsingforsføderasj- onen (IHF) om drapet på menneskerettighetsaktivisten Aslan Davletukaev

 

NY DOKUMENTAR: "Må vi arve hatet?"

Lansering i Serbia, Montenegro og Bosnia  

En oversikt

(21 januar 2004) Undervisnin- gsleder Enver Djuliman og informasjonsleder Lillian Hjorth reiser til Serbia, Montenegro og Bosnia- Hercegovina 22 - 30 januar for å lansere filmen "Må vi arve hatet?". Dokumentar- en følger ungdom i Serbia gjennom en ni-dagers menneskerettighetsskole. De har ulik etnisk bakgrunn og er preget av krigene på 1990- tallet. Vi er med på diskusjoner og utflukter og får ta del i tanker om liv og fremtid. Filmen viser hvordan kontakt mellom mennesker bryter ned fordommer og stereotypier. De lokale Helsingforskomiteene står for pressekonferanser og visninger

En oversiktOm filmen En oversiktOm "Menneskerettighetsskoler på Balkan"

 

Gledelig nyhet:

Flere menneskerettsskoler for flyktningungdom

En oversikt
Ungdommer på mr-skole i Hurdal, nov. 2003 En oversiktSE FLERE BILDER FRA HURDAL

(20 januar 2003) Helsingforskomiteen fikk i dag vite at Kommunal- og regionaldepartementet også i 2004 vil støtte våre menneskerettighets- skoler for flyktningungdom i Norge. Erfaringer fra fjorårets skoler, som  involverte mer enn 100 ungdommer, har vært meget positive. I år vil vi legge vekt på å videreutvikle samarbeidet med kommuner som satser på kompetanseoppbygging når det gjelder enslig mindreårige asylsøkere.En oversiktOm menneskerettighets- skoler for flyktningungdom En oversiktKronikk om prosjektet i Dagbladet  

 

Studier i menneskerettigheter 

(16 januar 2004) I dag er oppstart av modul 4: "Menneskerettigheter i kriser, krig og katastrofer" på Menneskerettighetsstudiet ved Høgskolen i Buskerud. Helsingforskomiteen har hatt en sentral rolle i å bygge opp studiet som foruten menneskerettigheter, også omhandler flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Komiteens representanter holder jevnlig foredrag på kurset. Undervisningen gjennomføres i løpet av fire helgesamlinger fra fredag til søndag. Forelesere fra ulike fag- og ressursmiljø vil bl.a. fokusere på militær folkerett, freds- og forsoningsprosesser, den internasjonale straffedomstolen, rettsoppgjørene i Rwanda og det tidligere Jugoslavia, rettferdig krig og rettferdig fred - samt nye trusler mot verdensfreden. For påmelding og søknadsskjema kontakt Høgskolen i Buskerud. En oversiktMer om studiet  

Må vi arve hatet? 
Dokumentar om en menneskerettighetsskole i Serbia 

En oversikt

(15 januar 2004) I filmen møter vi ungdommer på men- neskerettighetsskole i Serbia. Alle ungdommene, enten de har albansk, bosnisk-muslimsk eller serbisk ortodoks bakgrunn har blitt påvirket av de mange krigene og konfliktene som landet har vært gjennom på 1990-tallet. For mange av dem er det første gang de treffer ungdom med annen etnisk bakgrunn enn dem selv. Vi følger de unge i samtaler og diskusjoner rundt menneskerettigheter og sameksistens, er med på utflukter og får ta del i deres tanker om liv og fremtid. Vi ser også hvordan kontakt mellom mennesker bidrar til å bryte med fordommer og stereotypier. Godt egnte til 

undervisning i ungdomsskole og videregående skole. Finnes på DVD og VHS / engelsk og norsk versjon En oversiktKan kjøpes i Helsingforskomiteen

 

Armenia: Uverdige forhold i fengslene

En oversikt
Disse guttene fra Jehovas vitner nekter militærtjeneste pga. religiøs

 overbevisning. For dette havner de i fengsel. Foto: Gunnar M. Karlsen 

(9 januar 2004) I en ny rapport, "Conditions of detention in the Republic of Armenia", kritiserer Helsingforskomiteen forholdene for varetekts- innsatte. Ofte er cellene i dårlig forfatning og med mangelfull belysning. Ernæringen er ikke tilstrekkelig for å sikre god helse. Selv om rapporter de siste åreneforteller om bedrede forhold, er det langt igjen til FNs minimums- krav er nådd. Helsingforskomiteen samler i samarbeid med vår søsterorganisasjon i Armenia informasjon om fengselsforhold, med målsetting å bedre situasjonen for de innsatte. En oversiktRapporten 

 Helsingforsføderasjonen om muslimske hodeplagg

Et forbud kan krenke religionsfriheten
(5 januar 2004) Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) uttrykte 17 desember bekymring i forhold til et forslag om et lovforbud i Frankrike mot bruk av religiøse symboler i skoler og i andre offentlige institusjoner. "The International Helsinki Federation for Human Rights is concerned that a French presidential commission proposal to enact a law banning religious symbols in schools and other public institutions would violate France's international commitments to protect the freedom of religion. (...) En oversiktLes uttalelsen 

SE BILDER fra menneskerettighetsskole i Hurdal

En oversikt

(5 januar 2004) I løpet av ni dager fikk vel 15 flyktningung- dommer og fem norske ungdommer kunnskap om  menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på "menneskerettighetsskole" i Hurdal i november. Nå kan du  se bilder fra skolen. Hva betyr retten til betyr retten til utdanning, til personlig integritet, til å delta i samfunnet? Her er det Izet, Monika, Sayeh, Ina som diskuterer med lærer Kirsti Thorsen.En oversiktSE BILDER med kommentarer En oversiktLes også artikkel i Aftenposten om menneskerettighetsskolen