MR-magasinet nr. 2/2004 | Den norske Helsingforskomité

MR-magasinet nr. 2/2004

(15/12-2004) I dette nummeret av Menneskerettighetsmagasinet MR kan du lese om den positive utviklingen innen internasjonal strafferett, om kastanjerevolusjonen i Ukraina, om Hviterussland etter valget, om flerkulturell forståelse i Barentsregionen, om urealistiske drømmer i Barentsregionen, om Dayton-avtalen som en del av det bosniske problem og at Aage Borchgrevink har blitt tildelt Ossietzky-prisen for 2004.