| Den norske Helsingforskomité

Minimal folkelig interesse for lokalvalg i Aserbajdsjan

(06/10-2006) I dag skal innbyggerne i 600 aserbajdsjanske kommuner velge sine ledere. Men folket har ikke lenger tillit til sine demokratiske institusjoner.

Les mer om Minimal folkelig interesse for lokalvalg i Aserbajdsjan

Free Press Prize Nominations to Sakit Zahidov and TURAN Information Agency

(30/10-2006) The Norwegian Helsinki Committee and the Human Rights House Foundation have nominated satirical journalist Sakit Zahidov (from Azadlik) and TURAN Information Agency from Azerbaijan as candidates for the Promotional Reward of The Freedom of Expression Foundation Young Press of Russia.

Les mer om Free Press Prize Nominations to Sakit Zahidov and TURAN Information Agency

Grove angrep på mediefriheten i Aserbajdsjan

Helsingforskomiteen fordømmer angrepene mot mediefriheten i Aserbajdsjan de siste dagene - og oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det samme.

Les mer om Grove angrep på mediefriheten i Aserbajdsjan