Ambassador for Peace | Den norske Helsingforskomité

Ambassador for Peace

(03/03-2010)
Helsingforskomiteens Enver Djuliman er tildelt diplomet Ambassador for Peace.

Prisen deles deles ut av organisasjonen Universelt Fredsforbund, som har som mål å arbeide for en global fredskultur (i tråd med FNs resolusjon 53/243). En viktig forutsetning for en slik kultur er respekt for de universelle menneskerettighetene. Djuliman får prisen for sitt dyptfølte engasjement for disse rettighetene. I begrunnelsen heter det at: "Djuliman kommer fra en bakgrunn der han selv har vært et offer for brudd på menneskerettighetene. Til tross for det har han ikke utviklet bitterhet, men heller brukt disse erfaringene positivt, til å forhindre nye overgrep. Gjennom bok, foredragsvirksomhet, undervisning og opplysningsarbeid har han i 13 år vært en viktig aktør i arbeidet for menneskerettigheter både i Norge, Balkan, Russland og Ukraina." Helsingforskomiteen gratulerer med tildelingen.