Bør byråkrater utvise politisk skjønn? | Den norske Helsingforskomité

Bør byråkrater utvise politisk skjønn?

(29/07-2010) Kan vi leve med byråkrater som utøver politisk skjønn uten noen form for kontroll? Eller bør UNE inn under politisk instruksjon, på linje med UDI?

Kan vi forandre forskriften hver gang UNE viser at de mangler evne til gode skjønnsmessige vurderinger? Advokat Halvor Frihagen diskuterer disse spørsmålene i et debattinnlegg som ble publisert i Klassekampen.

Les hele debattinnlegget her