Den norske Helsingforskomité reiser til Ukraina | Den norske Helsingforskomité

Den norske Helsingforskomité reiser til Ukraina

(15/01-2010)
Den norske Helsingforskomité ved Olga Shamshur, Ivar Dale og Berit Lindeman observerer valget i Ukraina.

I løpet av en uke vil komiteen møte sentrale aktører innenfor media, NGOer, politikk og analyse for å få en oversikt over hvordan Ukraina går til valg for å avgjøre hvem som skal bli landets president. Det er fem år siden ”Oransjerevolusjonen” der hundretusener av demonstranter samlet seg i Kiev og krevde demokrati. Siden har president Viktor Justsjenko tapt troverdighet etter omfattende politiske stridigheter, korrupsjon og manglende gjennomføringsevne. Nå er det hans tidligere allierte Julia Timosjenko eller erkerivalen Vladimir Janukovitsj som er de mest sannsynlige vinnere av valget. Men hva skjer med demokrati og menneskerettigheter? Selve valgdagen vil Helsingforskomiteen være observatører i den sørlige regionen Kherson.