Helsingforskomiteen gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris 2010 | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris 2010

Helsingforskomiteen gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris 2010

(08/10-2010) Vi håper at Nobels fredspris til Liu Xiaobo vil bidra til å bedre hans og andre menneskerettighetsforkjemperes situasjon i Kina, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Tildelingen av Nobels fredspris til den modige kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo vil styrke fokuset på menneskerettighetene i Kina. For Liu Xiaobo har kampen kostet dyrt. Han er kjent som en uredd og uortodoks forkjemper for grunnleggende menneskerettigheter i Kina, der myndighetene har svart med i to tiår å forfølge ham gjennom å fengsle ham og frata ham retten til å utøve sitt yrke som universitetslærer og skribent.

Nobelkomiteen har med årets tildeling gjort et modig og riktig valg som er i tråd med ånden fra Alfred Nobels testamente. Prisen til skribenten og menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo løfter frem kampen for demokrati på Den himmelske freds plass i 1989 og den senere kampen for sivile og politiske rettigheter i Kina.

Det er viktig og riktig å sette søkelys på de åpenbare bruddene på menneskerettighetene som foregår i Kina.

Charter 08, som han var en av initiativtagerne til og som ble undertegnet av 303 kinesiske intellektuelle, tok til orde for frie valg, religionsfrihet, rettsstat og foreningsfrihet. Prisen understreker hvor viktige menneskerettighetene er som grunnlag for forsoning og fredsskapende arbeid. Menneskerettighetsforkjempere arbeider under særdeles vanskelige og farlige forhold i mange land og deres arbeid er i økende grad under press i mange av verdens regioner. Støtte til dette arbeidet gjennom en Nobelpris er en oppmuntring for modige aktivister, i særdeleshet i Kina.

For mer informasjon:

Bjørn Engesland, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité: 957 53 350

Berit Lindeman, informasjonsleder, Den norske Helsingforskomité: 909 33 379