Helsingforskomiteen utfordrer regjeringen: Hva gjør Norge? | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen utfordrer regjeringen: Hva gjør Norge?

(01/06-2010)
Helsingforskomiteen arrangerer seminaret ”The Genocide in Srebrenica 15 years on” på Litteraturhuset torsdag 3 juni.

Statssekretær Gry Larsen vil svare på vårt spørsmål til Utenriksminister Jonas Gahr Støre om hva Norge gjør for å minnes Srebrenica.

Da Helsingforskomiteen inviterte Jonas Gahr Støre til vårt seminar stilte vi følgende spørsmål: EU-parlamentet vedtok i en resolusjon 11. juli som minnedag for folkemordet i Srebrenica i EU-landene. Flere EU-land har fulgt opp dette med å erklære 11. juli som nasjonal minnedag. Norge var en viktig aktør under krigen i Bosnia. Mange flyktninger fra Bosnia har funnet et hjem i Norge. Mange nordmenn er engasjert i situasjonen på Balkan. Av disse grunner er det neppe rimelig at Norge markerer folkemordet i og rundt Srebrenica i mindre grad enn EU-landene. Hva gjør Norge, og hva vil Norge gjøre for å minnes folkemordet i og ved Srebrenica?

 

Gry Larsen vil representerer regjeringen på seminaret og er utfordret til å besvare spørsmålet. Statssekretær Espen Barth Eide vil delta i den avsluttende paneldiskusjonen sammen med Frps medlem av Utenrikskomiteen, Karin Woldseth og eksperter og menneskerettighetsforkjempere fra Vest-Balkan.

Under folkemordet i Srebrenica i juli 1995 ble over 8000 personer fra den FN-erklærte ’sikre sonen’ drept i løpet av tre dager. Det internasjonale kriminaltribunalet for det tidligere Jugoslavia har slått fast at det ble begått folkemord i og ved Srebrenica. Dermed er dette det første juridisk fastslåtte folkemord i Europa siden 2. verdenskrig.