Ingen sikkerhet uten menneskerettigheter i Russland | Den norske Helsingforskomité

Ingen sikkerhet uten menneskerettigheter i Russland

(26/04-2010)
I anledning president Medvedevs statsbesøk arrangerer Amnesty International, Human Rights House Foundation og Den norske Helsingforskomitè en protestmarkering mot menneskerettighetsbrudd og straffefrihet i Russland foran Stortinget i morgen, 27.april, kl. 8.00.

- Vi skal vise Medvedev at det internasjonale samfunn ser med stor bekymring på de omfattende overgrep og den økende kneblingen av kritikk hans regjering står ansvarlig for, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingsforskomitè.

 

Påstander om tortur, mistenkelige dødsfall i politiets varetekt og ikke minst sakene til de mange hundre som har ”forsvunnet” eller fortsatt forsvinner etter arrest av lokale eller føderale sikkerhetsstyrker, blir nesten aldri gransket i Russland.

 

- Menneskerettighetsforkjempere, journalister og advokater blir trakassert, truet og drept på grunn av sitt engasjement. Pressefriheten er sterkt begrenset og de frivillige organisasjoners arbeid er underlagt strenge restriksjoner, forteller Maria Dahle, daglig leder hos Human Rights House Foundation.

 

Mange av de verste og mest omfattende menneskerettighetsbruddene i Russland blir begått i sammenheng med såkalte anti-terrortiltak, særlig i Nord-Kaukasus.

 

- President Medvedev sier han vil at menneskene i Russland kan føle seg trygge. Grunnlaget for sikkerhet kan bare skapes gjennom menneskerettigheter og rettsstatlighet, ikke ved å la sikkerhetsstyrker herje med nesten garantert straffefrihet, sier Ina Tin, kommunikasjonssjef i Amnesty International.

 

Medvedev skal under sitt todagersbesøk i Norge etter planen ha de politiske samtalene på tirsdag, blant annet med statsminister Jens Stoltenberg.

 

- Vi forventer at statsministeren er tydelig på at et land som vil bli respektert internasjonalt må følge internasjonale spilleregler når det gjelder menneskerettigheter og demokrati, avslutter Ina Tin.

 

Den kjente menneskerettighetsaktivisten og Raftoprisvinner Lidia Jusupova, som er i Oslo for å delta i Oslo Freedom Forum, vil holde appell under protestmarkeringen.

 

 

For mer informasjon:

 

Berit Lindeman, Den norske Helsingforskomitè, tlf 90 93 33 79

Ane Tusvik Bonde, Human Rights House Foundation, tlf 99 74 39 07

Ingvild Gjone Lyberg, Amnesty International, tlf 47 65 63 40