Norge må reagere skarpt på det hviterussiske regimets brutalitet | Den norske Helsingforskomité

Norge må reagere skarpt på det hviterussiske regimets brutalitet

(20/12-2010) - Med det rå angrepet på fredelige demonstranter, inklusive sentrale opposisjonsledere, i Minsk i etterkant av valget 19. desember, viser regimet i Hviterussland sitt sanne ansikt, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

- Med det rå angrepet på fredelige demonstranter, inklusive sentrale opposisjonsledere, i Minsk i etterkant av valget 19. desember, viser regimet i Hviterussland sitt sanne ansikt, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

Les mer på OSCEs hjemmeside. Les mer på Viasna's hjemmeside.

Valget ble ansett som en test på hvorvidt Europa kunne myke opp politikken overfor president Aleksandr Lukasjenko. Hviterussiske myndigheter besto ikke denne testen.

- Norge må fordømme voldsbruken og valgjukset, sier Engesland, og peker på tre områder der Norge kan ta initiativ:

• Løfte Hviterussland høyt opp på agendaen i internasjonale forum som Nordisk Råd, Europarådet, OSSE, Østersjørådet og FN.

• Utrede mulige målrettete tiltak mot det hviterussiske regimet, inklusive en etterforskning av straffeansvaret for voldsbruken 19. desember.

• Ta initiativ til et felles nordisk program for å støtte de liberale kreftene i Hviterussland.

- Norge må klart vise at man i 2010 ikke tolererer at opposisjonspolitikere blir slått ned og menneskerettighetsforsvarere fengslet. Dette er ikke bare et hviterussisk anliggende. Det handler om hvorvidt vi er villige til å stå opp for frihet og menneskerettigheter i Europa, sier Engesland.

Den norske Helsingforskomité har arbeidet i Hviterussland siden 1995 og hadde tre representanter tilstede under valget i Hviterussland 19. desember 2010. Mange av komiteens nære kolleger i Hviterussland ligger i dag på sykehus, eller er fengslet, etter angrepet i Minsk i går.

Les også brev til President Lukasjenko, der Helsingforskomiteen er en av mange menneskerettighetsorganisasjoner som fordømmer overgrepene i Hviterussland. Les brevet her.