Norge må ta opp sentrale menneskerettighetsspørsmål | Den norske Helsingforskomité

Norge må ta opp sentrale menneskerettighetsspørsmål

(21/04-2010)
I anledning av at Russlands president Dmitrij Medvedev kommer til Norge den 27. og 28. april har Helsingforkomiteen gjennom et brev og et notat bedt om at statsminister Jens Stoltenberg tar opp menneskerettigheter med Medvedev.

Dmitrij Medvedev har sagt at han vil komme ’juridisk nihilisme’ til livs. Dette er et positivt signal, men dessverre har den negative menneskerettslige utviklingen i Russland fortsatt i 2009 og 2010. Vi har utfordret regjeringen til å ta opp tre særlig viktige punkter med presidenten.

 

Det første er forfølgelse og drap på menneskerettighetsforkjempere. Dette har gjort det farlig og vanskelig å arbeide for menneskerettigheter i Russland, og til tross for løfter om etterforskning er det fremdeles ingen som er dømt for disse drapene. Også internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har merket at det blir vanskeligere å arbeide i Russland, om enn på en annen måte. De grove overgrepene mot befolkningen fortsetter i Nord-Kaukasus, og utenomrettslige henrettelser, ’forsvinninger’, kidnappinger og tortur har økt siden sist sommer. Myndighetene tar ikke avstand fra handlingene, og den Moskvastøttede presidenten i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov er selv involvert i overgrep. Sist, men ikke minst må russiske myndigheter ta på alvor alle dommene de har fått mot seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Russland er dømt for flere brudd på retten til liv enn alle andre europeiske land til sammen siden 1959, 134 av disse er saker fra Tsjetsjenia. Russland har en plikt til å implementere dommene, også utover å utbetale kompensasjon til klagerne, som å gjennomføre etterforskning i de 134 sakene fra Tsjetsjenia som gjelder drap, forsvinninger og tortur.