Skarp retorikk fra den russiske ambassadøren | Den norske Helsingforskomité

Skarp retorikk fra den russiske ambassadøren

(23/04-2010)
I et intervju med den russiske ambassadøren Sergeij Andrejev i dagens utgave av Dagbladet uttaler ambassadøren at han ikke ser noen grunn til å slippe Helsingforskomiteen inn i Russland.

Helsingforskomiteen har det siste drøye året hatt store problemer med å få visum til Russland og generalsekretær Bjørn Engesland og undervisningsleder Enver Djuliman er to av fire av Helsingforskomiteens ansatte som har fått beskjed om at de er uønsket til den russiske føderasjonen.

-Ambassadør Andrejev kommer med flere påstander i intervjuet som ikke kan stå uimotsagt, sier Engesland. -Han synes å tale mot bedre vitende nå han hevder at Helsingforskomiteen har oppgitt feilaktig grunnlag for besøk til Russland i visumsøknader og at vi at vi driver politisk arbeid i Russland.

- Vi opererer i full åpenhet om vår virksomhet i Russland og vi har selvsagt gitt opplysninger om dette til den russiske ambassaden. Dette har vært en lang prosess og ambassadøren er godt informert om alle fakta. Helsingforskomiteen arbeider med å fremme menneskerettighetene i Russland gjennom rapportering og undervisning. I tillegg driver vi med påvirkningsarbeid i likhet med alle organisasjoner som ønsker å oppnå resultater, fortsetter Engesland.

 

Bjørn Engesland ble beskyldt for å ha brutt visumbestemmelsene i nordvest-Russland for ett år siden. Da hadde han vært gjennom en lang prosess på forhånd med den russiske ambassaden som, på bakgrunn av en detaljert beskrivelse av planene for reisen, hadde anbefalt et turistvisum med særskilt adgang til å avholde møter. Enver Djuliman, som opplevde de samme problemene, hadde for øvrig fått utstedt et businessvisum.

 

-Vi ser ikke på våre visumproblemer som uoverensstemmelser om formaliteter og vilkår for å få visum, men som et utslag av en negativ holdning mot oss og det arbeidet som organisasjoner som vår gjør. Intervjuet med ambassadør Andrejev har gjort lite for å rette opp dette inntrykket. Vi har forsøkt å ha en dialog med den russiske ambassaden, men det er svært vanskelig, siden Engesland.

 

De negative holdningene er også lokale menneskerettighetsorganisasjoner utsatt for. Vi minner om at Russland er et svært farlig land for russiske menneskerettighetsaktivister, og de siste årene har mange som har arbeidet for å avdekke overgrep i Russland blitt drept. Det er påfallende at ingen er holdt strafferettslig ansvarlig i noen av disse sakene.

 

-Vi har stor kunnskap om Russland og har mange ganger kritisert menneskerettighetsovergrep i Russland og myndighetenes manglende vilje til å løse problemene. Dette er selvsagt ikke kritikk mot Russland som land eller den russiske befolkningen, men mot de ansvarlige for at overgrepene skjer. Vi tilstreber alltid å ikke bare gi kritikk, men også å komme med konstruktive forslag til løsning av problemer.

 

-Utenriksminister Jonas Gahr Støre tok i februar opp våre visumproblemer med den russiske utenriksminister Lavrov, og vi håper at saken nå kan bli tatt opp også under president Medvedevs besøk i neste uke, avslutter Engesland.

Les saken i Dagbladet.