Aage Borchgrevink | Den norske Helsingforskomité

Aage Borchgrevink

Aage Borchgrevink

Seniorrådgiver
E-post: borchgrevink@nhc.no
Tlf: +47 90 75 11 50
Twitter: @aageB

Aage (1969) har vært tilknyttet Helsingforskomiteen siden 1992, både som sivilarbeider og prosjektmedarbeider. Han har vært rådgiver i komiteen siden 1998. I tillegg til å arbeide for Helsingforskomiteen, er Aage litteraturviter og kritiker og har utgitt flere skjønnlitterære og faglitterære bøker, blant annet 'Den usynlige krigen' fra Tsjetsjenia. Aage arbeider deltid hos oss. Aage bokutgivelser er hans egne og har ingen direkte tilknytning til Den norske Helsingforskomité.


Ansvarsområder:

  • Internasjonale rettsoppgjør.

  • Landrådgiving:  Georgia. Har også særkunnskaper på Nord-Kaukasus

Last ned høyoppløselig bilde