Ed Brown | Den norske Helsingforskomité

Ed Brown

Ed Brown

Koordinator IPPFoRB
E-post: brown@nhc.no
Tlf: +47 977 25 015
Skype: edcbrown

Ed Brown er utdannet innen fagfeltene, psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap og menneskerettigheter. Han har studert på Pacific Luther University og Concordia University i USA, MF Norwegian School of Theology, Norge og University of Oxford, England. Ed er tidligere avdelingsleder for menneskerettigheter, religions- og livssynsfrihet hos Stefanusalliansen. Hans interessefelt er:  religions- og livssynsfrihet, livssynsminoritetenes rettigheter, religiøs nasjonalisme og identitetspolitikk , islam, hinduisme og problemstillinger knyttet til kaste diskriminering.

Asnvarsområde:

  • Ed er koordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief/IPPFoRB (www.ippforb.com).

IPPFoRB er et uformelt, verdensomspennende nettverk av parlamentarikere som har engasjert seg for å bekjempe religiøs forfølgelse og for å fremme religions-eller trosfrihet, slik det er definert av artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 

Last ned høyoppløselig bilde