| Den norske Helsingforskomité

   Styre og råd

   Helsingforskomiteens organer er årsmøtet, rådet og styret. Årsmøtet er komiteens øverste organ og består av medlemmer av rådet og styret. Styret møtes hver sjette uke for å legge opp komiteens strategi, foreta prinsipielle beslutninger og ha ansvar for økonomiske disposisjoner. Generalsekretæren leder sekretariatet som står for komiteens daglige drift og er ansvarlig for at styrevedtak følges opp.

   Helsingforskomiteen har rundt 215 støttemedlemmer.

   Styret

   Leder: Ragnhild Astrup Tschudi
   Menneskerettighetsforsvarer med særlig fokus på Russland og Øst-Europa

   Nestleder: Julie Wilhelmsen
   Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med spesialområdene Russland, Tsjetsjenia og Kaukasus

   Hauk Lund
   Direktør i Hauk Lund Consulting A/S

   Kari Schage
   Kredittsjef/Leder av utlånsavdelingen i Cultura Bank

   Eirik Moen
   Generalsekretær i International Democrat Union, tidligere statssekretær ved statsministerens kontor og generalsekretær i Høyre

   Inger Skjelsbæk
   Seniorforsker og assisterende direktør ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

   Kjetil Mujezinovic Larsen
   Professor, Norsk Senter for Menneskerettigheter

   Lene Wetteland
   Representant for de ansatte

    

    

   Rådet

   President: Nora Sveaass
   Visepresident: Anne Marit Bjørnflaten

   Marit Arnstad

   Geir Jørgen Bekkevold

   Helge Blakkisrud

   Bernt Bull

   Nils Butenschøn

   Kristin Clemet

   Juni Dahr

   Ole Drolsum

   Frode Elgesem

   Grethe Fossum

   Geir Flikke

   Dankert Freilem

   Siri Frigaard

   Bjørn Cato Funnemark

   Steinar Gil

   Jacub M. Godzimirski

   Trine Skei Grande

   Bernt Hagtvet

   Hans Morten Haugen

   Åsne Julsrud

   Prableen Kaur

   Knut Kloster Jr

   Idar Kreutzer

   Gry Larsen

   Ragnhild Lied

   Arne Liljedahl Lynngård

   Elisabeth Løland

   Mette Newth

   Manuela Ramin Osmundsen

   Viktor Roddvik

   Jan Tore Sanner

   Per Saxegaard

   Anne Julie Semb

   Anne Sender

   Marianne B. Skou

   Guro Slettemark

   Bård Vegar Solhjell

   Lars Petter Soltvedt

   Atle Sommerfeldt

   Michael Tetzschner

   Annette Trettebergstuen

   Magne Ove Warsinski-Varsi

   Maria Warsinska-Varsi

   Vigdis Vevstad

   Åshild Vige

   Kåre Vollan

   Stein-Ivar Aarsæther