Årsrapport 2005 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2005

Årsrapport 2005

Årsrapporten for 2005 inneholder en oversikt over utviklingen i landene komiteen arbeider, i tillegg til en oversikt over komiteens aktiviteter i 2005.