Årsrapport 2006 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2006

Årsrapport 2006

Årsrapporten for 2006 inneholder en oversikt over utviklingen i landene komiteen arbeider, i tillegg til en oversikt over komiteens aktiviteter i 2006.