Årsrapport 2007 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007

Årsrapporten for 2007 inneholder en oversikt over utviklingen i landene komiteen arbeider, i tillegg til en oversikt over komiteens aktiviteter i 2007.