Årsrapport 2008 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2008

Årsrapport 2008

I årsmeldingen for 2008 kan du lese om menneskerettighetsbrudd i Nord-Kaukasus, Hellas og Dublin II forordningen og om utfordringene ved vårt kontor i Bisjkek. Årsrapporten inneholder også en oversikt over utviklingen i landene komiteen arbeider, i tillegg til en oversikt over komiteens aktiviteter i 2008