Årsrapport 2009 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2009

Årsrapport 2009

I årsrapporten for 2009 kan du lese om uønskede menneskerettighetsforkjempere, valgobservasjon i Norge og menneskerettighetsundervisning i Drøbak. Årsrapporten inneholder også en oversikt over utviklingen i landene komiteen arbeider, i tillegg til en oversikt over komiteens aktiviteter i 2009.