Global debatt om straff | Den norske Helsingforskomité

Global debatt om straff

Global debatt om straff

Helsingforskomiteen er med på å diskutere grunnlaget for internasjonal strafferett.

Hvordan sikre økt oppslutning om internasjonal strafferett og hvordan bør dette rettsområdet videreutvikles? CILRAP, en verdensledende tankesmie på feltet, søker svar. Helsingforskomitéen har takket ja til å delta i debatten.

Øke beskyttelsen

– Internasjonal strafferett bidrar til å øke beskyttelsen av globale kjerneverdier. Samtidig ser vi at rettsområdet trenger et sterkere fundament, sier assisterende generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal.

Målet er å sikre den grunnleggende beskyttelsen mot folkemord, aggresjonskrig, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i en tid med store endringer i internasjonale relasjoner.

Prosjektet skal bidra til å konsolidere kjerneverdiene som internasjonal strafferett er utviklet for å beskytte. Vi skal analysere hvilke grunnleggende verdier som bør inkorporeres i fremtiden, slik som miljøet, beskyttelse mot terrorisme, og behovet for forsoning, sier Morten Bergsmo, CILRAPs direktør og koordinator for prosjektet.

Global samtale

Ekeløve-Slydal understreker at samtalen om framtidens strafferett bør engasjere miljøer i alle deler av verden.

– CILRAP samarbeider blant annet med viktige institusjoner i India og Kina. Dette er land som vil få en stadig sterkere stemme i internasjonale spørsmål, sier han. Helsingforskomitéen vil søke å bidra til at miljøer i Øst-Europa og i Sentral-Asia blir med i debatten.

Prosjektet skal blant annet munne ut i en bokutgivelse med tittelen Philosophical Foundations of International Criminal Law og er støttet av Det norske utenriksdepartement.

– Norsk utenrikspolitikk har lenge hatt som mål å styrke den internasjonale rettsordenen. Det vil bidra til forutsigbarhet og sikkerhet for landene. Norge har en sterk kompetanse her og kan spille i viktig rolle i debatten om å videreutvikle den internasjonale strafferetten, sier Bergsmo.

CILRAP samlet jurister og filosofer fra hele verden til en konferanse i New Delhi i august om temaet, blant annet Hanne Sophie Greve, tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Global debatt om straff
CILRAP meeting in New Dehli