Out the Back Door-The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece | Den norske Helsingforskomité

Out the Back Door-The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece

Out the Back Door-The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece

(23/10-2009) Norge kan bryte FNs flyktningkonvensjon ved å returnere asylsøkere til Hellas. I rapporten Out the Back Door: The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece hevder NOAS, Helsingforskomiteen og den greske organisasjonen AITIMA at asylsøkere og andre med behov for beskyttelse mot forfølgelse har en betydelig risiko for illegal deportasjon fra Hellas uten at deres behov er vurdert.

Last ned rapporten her

Rapporten presenterer historier fra asylsøkere som deporteres over grensen til Tyrkia i ly av natten og som ikke har noen sjanse til å få sitt behov for beskyttelse vurdert i noe europeisk land. Beskyttelse mot deportasjoner til det området hvor flyktingen kan risikere forfølgelse, såkalt non-refoulement er selve hjørnesteinen i asylretten. Norge og andre land som sender asylsøkere i retur til Hellas er i like stor grad bundet av dette prinsippet. Dette er ikke et innvandringspolitisk spørsmål, men et klart rettighetsspørsmål. Verken Norge eller andre europeiske land kan beslutte seg bort fra sine internasjonale forpliktelser.