Rapporter | Den norske Helsingforskomité

Rapporter

Den norske Helsingforskomité gir hvert år ut rapporter som tar for seg forskjelige problemstillinger knyttet til menneskerettighetsbrudd i de områdene komiteen arbeider. Alle Helsingforskomiteens rapporter er nedlastbare i PDF-format, i tillegg er det mulig å bestille trykte eksemplarer. Send da en e-post til nhc@nhc.no.