Støtt NHC | Den norske Helsingforskomité

Du kan bli støttemedlem i Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Bli vår medspiller for menneskerettigheter og demokrati.

Bli støttemedlem i Den norske Helsingforskomité

Som støttemedlem i Den norske Helsingforskomité får du hvert år komiteens årsrapport. Årsrapporten gir en samlet oversikt over komiteens virksomhet det siste året.

Som støttemedlem kan du også få tilsendt Helsingforskomiteens uttalelser i aktuelle saker, pressemeldinger og seminarinvitasjoner på e-post hvis du ønsker det. Dermed holder du deg jevnlig oppdatert om komiteens aktiviteter og får informasjon om standpunkter i viktige menneskerettighetsspørsmål i den daglige offentlige debatt. Send e-post adressen din til nhc@nhc.no!

Årskontingent er

 

  • 400 kr for ordinære medlemmer

  • 300 kr for studenter og pensjonister

  • 1000 kr for organisasjoner og bedrifter

 

Fyll ut skjemaet under, og bli med i Den norske Helsingforskomité!

Bli medlem i Den norske Helsingforskomité