Støtt NHC | Den norske Helsingforskomité

   Du kan bli støttemedlem i Den norske Helsingforskomité

   Helsingforskomiteen arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Bli vår medspiller for menneskerettigheter og demokrati.

   Bli støttemedlem i Den norske Helsingforskomité

   Som støttemedlem i Den norske Helsingforskomité får du hvert år komiteens årsrapport. Årsrapporten gir en samlet oversikt over komiteens virksomhet det siste året.

   Som støttemedlem kan du også få tilsendt Helsingforskomiteens uttalelser i aktuelle saker, pressemeldinger og seminarinvitasjoner på e-post hvis du ønsker det. Dermed holder du deg jevnlig oppdatert om komiteens aktiviteter og får informasjon om standpunkter i viktige menneskerettighetsspørsmål i den daglige offentlige debatt. Send e-post adressen din til nhc@nhc.no!

   Årskontingent er

    

   • 400 kr for ordinære medlemmer

   • 300 kr for studenter og pensjonister

   • 1000 kr for organisasjoner og bedrifter

    

   Fyll ut skjemaet under, og bli med i Den norske Helsingforskomité!

   Bli medlem i Den norske Helsingforskomité